‘energierekening consument stijgt met 86%’ – uitleg variabele tarieven

Even wat uitleg bij dit soort krantenkoppen en het persbericht van het CBS, “dat prijs van energie 86 procent hoger ligt’. Het is nu nog wat vroeg om op jaarbasis te zeggen wat de exacte prijsstijging zal zijn. Het is een momentopname en het geldt niet voor iedereen. Er zijn een aantal ‘verzachtende omstandigheden’;
– bij zonnepanelen kan er (NU) nog gesaldeerd worden , dat betekent dat de energienota administratief op 0 gezet wordt
– de overheid compenseert een gemiddeld huishouden met circa 450 euro verlaging op de energiebelasting.
– veel consumenten hebben nog vaste contracten.

De verwachting is overigens wel dat de energieprijzen fors hoger blijven, ten opzichte van het prijsgemiddelde van de afgelopen 10 jaren. We gaan dit zeker voelen in de portemonnee en het is een aanjager voor de #inflatie.

Bij variabele tarieven volgen de tarieven de markt. Krijgen we richting het voorjaar minder opwaartse prijsdruk, dan dalen de variabele tarieven mee (als we bijvoorbeeld milde temperaturen houden, de politieke situatie rondom Rusland-Oekraïne de-escaleert en er veel aanbod is van zon en windenergie)

Het moment van inkoop is het meest bepalend voor de hoogte van de leveringscontracten. Een groot gedeelte van de consumenten heeft nog een lange termijn energiecontract met vaste tarieven, deze groep merkt (nu) niets van de prijsstijging. Elk jaar je energiecontract vergelijken loont dus niet altijd

Consumenten die een variabel tarief hebben, bewegen mee met de markt. Energietarieven fluctueren dagelijks.

Bij de keuze voor een energiecontract kan een consument en of MKB bedrijf dus kiezen uit een vaste prijs-methodiek en een variabele prijsmethodiek (en een dynamisch beurs dagprijs, die ik hier niet nu behandel, zie mijn website). Vaste energietarieven staan vast gedurende de looptijd van het contract. Dit biedt budgettaire zekerheid.

Dit is dus anders bij variabele tarieven, die de markt volgen. Dit kan overigens bij een dalende markt(verwachting) wel kansen bieden.

Bij variabele tarieven wijzigen de tarieven dus per maand, kwartaal of half jaar. Aan het eind van het jaar is bij variabele pas inzichtelijk wat betaald is voor de levering van energie. Op 1 januari en 1 juli werden vroeger de nieuwe tarieven veelal met vertraging aangepast, dit is sinds de energiecrisis ook veranderd naar in veel gevallen een maandelijkse aanpassing. De sterk gestegen variabele tarieven is nu het na ijl effect van de enorme prijsstijging 2021

Energie was afgelopen jaren veel te goedkoop, we zullen rekening moeten houden met een hoger prijsniveau. Energiebesparing, verduurzaming en inspelen op dynamische variabele (beurs) dagprijzen is de weg op lange termijn uit de energiecrisis, waarbij vraag en aanbod van energie naar een meer evenwichtig niveau gaan.

Laten we overigens energiearmoede niet ‘wegnuanceren’. Consumenten die wegens een kleine portemonnee niet konden verduurzamen, zijn wel degelijk de dupe en moeten we extra compenseren.
#energieprijs

Aanvulling 24-2: Helaas is vandaag de situatie rondom Oekraïne volledig geëscaleerd, de onverwachte inval door Rusland in Oekraïne heeft het marktbeeld volledig veranderd. De hoop op mogelijke lagere (variabele) tarieven richting het voorjaar (door milde temperaturen, de-escalatie van de geopolitieke ontwikkelingen en meer aanbod van duurzame energie) is plots behoorlijk afgenomen.  Wanneer de situatie op de energiemarkt zich ‘enigszins’ normaliseert is niet te voorspellen. Vandaag was er sprake van enorme prijsstijgingen bij de termijnprijzen, de ontwikkeling van de reguliere variabele tarieven zien er voor de korte termijn ook bepaald niet rooskleurig uit. Enorme prijsfluctuaties zullen blijven, zoals zolang deze onrust in de wereld blijft en de vraag en aanbodsituatie niet normaliseert en deze verschrikkelijke geopolitieke ontwikkelingen rondom Oekraïne niet in ernst afnemen.

Op de energiemarkt dringt nu het besef door dat de markt (vraag/aanbodsituatie) krap blijft, en de mogelijkheid bestaat daarmee dat tot en met de winter van 2023 het prijsniveau stabiel hoog blijft, oftwel er lijkt voorlopig sprake van ‘het nieuwe normaal’ qua prijspeil. Verdere escalaties van geopolitieke conflicten, kunnen de nerveuze energie markt behoorlijk doen laten bewegen.  De marktsituatie en de prijsontwikkeling blijft uiterst complex. Vanwege grote  energieprijsschommelingen bleven veel verkoopafdelingen van energieleveranciers gesloten.  Het prijspeil zal sterk gestuurd worden door de weersomstandigheden, de beschikbare hoeveelheid LNG voor Europa en de verdere geopolitieke ontwikkelingen rondom Rusland en Oekraïne.  Nu we mogelijk voor aardgas leveringen minder afhankelijk kunnen zijn van Rusland, zullen we nog meer afhankelijker worden van LNG leveringen met vloeibaar gas.  Echter bepaald het ‘marktspel’, dat wil zeggen het prijsniveau dat Europa of Azië bereid is te betalen, hoofdzakelijk naar welk continent de schepen zullen varen.  Kortom, eigenlijk is er in deze fase weinig zinnig te zeggen welke richting we op zullen gaan. Dit maakt het uiterst complex en risicovol om inkoopposities in te nemen voor leveringsjaar 2023 en verder (of misschien nog zelfs voor winter 2022).

Zoals eerder benadrukt kan door grote schommelingen van energietarieven, het budget voor de energiekosten ook jaarlijks fluctueren en dat kan een risico vormen, indien de energiekosten een groot gedeelte uitmaken van de omzet of kostprijs van uw product. Budgetteer uw kostenpost energie zeer ruim voor de aankomende 2 jaren. U kunt beter vanuit kostenbeheersing
iets overschatten en uiteindelijk het bedrag naar beneden moeten bijstellen, dan onverwacht omhoog. En daarbij staan vaste energietarieven gedurende de looptijd van het contract vast. Dit kan budgettaire zekerheid bieden. Echter is de vraag of het huidige prijspeil te betalen en op te brengen is.  Er zullen echt andere tijden (moeten) aanbreken inzake vergaande energiebesparingen en verduurzaming.

 

 

 

 

 

DISCLAIMER: Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. De juistheid en volledigheid van deze informatie kan dus niet worden gegarandeerd. Onjuistheden kunnen voorkomen. Berekeningen zijn illustratief en indicatief. Onder voorbehoud van prijs- en zetfouten. Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ is hiervoor niet aansprakelijk en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van de opgenomen informatie. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de in dit document aangeboden informatie. Zo fluctueren Energietarieven dagelijks. Energietarieven zijn onder andere afhankelijk van grondstofprijzen, geopolitieke spanningen, looptijden, winstmarges van energieleveranciers en het inkoopmoment.  Het prijsverloop in het verleden, bieden echter geen volledige garanties en zekerheid voor de toekomst. Op alle leveringen en diensten zijn de Algemene voorwaarden van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland (onder nummer 58089845).

0 Reacties

Laat een reactie achter