Wijziging Energiebelasting; zet dit duurzaamheid in nieuw perspectief?

” Energiebelasting gas gaat fors omhoog in 2016 “

Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ informeert u over een wijziging in de energiebelastingtarieven.

De belastingplannen gepresenteerd tijdens Prinsjesdag 2015, zijn betreffende de energiebelasting 2016 op het laatste moment gewijzigd door het kabinet, zo blijkt het uit eindejaarsbericht van het ministerie van Financiën.  De energiebelasting op aardgas stijgt daarmee onverwacht fors. Dit kan van invloed zijn op de berekening van uw nieuwe maandelijkse voorschot (gas) en/of maandnota (gas) bij uw energieleverancier.

De eerdere aangekondigde geplande stijging van de energiebelasting voor elektriciteit is een daling geworden van ruim 15% in de belastingschijf 0-10.000 kWh. En de eerder aangekondigde energiebelastingstijging van 4,9% voor aardgas (gepresenteerd tijdens Prinsjesdag), heeft tijdens de uiteindelijke behandeling van het wetsvoorstel, geresulteerd in een stijging van ruim 31%.

Volgens het energieakkoord krijgen kolencentrales een vrijstelling van kolenbelasting bij de opwekking van elektriciteit. Tevens is er afgesproken dat deze kolencentrales de meest vervuilende elektriciteitsproductie structureel zullen verminderen en afbouwen, met als doel de CO2 uitstoot te verlagen. Door deze overgang naar een duurzamere energiehuishouding in Nederland, brengt dit een belastingderving voor de Nederlandse Staat met zich mee van enkele honderden miljoenen euro`s. In het energieakkoord is vastgelegd dat dat dit wordt gedekt uit een belastingverhoging voor bedrijven en consumenten.

De energiebelasting en de opslag duurzame energie gaan in 2016 helaas omhoog voor bedrijven en consumenten.

 Prijsopbouw gas en elektriciteit

Naast de prijs voor levering, worden uw totale energiekosten ook bepaald door kosten voor transport (netbeheer) en meterkosten en overheidsheffingen (btw, energiebelasting en opslag duurzame energie).

Op dit moment bedragen de leveringskosten voor een MKB bedrijf met een kleinverbruikaansluiting voor gas en elektriciteit, gemiddeld zo`n 50% van de energienota, ten opzichte van de energiebelasting en kosten voor transport (netbeheer).

U kunt besparen op de leveringskosten van energie. De overige kosten van uw energierekening (netwerkkosten en energiebelasting) zijn bij alle energie aanbieders gelijk. De totale energierekening bestaat uit leveringskosten, energiebelasting en netwerkkosten.

De energiebelasting wordt door de overheid bepaald en het bedrag hangt af van uw verbruik d.w.z. hoe meer energie u verbruikt, hoe meer u betaalt. De netwerkkosten zijn regioafhankelijke vaste kosten, d.w.z. uw regio en capaciteit van uw aansluiting is bepalend voor de netwerkkosten.

 

Invloed van de  energiebelastingwijziging op de energienota in januari 2016

Kleinverbruik

Afhankelijk van de zwaarte van uw aansluiting ,is het mogelijk dat per 1 januari 2016 uw energieleverancier uw voorschot opnieuw zal berekenen, indien u over een kleinverbruik aansluiting beschikt. De reden hiervan is dus dat de overheid heeft besloten om de energiebelasting te verhogen. Daarbij hanteren alle verschillende landelijke netbeheerders per 1 januari 2016 nieuwe tarieven voor de netwerkkosten gas en elektriciteit. Hierover ontvangt u waarschijnlijk ook een bericht vanuit uw energieleverancier.

 Grootverbruik

U bent een grootverbruiker wanneer u een elektriciteitsaansluiting groter dan 3×80 ampère heeft en wanneer u een gasaansluiting heeft met een capaciteit groter dan 40 kubieke meter per uur (40m3(n)/h). De meeste grootverbruik aansluitingen zijn voorzien van telemetrie. Dit betekent dat uw meterstanden dagelijks (vanaf 100 kW) of maandelijks (minder dan 100 kW) op afstand worden uitgelezen. Voor bedrijven met een grootverbruikaansluiting is de energienota traditioneel al hoger voor elektriciteit in januari. Dit omdat de energiebelasting in de maand januari traditiegetrouw (de eerste 10.000 kWh) tegen een hoger tarief wordt afgerekend. En zodra u boven de 10.000 kWh komt qua verbruik, dan komt u namelijk in een lagere energiebelastingschijf terecht. Vervolgens betaalt u een lager energiebelastingtarief en zullen de maandnota`s weer lager moeten uitvallen qua energiebelasting en dit zal in de maanden februari/maart terug te zien zijn op de maandnota`s. Voor uw gasvolume in de afnameschijf van 0-170.000 m3 geldt dus een verwachte verhoging van 31% en in de afnameschijf van 170.000 m3 – 1.000.000m3 geldt een energiebelasting stijging van 2,7%

 Energiekosten beïnvloeden?

De leveringskosten van gas en elektriciteit zijn wel sterk te beïnvloeden, door op een gunstig marktmoment uw stroom en gas in te kopen. Tevens wordt op dit onderdeel sterk geconcurreerd door energieleveranciers.

Vooral de stijging van de energiebelasting op gas, kan ervoor zorgen dat bedrijven en consumenten minder zullen merken van de daling van de gasleveringstarieven (die gedaald zijn door de milde winter, de lage olieprijs en door ingekocht te hebben op een laag marktmoment).

Zoals u kunt lezen bestaat een fors deel (bijna 50%) van de energienota uit transportkosten en energiebelasting. Deze kosten zijn nauwelijks te beïnvloeden. Als deze energiebelasting stijging ons toekomstbeeld wordt van een zwalkend en niet te voorspellen overheidsbeleid voor de komende jaren, dan zullen energiebesparing en investeringen duurzaamheid (zonneboilers en WKO-systemen) vanuit risicomanagement het enige antwoord hierop kunnen zijn. Duurzaamheidsinvesteringen zoals besparende verlichting, zonnepanelen, zonnecollectoren en zonneboilers, isolatie en warmtepomp kunnen voor bepaalde bedrijfsvoeringen (met een geschikt energieprofiel) het verbruik omlaag brengen. Rendement en terugverdientijden van duurzame oplossingen kunnen dus verschillen per bedrijfssoort, maar ook door wijziging van overheidsbeleid (zoals belastingwijzigingen).

 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Bij vragen vernemen we het graag.

groestroom_108705380
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2015/12/23/belangrijkste-wijzigingen-belastingen-2016
Deze nieuwsitems zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. De juistheid en volledigheid van deze infor-matie kan dus niet worden gegarandeerd. Graag verwijzen wij naar onze disclaimer op de website. Op alleleveringen en diensten zijn de Algemene voorwaarden van Energie Adviesbureau 'Het Snoer Om' van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland (onder nummer 58089845).

 

 

 

 

 

 

0 Reacties

Laat een reactie achter