Sponsoring

Wij sponsoren een kind dat in armoede leeft via de organisatie Compassion. Met een maandelijkse bijdrage wordt het schoolgeld, medische kosten en gezonde maaltijden betaald. Door financiële ondersteuning krijgen kinderen die in armoede leven de kans op een betere toekomst. Daarnaast leert het kind over het Evangelie van Jezus Christus. Wij willen samen met Compassion gehoor geven aan een christelijke opdracht om op te komen voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden.

 

Kinderen die in extreme armoede opgroeien, geloven vaak niet dat ze waardevol zijn. Daarom kunnen brieven en een financiële bijdrage van een sponsor een levensgroot verschil uitmaken.

Wij vragen dan ook graag uw aandacht voor het complexe probleem van armoede in de wereld.

sponsoring

 

Wilt u ook een kind of student ondersteunen?
Kijk dan op https://www.compassion.nl/help-ook-mee/