Nieuwsbrief

De energieprijzen zijn licht gedaald ten opzichte van de piek op 23 december 2021, maar staan helaas nog steeds op zeer hoge niveaus. De huidige marktsituatie is nog uiterst complex. De aanleiding is nog steeds krapte op de gasmarkt, een sterk gestegen CO2 prijs en onze toenemende afhankelijkheid van elektriciteit uit wind en zon, nu de Europese overheden in het kader van hun klimaatdoelstellingen afscheid nemen van steenkool- en kerncentrales. U leest hierover meer onderaan deze nieuwsbrief.

 

Budgetteer uw kostenpost energie!!

De hoge prijs voor gas en elektriciteit voor de korte termijn, werkt inmiddels ook al door in langetermijncontracten voor elektriciteit en gas voor leveringsjaren 2023 en 2024. Door grote schommelingen van energietarieven kan het budget voor de energiekosten ook jaarlijks fluctueren en dat kan een risico vormen, indien de energiekosten een groot gedeelte uitmaken van de omzet of kostprijs van uw product. Budgetteer uw kostenpost energie daarom zeer ruim voor de aankomende 2 jaren. U kunt beter vanuit kostenbeheersing iets overschatten en uiteindelijk het bedrag naar beneden moeten bijstellen, dan onverwacht omhoog.

Energielabel C

Voor 2023 moeten alle kantoren energiezuinig zijn. Veel (kantoor)gebouwen hebben nog niet het benodigde energielabel (c). Een maatregel die heel snel dichterbij komt. Indien het pand in 2023 niet aan de eisen voldoet, dan mag u dit niet meer als kantoor gebruiken. Er zijn uitzonderingen op deze regel.  Partijen, waar Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ goede ervaringen mee heeft, en die u hierover meer kunnen vertellen en wellicht voor u iets kunnen betekenen,  zijn:

ENGIE Energie Nederland NV

ELIX

INVENT

Laadpalen

De overheid wil ons stimuleren om te verduurzamen en elektrisch te rijden.  Vanaf 2020 was het reeds verplicht om bij nieuwe en gerenoveerde zakelijke gebouwen (zonder woonbestemming) met een terrein van meer dan 10 parkeerplaatsen minimaal 1 laadpaal te hebben. Vanaf 2025 is het ook verplicht om bij bestaande zakelijke gebouwen met meer dan 20 parkeerplaatsen minimaal 1 laadpaal te plaatsen. Meer informatie vindt u op de website van rijksoverheid.

Energieprijzen blijven stijgen, echter de terugverdientijd van energiebesparende maatregelen en verduurzamingsinvesteringen keldert…

Als ik kijk naar het huidige extreme prijsniveau van deze maand van (zowel vaste als variabele) energietarieven, dan lijkt een zonnepaneleninstallatie voor kleinverbruikers die (nog) kunnen salderen, in soms wel enkele jaren te zijn terugverdiend (indien dit exorbitant hoge prijsniveau standhoudt en de salderingsregeling gehandhaafd blijft. De terugverdientijden van bijvoorbeeld zonnepanelen (die juist ook weer iets duurder zijn geworden door de prijsstijgingen vanwege tekorten van productiecapaciteit en containers) is daarmee erg interessant op dit MARKTmoment. Helaas is het nog steeds onduidelijk wat de toekomst is, van de huidige salderingsregeling voor zonnepaneleneigenaren.
Let op: het energieprofiel (zeker voor grootverbruikers) en de energieprijs ontwikkelingen blijven leidend voor de terugverdientijd van bijvoorbeeld zonnepalen. Berekeningen blijven maatwerk, laat dit goed door rekenen door een deskundige..

