Overige Dienstverlening

Het aanbieden van energiediensten stopt niet bij de contractbemiddeling van inkoop gas en elektriciteit. Rondom de levering van energie zijn er diverse aanvullende diensten waarmee wij u kunnen ondersteunen om de energiekosten verder te verlagen. Denk aan een energiebesparingsonderzoek of factuurscan. Samen met partnerorganisaties bieden wij meerdere diensten aan om uw zorgen op het gebied van energie weg te nemen.

Energiebesparingsonderzoek

We geven advies en/of bemiddelen bij de mogelijkheden voor energiebesparing. Hieruit zal o.a. uit blijken hoe u energie kunt besparen in uw bedrijfsvoering en/of hoe u duurzame energie kunt inzetten binnen uw bedrijf.

Haalbaarheidsonderzoek Zonnepanelen/Ledverlichting

Energiebesparingsonderzoek Nieuwe technieken maken het mogelijk om zelf (duurzame) energie op te wekken. Met zonnepanelen verlaagt u het elektriciteitsverbruik op uw bedrijf. U wordt uw eigen energieleverancier en bent minder afhankelijk van andere energiebronnen. Wij verzorgen financiële haalbaarheidsstudies voor de inzet van zonnepanelen en LED-verlichting.

FactuurScan op transportkosten en meetdiensten van de aansluiting

Energiebesparingsonderzoek In de praktijk blijkt dat veel transport overeenkomsten niet optimaal ingericht zijn. De FactuurScan biedt inzage in het energieverbruik en suggesties om mogelijke kostenbesparingen door te voeren inzake de energieleverings-overeenkomsten voor transport en meetdiensten. Zo kan na een analyse van de transportnota`s naar voren komen, dat het gecontracteerde vermogen veel hoger is, dan de in praktijk opgetreden maximale belasting van uw organisatie. Door het advies dit naar beneden bij te stellen, kan er vaak (administratief) een extra besparing gerealiseerd worden. Hiermee biedt het u inzage in uw energieverbruik, en worden er mogelijk extra besparingsmogelijkheden gedetecteerd.

Factuurcontrole op leveringskosten

Het analyseren van de leveringsfacturen omvat een controle of de facturen van uw energieleverancier conform de contractuele afspraken zijn gefactureerd.

Teruggave energiebelasting

Energiebesparingsonderzoek Een aanzienlijk deel van de energienota bestaat uit belastingen. De energiebelasting die u moet betalen wordt vastgesteld met behulp van verschillende schijven. Steeds vaker komt het voor dat bedrijven beschikken over meer dan één aansluiting op het zelfde perceel of WOZ-kavel. Indien u aangeeft de verschillende aansluitingen te willen combineren, mag u de verbruiken bij elkaar optellen en eenmaal door de schijven laten doorlopen. Hierdoor zou een mogelijk fiscaal voordeel te realiseren zijn. Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ ontzorgt u met het indienen van de teruggaveregeling voor energiebelasting.

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een offerte of voor een afspraak. Wij blijven graag uw vaste aanspreekpunt voor al uw energievragen. Hebben wij de expertise niet in huis, dan zullen wij een verwijzing maken naar één van onze samenwerkingspartners. Zij behoren tot het netwerk van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’.

Neem vrijblijvend contact op