de SDE subsidie (nieuwe openingsronde)

We zijn afhankelijk gemaakt als maatschappij van hoogwaardige energiestromen. Deze raken op. Energiebesparing en verduurzaming kunnen helpen onze uitstoot te verminderen en daarmee onze CO2 footprint te verlagen. Maar ook in tijden van hoge energieprijzen zijn deze investeringen in veel gevallen ook economisch interessant.

Duurzame opwekkingsmethoden kunnen op verschillende manieren geld opleveren, via:

  1.    opbrengst GVO`s
  2.    opbrengst SDE vergoeding (of salderingsregeling voor kleinverbruikers)
  3.    terugleveringsvergoeding (via terugleveringscontract/PPA)
  4.    onbalansvergoeding (netstabilisatie)
  5.     vermeden inkoop (de eigen consumptie van de installatie)

Bij zonnepanelen en/of een windmolen wordt de economische opbrengst voor MKB klanten op de lange termijn bepaald in hoeverre de geproduceerde energie direct kan worden geconsumeerd binnen de eigen bedrijfsvoering, dat wil zeggen; door de vermeden inkoop. De vermeden inkoop is natuurlijk het meest rendabel, omdat over dit volume geen transportkosten, energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE) betaalt hoeft te worden.  In deze blog kort wat informatie over de de SDE subsidie.

De hoogte van de verkregen SDE++ kan ook een sterke invloed hebben op het rendement en terugverdientijd. De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) stimuleert bedrijven en organisaties om duurzame energie te produceren en om CO2-reducerende technieken toe te passen. Groene energie kostte in het verleden meer dan grijze energie. De SDE-regeling vergoedt het verschil tussen deze twee prijzen, over een periode van 15 jaar.

 

Uw verkregen SDE bijdrage komt hiermee voort uit een prijssystematiek die werkt op basis van twee communicerende vaten. Hoe hoog uiteindelijk de subsidie is die u ieder jaar ontvangt, hangt af van het investeringsbedrag van uw duurzame energie installatie, de opbrengst van de zonnepanelen/windmolen èn de energieprijs.

Gedurende vijftien jaar krijgt u een vergoeding voor iedere kWh aan elektriciteit die er wordt opgewekt. Dit biedt u als ondernemer enige zekerheid over de jaarlijkse opbrengsten van uw installatie. Voorwaarde is wel dat er voldoende zonuren zijn. De SDE vult de marktprijs (kostprijs grijze stroom) van elektriciteit aan tot een bepaald niveau. Is de marktprijs laag, dan krijg je meer subsidie. Gaat deze omhoog, dan ontvang je minder subsidie. Wanneer de (grijze) elektriciteitsprijzen stijgen, verdien je dus niet méér aan je zonnepanelen, alleen de financiële waarde van de component vermeden inkoop zal stijgen. De SDE++ heeft tevens een ondergrens. Zakt de marktprijs onder deze grens, dan krijgt u geen vergoeding over het bedrag onder de ondergrens. Alleen over het bedrag boven de ondergrens kunt u subsidie krijgen. Uw maximale SDE++ is dus het bedrag tussen de ondergrens en uw prijs voor groene energie.

De SDE is dus bedoeld om de onrendabele top van een project op te vangen. Bij het huidige stabiel hogere prijspeil voor elektriciteit, zal er minder SDE subsidie worden uitgekeerd. Ook als u al jaren gebruik maakt van de SDE subsidie. Op dit moment is de marktwaarde van elektriciteit zelfs zo hoog, dat betekent een minder hoge subsidie (of zelfs de voorschotten over 2022 terug moeten betalen.) Daar staat tegenover dat uw opbrengsten van de zonnestroom ook veel hoger zijn (voor zowel de vermeden inkoop wat u voor de meter gebruikt als de terugleveringsvergoeding).

Vanaf 28 juni wordt er Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor dit jaar opengesteld. Vraag voor verdere vragen en hulp bij het aanvragen verwijs ik graag door naar samenwerkingspartners in mijn netwerk van fiscalisten, subsidiologen of zonnestroomspecialisten.

Meer informatie is teven de vinden op de website van de RVO 

DISCLAIMER: Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. De juistheid en volledigheid van deze informatie kan dus niet worden gegarandeerd. Onjuistheden kunnen voorkomen. Berekeningen zijn illustratief en indicatief. Onder voorbehoud van prijs- en zetfouten. Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ is hiervoor niet aansprakelijk en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van de opgenomen informatie. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de in dit document aangeboden informatie. Zo fluctueren Energietarieven dagelijks. Energietarieven zijn onder andere afhankelijk van grondstofprijzen, geopolitieke spanningen, looptijden, winstmarges van energieleveranciers en het inkoopmoment.  Het prijsverloop in het verleden, bieden echter geen volledige garanties en zekerheid voor de toekomst. Op alle leveringen en diensten zijn de Algemene voorwaarden van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland (onder nummer 58089845).

0 Reacties

Laat een reactie achter