 

Uw energiecontract

Mocht uw contract in 2022 aflopen, dan probeer ik met u hiervoor contact te leggen. Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ denkt graag met u mee en adviseert over de mogelijkheden en financiële consequenties. U blijft echter wel zelf verantwoordelijk voor uw eigen contractbeheer, het vastzetten van uw energieprijs in een clickproduct en voor het bijhouden van de afloop (data) van uw energiecontracten. Mocht u eerder willen sparren en overleggen? Contacteer mij via 06 -44 39 39 12 of via e-mail (info@het-snoer-om.nl). Een energiekosten vergelijking tussen energieleveranciers blijft nog zeer interessant. Afgelopen week hadden we een besparing van ruim € 18.000 per jaar voor een MKB bedrijf,  met een energieverbruik van circa 50.000 kWh en 7.000 m3 door offertes op te vragen bij meerdere energieleveranciers. Vergelijken van energieleveranciers loont!

 

Energiecontract (bijna) afgelopen en hoe nu verder?

Mocht uw energiecontract binnen 1 jaar afgelopen zijn, dan is het nu belangrijk dat u een ‘acceptabele’ prijs tegen een aanvaardbaar risico kunt krijgen.  Het is niet te voorspellen hoe lang de onzekerheid en schaarste in deze markt standhoudt. Op dit moment is de marktsituatie nog erg complex en zeer onduidelijk. De aanvoer van gas uit Rusland is nog relatief laag en we hebben te maken met een zeer lage vullingsgraad van onze gasopslagen. De weersvoorspellingen aankomende weken zullen leidend zijn in de energieprijsontwikkeling voor gas- en elektriciteit. Grote prijsschommelingen (ook binnen de dag) zijn hierdoor aannemelijk. Aan de vraagkant zal veel afhangen òf we dus nog een koude winter zullen krijgen met temperaturen onder de seizoen norm.  Aan de aanbodkant is de vraag of de gaslevering uit Rusland weer meer op gang komt en/of LNG schepen meer richting Europa gaan. Veel zal dus afhangen van deze factoren en of we de situatie van schaarste en krapte achter ons kunnen laten. En de vervolgvraag of het de energiemarkt weer lukt om te ontspannen, door een situatie waarbij vraag en aanbod van gas en elektriciteit weer meer in balans is. Op dit moment (week 3) denken analisten dat deze periode van ‘hogere prijsniveaus’ langer zullen aanhouden.  Ook bij een milde winter zullen onze gasvoorraden nagenoeg leeg zijn,  de gasvoorraden zullen dus zo snel mogelijk gevuld worden om de levenszekerheid voor 2023 te waarborgen. Energiebedrijven en andere marktpartijen zullen bij dus een eerste neerwaarts prijssentiment hun inkooposities weer proberen veilig te stellen. Dit zal vervolgens weer direct een prijsopdrijvend effect kunnen hebben, met relatief hogere prijzen voor de tijd van het jaar. Daarbij geeft de geopolitieke spanning tussen Rusland en Oekraïne op dit moment extra onzekerheid in de markt.  Maar voor alle factoren en prijzen geldt dat we geen glazenbol hebben en de toekomstige marktsituatie is niet te voorspellen!

 

Keuze voor een vast tarief of dynamische markttarief?

Deze keuze voor de dagmarkt- en termijnmarkt is geheel afhankelijk van de mate van risico die uw bedrijf durft te lopen, de hoeveelheid tijd en kennis die aanwezig is. En is uiteraard erg afhankelijk van uw eigen marktverwachting. Mocht de energiemarkt wel op de kortere termijn weer dalen, dan beweegt u alleen met dynamische dagprijzen direct mee naar beneden.

Uitleg termijnmarkt en dagmarkt

Op de termijnmarkt koopt u voor de toekomst in, dat wil zeggen dat je een vaste prijs afspreekt voor een periode van bijvoorbeeld een jaar. Dit is een defensieve inkoopstrategie en biedt budgetzekerheid, want vooraf kunnen de energiekosten worden gebudgetteerd en worden doorberekend in de kostprijs van het geleverde product of de dienstverlening.

Op de dagmarkt gaat u als klant, op basis van een variabele en dynamische prijs met de markt mee, er wordt gehandeld in uur-prijzen voor de levering van de volgende dag. Er kan een maandgemiddelde op de factuur afgerekend of een daadwerkelijke uurprijs. Afnemers van energie die hun verbruik kunnen sturen, kunnen via deze manier van inkopen voordeel behalen. Door de pieken in het verbruik zoveel mogelijk te laten plaatsvinden tijdens de uren waarbinnen lage tarieven gelden, wordt financieel voordeel gerealiseerd. Echter is pas achteraf inzichtelijk wat u betaald heeft voor uw afgenomen energie.

