Wat kunt u doen om het financiële rendement van uw zonnepanelen te verbeteren?

Een investering in zonne-energie draagt onder andere bij aan een maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen. De CO2-uitstoot en footprint neemt af bij het direct gebruik van de zelf opgewekte groene elektriciteit.

Investeren in zonne-energie kan op jaarbasis ook een besparing realiseren op de energiekosten. Voor de elektriciteit dat u zelf opwerkt bent u namelijk minder afhankelijk van uw energieleverancier. Een zonnepanelensysteem op maat die past bij het energieprofiel van een organisatie blijft nog steeds één van de belangrijkste succesvoorwaarden voor een rendabele businesscase.

De vraag hoe u na plaatsing van de zonnepanelen jaarlijks het financiële rendement kunt beïnvloeden, hangt mede af van de ontwikkelingen en fluctuaties van de energieprijzen, uw verbruik en uw energieprofiel.

Een van de knoppen, waar u aan kunt draaien is de keuze voor een vaste- en/of variabele prijssystematiek voor uw levering- en terugleveringstarieven.

Op de termijnmarkt koopt u voor de toekomst in, dat wil zeggen dat je een vaste prijs afspreekt voor een periode van bijvoorbeeld een jaar. Dit is een defensieve inkoopstrategie en biedt budgetzekerheid, want vooraf kunnen de energiekosten worden gebudgetteerd en worden verdisconteerd in de kostprijs van het geleverde product of de dienstverlening.

Op de dagmarkt gaat u op basis van een variabele prijs met de markt mee, er wordt gehandeld in uur-prijzen voor de levering van de volgende dag, veelal wordt er een maandgemiddelde op de factuur afgerekend. Bij de dagmarkt heeft u dus op basis van nacalculatie minder zekerheid van de prijs op voorhand. Het kan echter prijstechnisch wel zeer interessant zijn

Mede door het (toegenomen) aanbod van wind- en zonne-energie is het energieaanbod niet altijd gelijk met de vraag. Hierdoor zijn de energieprijzen in vergelijking met tien jaar geleden veel beweeglijker (volatiel) geworden. Ook worden er sinds afgelopen jaar vaker negatieve energieprijzen genoteerd. Iets wat we de komende jaren mogelijk meer zullen gaan meemaken. Bedrijven die inkopen op de dagmarkt kiezen voor een offensieve inkoopstrategie en gaan voor zo`n laag mogelijke energiekosten, waarbij er meer (prijs)risico ingecalculeerd worden. Achteraf na een volledig jaar weet je pas wordt er betaald is gas en elektriciteit bij variabele (dag)tarieven. Energiebudgetten en facturen kunnen dus per maand/per jaar enorm fluctueren, dat kan een risico vormen en vergt meer tijd (controle energienota`s).

Ook de mate van risico die een bedrijf durft te lopen, de hoeveelheid tijd en kennis die er aanwezig is, bepalen of er gekozen wordt voor inkopen op de dagmarkt of termijnmarkt. Voor gas kan er bijvoorbeeld ingekocht worden op de dagmarkt (LEBA) of termijnmarkt (TTF). Voor elektriciteit kan dit op de dagmarkt (EPEX) en termijnmarkt (Endex).

 

 

De jaren 2019 en 2020 waren voor de inkoop op de dagmarkt gunstig. Tenminste, achteraf gezien had er beter gekozen kunnen worden voor een variabele APX energieprijs. De gemiddelde dagprijzen (APX) waren lager dan een vaste termijnprijs voor een jaar (als gerekend wordt met een gemiddelde prijs van een jaarcontract voor een nieuw leveringsjaar).

Aandachtspunten: de hoogte van de energieprijs op de termijnmarkt blijft sterk afhankelijk wanneer het volume (d.w.z op welk marktmoment) in het jaar er is ingekocht (de energieprijs is gefixeerd). Ook speelt het individuele energieprofiel dus een zeer belangrijke rol.  Zoals in deze praktijkcase, waarbij het energiegebruik gerelateerd is aan productie in het najaar en de winterperiode.

Praktijkvoorbeeld: Akkerbouwbedrijf

Bij een van onze agrarische klanten is er bijvoorbeeld sprake van een relatief ongunstig energieprofiel. Er is sprake van veel opgewekte stroom in de zomer als er weinig eigen gebruik is en dus een hoog energiegebruik in de wintermaanden in verband met ventilatie en koeling van de landbouwgewassen. In deze maanden van koeling en ventilatie (september- februari) gelden vaak ook hoge dagmarktprijzen.

Als akkerbouwbedrijf is er dus relatief sprake van een ongunstig energieprofiel. Er wordt relatief veel stroom verbruikt in het najaar (koeling en ventilatie voor uien, aardappelen en wortelen), terwijl er bijvoorbeeld relatief veel stroom opgewekt wordt in de zomer en daarmee teruggeleverd aan het net. De opbrengsten van de teruggeleverde stroom vallen in deze businesscase 32% hoger uit met een vaste prijssystematiek. De enorme pieken en dalen van het grillige verloop van dagprijzen, worden vermeden bij een vaste prijssystematiek voor deze agrarische klant en de gemiddelde terugleveringsvergoeding bijna verdubbeld.

Laat ook uw businesscase goed doorrekenen inzake uw verduurzamingsstrategie en kijk ook na plaatsing van uw zonnepanelen op basis van het energieprofiel en verbruik wat de meest interessante inkoopsstrategie is voor uw bedrijf.

Ga direct naar de ons aanvraagformulier op deze website voor het uploaden van uw energiefactuur en achterlaten van uw gegevens. Al onze energiecontracten zijn provisievrij, dus u ontvangt 100% onafhankelijk energieadvies. Hiermee bespaart u al gauw structureel 10 -20% op de energietarieven ten opzichte van de meeste andere energievergelijkers, inkoopbureaus of inkoopcollectieven.

Wij helpen u graag om te besparen op deze en al uw andere energiekosten. Bekijk onze referenties voor eerdere besparingen voor zowel levering- als transportkosten en teruggave energiebelasting.

Erik Spriensma

06-44393912

info@het-snoer-om.nl

Disclaimer: Rendementen (het prijsverloop) in het verleden, bieden echter geen garanties en zekerheid voor de toekomst. Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. De juistheid en volledigheid van deze informatie kan dus niet worden gegarandeerd. Onjuistheden kunnen voorkomen. Berekeningen zijn illustratief en indicatief. Onder voorbehoud van prijs- en zetfouten. Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ is hiervoor niet aansprakelijk en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van de opgenomen informatie. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de in dit document aangeboden informatie. Zo fluctueren Energietarieven dagelijks. Energietarieven zijn onder andere afhankelijk van grondstofprijzen, geopolitieke spanningen, looptijden, winstmarges van energieleveranciers en het inkoopmoment. Op alle leveringen en diensten zijn de Algemene voorwaarden van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland (onder nummer 58089845).

0 Reacties

Laat een reactie achter