Nieuwsbrief ‘Het Snoer Om’

 

Graag informeren we u over de voor u van belang zijnde ontwikkelingen op energiegebied, lees hiervoor onderstaande nieuwsbrief. 

Samenvattend:

 Informatieplicht energiebesparing

Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas, dan valt u onder de Wet milieubeheer. Dit betekent dat u energiemaatregelen móet treffen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Daarbovenop komt nog eens de plicht om deze energiebesparende maatregelen

te rapporteren per 1 juli 2019. Het eLoket voor de informatieplicht energiebesparing is reeds open vanaf 28 februari 2019.  Hoe u dat moet doen, staat in het stappenplan van RVO. Schaf hiervoor ook op tijd uw eHerkeningsmiddel niveau 1 aan, indien u deze nog niet heeft.

Een eHerkenning inlogmiddel kunt u verkrijgen bij een van de 6 erkende leveranciers https://eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/leveranciers/leveranciersoverzicht. Lees de volledige nieuwsbrief in de bijlage, voor het doorlopen van het stappenplan van de informatieplicht en de link naar RVO.

Stijging energieprijzen

Op dit moment lijkt de prijsontwikkeling lastig te voorspellen. De prijsbewegingen zijn erg grillig en de lange termijnprijzen worden opgedreven door de grondstofprijzen door o.a. een hogere olie- en steenkolenprijs. En ook de prijs voor CO2-emissierechten steeg behoorlijk omdat er onduidelijkheid over de situatie rondom de Brexit blijft. Ook veel analisten denken dat de energie (termijn)prijzen de komende jaren verder zullen stijgen. Lees de redenen hiervoor in de nieuwsbrief-bijlage.

 

Salderingsregeling zonnepanelen verlengd!

De salderingsregeling voor zonnepanelen bij een kleinverbruik aansluiting blijft ongewijzigd tot 1 januari 2023. De salderingsregeling houdt in dat de stroom die je met zonnepanelen opwekt en teruglevert aan het net, wordt afgetrokken van je eigen energieverbruik. Daarna wordt de regeling geleidelijk afgebouwd naar nul in 2031. Dat wil zeggen dat het voordeel dat huishoudens en bedrijven ontvangen op hun energiebelastingen – in ruil voor het terugleveren aan het net – elk jaar iets minder wordt. Uiteindelijk wordt dat voordeel 0 en ontvang je alleen een vergoeding van de energieleverancier voor de teruggeleverde zonnestroom. Dat zal in 2031 het geval zijn. Ook zonder subsidie blijft het op de lange termijn financieel interessant voor MKB bedrijven en huishoudens om ze te installeren, aldus het kabinet.

Wij hopen u hiermee naar voldoening te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen of opmerkingen neemt u dan gerust contact met ons op. Meer weten? info@het-snoer-om-.nl of 06 – 44 39 39 12

DISCLAIMER EN BRONNEN: Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. De juistheid en volledigheid van deze informatie kan dus niet worden gegarandeerd. Onjuistheden kunnen voorkomen. Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ is hiervoor niet aansprakelijk en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van de opgenomen informatie. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de in dit document aangeboden informatie. Zo fluctueren Energietarieven dagelijks. Energietarieven zijn onder andere afhankelijk van grondstofprijzen, geopolitieke spanningen, looptijden, winstmarges van energieleveranciers en het inkoopmoment. Op alle leveringen en diensten zijn de Algemene voorwaarden van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland (onder nummer 58089845).

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

0 Reacties

Laat een reactie achter