Het weersafhankelijke karakter van ons energiesysteem, zal naar verwachting in de aankomende jaren voor bepaalde perioden, tot zeer hoge prijzen leiden bij energietekorten en juist leiden tot zeer lage of negatieve prijzen bij grote overschotten (overdag).  Mede door het (toegenomen) aanbod van wind- en zonne-energie is het energieaanbod niet altijd gelijk met de vraag. Hierdoor zijn de energieprijzen in vergelijking met tien jaar geleden veel beweeglijker (volatiel) geworden. Ook worden er in de afgelopen 2 jaren vaker negatieve energieprijzen genoteerd. Bijvoorbeeld overdag, als er sprake is van overcapaciteit met veel zonenergie en relatief minder grote energievraag. Of in de nacht bij veel windaanbod en een relatieve lagere energievraag. Als het energieprofiel dus aangepast kan worden aan de fluctuerende dagprijzen, zijn er inkoopvoordelen te behalen voor uw bedrijf. Voorwaarde is dat u wel beschikt over een slimme of telemetrisch uitleesbare meter.

Mocht u een inkooppositie innemen op de termijnmarkt met vaste tarieven,  op basis van dit relatief hoge prijsniveau, en de prijzen dalen wel weer medio 2022, dan is het risico, dat u wel weer langer vast zit aan een hogere inkoopprijs. Nu vastzetten betekent namelijk dat je het zeer hoge prijsniveau voor een lange periode betaalt.  Dit geeft enerzijds wel financiële en budgettaire duidelijkheid. Anderzijds staan de leveringsprijzen dus op het hoogte niveau ooit. Bent u in de mogelijkheid uw verbruik te sturen of neemt u veel energie af in de relatief goedkopere uren overdag , of wilt u liever nog geen inkooppositie/beslissing nemen op dit huidige marktniveau, dan is het dus een optie om te kiezen voor een dynamische (variabele) dagmarktprijs. In de hoop dat de huidige unieke marktsituatie van tijdelijke aard is. En dat richting het voorjaar het prijsniveau erna  weer herstelt naar (in historisch opzicht) ‘normalere’ prijsniveaus. Het is mogelijk dat energieprijzen dit jaar wel op een permanent hoger niveau blijven. In dat geval is het sterk de vraag of de hogere energiekosten in de wintermaanden, door een tijdelijke hogere variabele dagprijs, kunnen worden gecompenseerd met de relatief goedkopere zomermaanden, wanneer over het algemeen lagere dagprijzen gelden. Het antwoord op deze vraag is nu onbekend, en zal pas achteraf, in kwartaal 3 of 4 van 2022 duidelijk worden. De kans bestaat dus dat de gemiddelde inkoopprijs van gas en elektriciteit op de dynamische dagmarkt hoger uitkomt, dan een vaste prijs die op specifiek en eerder (lager) marktmoment is vastgelegd.

Om een gevoel bij de actuele prijsniveau te krijgen, kunt u kijken op mijn website op de pagina van de actuele energietarieven. Ik zal hieronder een referentiekader van de huidige variabele en vaste prijzen schetsen.

 

Analyse van dagmarkt en termijnmarkt

Als ik afgelopen week kijk naar de beursprijzen van een bewolkte, windstille en relatief milde winterdag, dan zie ik dat het prijsgemiddelde voor de dagmarkt op 14 januari op circa 19 ct per kWh lag.  In mei 2021 lag de dagmarkt op een warme en zonnige voorjaarsdag op een gemiddeld prijsniveau van circa 0,01 ct per kWh.

De termijnprijs (vaste prijs) lag vorige week voor een 3 jarig contract op circa 17,5 ct per kWh.  Prijzen zijn excllusief: btw, overheidstoeslagen (zoals energiebelasting/ODE) en netwerkkosten.

