Wijziging Privacyverklaring (AVG)

Ook wij gaan zorgvuldig en transparant met uw gegevens om

Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ gaat al jaren met veel zorg om met de gegevens die we van u ontvangen. Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Daarom hebben we onze privacyverklaring aangepast naar de nieuwe AVG wetgeving. In de privacyverklaring staat o.a. welke gegevens wij verzamelen, de doeleinden waarvoor wij deze persoonsgegevens verzamelen en verwerken en over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Lees hieronder of hier op onze website meer over onze privacyverklaring.

We gaan er vanuit dat we u bij deze voldoende en transparant geïnformeerd hebben, maar benader ons gerust als u nog vragen heeft. En uiteraard blijft u ons magazine en belangrijke marktupdates via e-mail en post ontvangen, zoals u van ons gewend bent.

Erik Spriensma

Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’

 

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’. Wij hechten grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze verklaring kunt u lezen hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving.

Voor welke doeleinden leggen we uw gegevens vast?

Voor het vervullen van onze advies- en bemiddelingswerkzaamheden als energie adviesbureau, kunnen we niet zonder de persoonsgegevens van klanten. Gegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Zo hebben we uw persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

  • voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de afgesloten overeenkomst;
  • het laten opstellen van offertes voor de inkoop van gas, elektriciteit en duurzame energieoplossingen en hiermee samenhangend het onderhouden van contact met klanten, energieleveranciers, netbeheerders, meetbedrijven en (technische) samenwerkingspartners;
  • het vastleggen en verschaffen van energieverbruiks- en andere meetgegevens voor energiescan rapportages en haalbaarheidsonderzoeken;
  • het factureren en incasseren van rekeningen;
  • het beantwoorden van uw vragen;

 

Welke gegevens leggen we vast?

Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ legt gegevens vast zoals (bedrijfs)naam, adres, e-mailadres, energieverbruiken en EANcodes (het identificatienummer van een energieaansluiting) en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor een optimale dienstverlening in het kader van uw energievraagstukken en onze bemiddelingswerkzaamheden. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld.

We delen alleen gegevens met derden als dit noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering, als we hiertoe wettelijk verplicht zijn of als dit volgt uit een andere verplichting. Wanneer wij uw gegevens in het kader van onze advies- en bemiddelingswerkzaamheden met derden delen, dan leggen wij die derden de verplichting op om uw persoonsgegevens goed te beschermen. Wij verstrekken benodigde persoons- en/of bedrijfsgegevens alleen aan energieleveranciers, netbeheerders, meetbedrijven en (technische) samenwerkingspartners voor het optimaal uitvoeren van onze dienstverlening. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit aan derden verkopen of verhuren.

Als we persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in het kader van onze (eigen) interne bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld aan onze accountant, dan doen we dit waar mogelijk geanonimiseerd, zodat ze niet meer te herleiden zijn naar specifieke personen. Ook hebben wij met onze accountant een verwerkingsovereenkomst opgesteld, wat ook hen verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens en de Europese algemene verordening gegevensbescherming na te leven. 

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’  zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel ICT- technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoons- en bedrijfsbestanden. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:

  • we beveiligen onze website met een SSL certificaat;
  • onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;
  • alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;

Uw rechten

Als klant van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ heeft u het recht op inzage, verbetering, aanvulling en verwijdering van uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. U kunt hiervoor een verzoek indienen via info@het-snoer-om.nl.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig om de door uw gevraagde diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Wij zullen uw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

Nieuwsbrief

De nieuwe privacywet schrijft o.a. voor dat we expliciet toestemming moeten vragen voor het gebruik van uw e-mailadres voor het toesturen van onze nieuwsbrief. Bent u klant van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’, dan heeft u die keuze niet, de nieuwsbrief gebruiken we immers om u te informeren. Bent u (nog) geen klant van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ en wenst u onze nieuwsbrieven te ontvangen, laat het ons weten via info@het-snoer-om.nl

Afmelden voor nieuwsbrieven en/of het intrekken van uw volmacht kan ten alle tijde door een bericht aan info@het-snoer-om.nl.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Wij plaatsen geen cookies op uw computer anders dan tracking cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst). Cookies stellen een website in staat om gebruikers te herkennen, zodat een gebruiker prettiger gebruik kan maken van onze website. U kunt cookies op elk gewenst moment verwijderen via uw browser-instellingen. Wij gebruiken geen Google Analytics of cookies om inzicht te verkrijgen op welke wijze onze website wordt bezocht.

Deze privacyverklaring is terug te vinden op de website www.het-snoer-om.nl. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website en/of nieuwsbrief gepubliceerd worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Reacties

Laat een reactie achter