'HET SNOER OM'; EEN POSITIEF GELUID!

verplichte energiebesparing

Landelijk en mondiaal wordt hard gewerkt om de CO2-uitstoot omlaag te brengen. Daarom zijn er verschillende afspraken gemaakt om ook in Nederland het energieverbruik te verminderen. In het energieakkoord van 2013 is afgesproken dat organisaties die jaarlijks minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aan aardgas verbruiken wettelijke verplicht zijn om energiebesparende maatregelen uit te voeren die zich in vijf jaren of minder terugverdienen. Deze bedrijven moeten aantonen of ze aan deze verplichtingen voldoen. Inmiddels lijkt de vrijblijvendheid met betrekking tot energiebesparing voorbij. Energiebesparing is verplicht. Bedrijven die niet (willen) voldoen aan deze verplichting volgens de wet milieubeheer kunnen in de toekomst hier een boete voor krijgen.

De Wet milieubeheer bepaalt:

  • Bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas verbruiken zullen energiebesparende maatregelen moeten uitvoeren.
  • Alleen als de maatregelen voor energiebesparing binnen 5 jaar niet terug te verdienen zijn, is dit niet verplicht.
  • Omgevingsdiensten gaan handhaven en kunnen boetes opleggen.
  • Bedrijven die geen afspraken maken met de omgevingsdiensten, krijgen verplichte maatregelen opgelegd door het Bevoegd Gezag (en kiezen daarmee voor minder eigen regie over de te nemen maatregelen).

Door zelf een energiescan te laten uitvoeren en niet af te wachten  tot het Bevoegd Gezag dit afdwingt, voorkomt u dat het Bevoegd Gezag voor u bepaald welke energiebesparende maatregelen u moet nemen.

Doelstelling energiescan

Het doel van een energiescan en het detecteren van energiebesparende maatregelen is tweeledig:

  • verminderen van het energieverbruik en daarmee de uitstoot van broeikasgassen (CO2) en
  • het verminderen van de energiekosten van uw bedrijf

In de gemeente Apeldoorn en de gemeente Leek is een pilot gestart met bedrijven om ondernemers een ontzorgingspakket aan te bieden, om te voorkomen dat de Omgevingsdienst moet overgaan tot handhaving.

Vragen? Wij bieden graag aanvullende ondersteuning!

Erik Spriensma

Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’

bronnen:
http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2112151-bedrijfsleven-verplicht-aan-de-energiebesparing.html?title=bedrijfsleven-verplicht-aan-de-energiebesparing
http://www.energiektoezicht.com/

 

 

 

 

 

0 Reacties

Laat een reactie achter