 

Groothandelsprijsniveaus dagmarkt (variabele prijzen)

 

 

 

Groothandelsprijsniveaus termijnmarkt (vaste prijzen)

 

Moment van inkoop

Het moment van inkoop blijft echter sterk bepalend voor zowel de termijnmarkt als de dagmarkt. Het juiste moment van inkopen vinden is een bezigheid waar enige tijd in gaat zitten, afhankelijk van de daadwerkelijke besparing is het een afweging die gemaakt dient te worden of het de moeite waard is.

De maand waarin een bedrijf energie inkoopt, kan de prijs bepalen. In de afgelopen 5 jaren blijkt dat bijvoorbeeld de maand maart goedkoper is voor inkoop dan een septembermaand.

En op de dagmarkt kan ook voordeel behaalt worden op de korte termijn (binnen de dag) door  op het juiste moment in te kopen. Door de pieken in het verbruik zoveel mogelijk te laten plaatsvinden tijdens de uren waarbinnen lage tarieven gelden, wordt financieel voordeel gerealiseerd

 

Inkoopstrategie

Bij budgetgeoriënteerde organisaties worden inkoopbeslissingen gemaakt op basis van budgettering en kostenbeheersing en wordt vaak gekozen voor de termijnmarkt en voor een vaste prijs. Zeker als de energiekosten een grotere gedeelte uitmaken van de kostprijs van het te leveren eindproduct en/of begroting. Grote bedrijven met een groot energiegebruik en grootverbruikaansluiting kiezen vaker voor een ‘click’product, om toch enigszins gespreid in te kopen en risico`s te spreiden via de dagmarkt en termijnmarkt. Maar verreweg de meeste MKB bedrijven kozen in het verleden voor een vaste prijs op de termijnmarkt. Er zijn nu ook bedrijven die bewust kiezen voor een hogere variabele (dynamisch) dagprijs, in de hoop dat de prijzen na de winter weer zullen dalen. Bedrijven die voor een vaste prijs kiezen, doen dit vanwege budgettering en zekerheid van een vaste prijs. In dat geval is een langere looptijd het meest gunstig. Ook hier is iets voor te zeggen, nu zichtbaar is dat deze energiecrisis met (structureel) te lage voorraden best eens langer kan gaan duren, dan tot nu toe werd gehoopt.

 

Zonnepanelen

Heeft u zonnepalen, en levert u aanzienlijke volumes terug aan het energienet? Kies dan voor een prijssytematiek voor uw teruglevering die zo dichtmogelijk bij de SDE subsidiemethodiek blijft, zodat uw financiële opbrengsten aansluiten bij de uitgewerkte businesscase voor  de aanschaf van uw installatie. Voor de terugverdientijd en om prijsrisico`s te vermijden, is het namelijk raadzaam om het stroomtarief te hanteren waar de overheid mee rekent. De overheid bepaalt de hoogte van het subsidiebedrag mede door naar de jaarlijkse, gemiddelde marktprijs op de energiemarkten te kijken, oftewel de gemiddelde EPEX-uurprijs. Indien u kiest voor een terugleveringsprijs op basis van een vaste (termijn)prijs, dan kan het financiële opbrengstresultaat van uw terug geleverde stroom (bijvoorbeeld bij een forse stijging van de energieprijs) afwijken.

 

DISCLAIMER: Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. De juistheid en volledigheid van deze informatie kan dus niet worden gegarandeerd. Onjuistheden kunnen voorkomen. Berekeningen zijn illustratief en indicatief. Onder voorbehoud van prijs- en zetfouten. Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ is hiervoor niet aansprakelijk en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van de opgenomen informatie. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de in dit document aangeboden informatie. Zo fluctueren Energietarieven dagelijks. Energietarieven zijn onder andere afhankelijk van grondstofprijzen, geopolitieke spanningen, looptijden, winstmarges van energieleveranciers en het inkoopmoment.  Het prijsverloop in het verleden, bieden echter geen volledige garanties en zekerheid voor de toekomst. Op alle leveringen en diensten zijn de Algemene voorwaarden van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland (onder nummer 58089845).

0 Reacties

Laat een reactie achter