Bedrijven en consumenten kunnen steeds vaker profiteren van lage en soms negatieve energieprijzen, mits er sprake is van een dynamisch energiecontract en het mogelijk is om het energiegebruik te verplaatsen van de ochtend- en avonduren naar het midden van de dag (als zon schijnt) of de nacht (veel windaanbod en lagere vraag). Hoe meer energie een consument verbruikt, des te interessanter een dynamische energiecontract wordt. Voor consumenten die zonnepanelen hebben en redelijk tot volledig zelfvoorzienend is een vaste prijssystematiek in verband met de salderingsregeling nu nog het meest lucratief.

negatieve energieprijzen

We zien dus steeds vaker negatieve uurprijzen voor elektriciteit. Zo ook afgelopen week op 30 april en eerder op woensdag 19 april tussen 14.00 en 15.00 uur, toen zelfs meer dan € -19 cent per kWh. Dat betekende in dat geval dat consumenten en bedrijven geld toekregen (zelfs na aftrek van energiebelasting , btw). Mede door de enorme groei van zon- en windenergie kan er in ons land vaker geprofiteerd en gestuurd worden op dynamische dagmarkt tarieven. Voor dit moment betreft het nog een relatief kleine groep energiegebruikers die hier gebruik van maakt van dynamische energieprijzen. Toch zien we dat het prijspeil met dynamische energieprijzen sinds januari dit jaar naar inschatting circa 40-50% lager lag, ten opzichte van de reguliere vaste en variabele elektriciteitscontracten.

negatieve energieprijzen

De keerzijde van negatieve energieprijzen met dynamische contracten, is dat consumenten hun zonnepaneleninstallatie (die niet op jaarbasis kunnen salderen) zullen gaan uitzetten om niet te hoeven betalen voor hun opgewekte stroom. Want de waarde van eigen opgewekte zonnestroom zal de aankomende jaren verder onder druk komen te staan.

Er zal richting de toekomst sprake zijn van perioden met grote stroomoverschotten (en dus lage prijzen) en minder frequente perioden van tekorten (met hoge prijzen). Als een bedrijf of huishouden kan schuiven met een gedeelte van de elektriciteitsbehoefte dan biedt dit dus zeker financiële kansen. Afhankelijk van de eigen mogelijkheden is het zeker interessant op het energiegebruik zoveel mogelijk te laten samengevallen met de uren waar lagere prijzen voor gelden (zoals opladen elektrisch auto`s, gebruik e-boiler accu opladen,  warmtepomp gebruiken en wasmachine aanzetten).

negatieve energieprijzen

Let op, energiebudgetten en facturen kunnen wel op maandbasis enorm fluctueren en dit kan meer risico geven ten opzichte van een vaste systematiek. Wel moet u dus eventueel in staat zijn om hogere kosten (als de energieprijzen plots sterk kunnen stijgen, zoals in augustus 2022) relatief makkelijk kunt opvangen (met financiële reserves).

Wat zijn de gevolgen op de langere termijn?

Mede door de enorme groei van zon- en windenergie kan er in NL op momenten van veel overschot geprofiteerd en gestuurd worden op dynamische dagmarkt tarieven. Bijzondere en mooie ontwikkelingen, met volop financiële kansen voor zowel energiegebruikers (energieafname op de goedkopere uren) en opwekkers van energie (curtailment oftewel afschakeling). Voor dit moment nog een relatief kleine groep energiegebruikers en opwekkers, die hier gebruik van maken.

Maar wat het is gevolg voor de langetermijn? …. als iedereen in de toekomt gaat ‘reageren’ op deze negatieve prijzen, waardoor de initiële voorspelling anders zal uitvallen, en er juist grotere onbalans ontstaat en weer hogere kosten (om weer energiecentrales te moeten opstarten voor netstabilisatie).

Het huidige prijsmechanisme met dynamische prijzen op de dagmarkt (day ahead markt), gebaseerd op marginale prijzen van de opwekking van energie en opwekkingscapaciteit, zal daarmee mogelijk ook juist voor meer ‘onbalans’ en daarmee volatiliteit zorgen op de andere regelmarkten (intraday, onbalansmarkten). Wordt dit altijd opgelost op de andere ‘regelmarkten en tegen welke prijs? En wat wordt de ‘maatschappelijke prijs voor het in balans houden van het energienet?!

De tijd zal het ons leren…

Dit artikel is ook op verschenen op linkedin vrijdag 18 april 2023.

DISCLAIMER: Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. De juistheid en volledigheid van deze informatie kan dus niet worden gegarandeerd. Onjuistheden kunnen voorkomen. Berekeningen zijn illustratief en indicatief. Onder voorbehoud van prijs- en zetfouten. Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ is hiervoor niet aansprakelijk en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van de opgenomen informatie. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de in dit document aangeboden informatie. Zo fluctueren Energietarieven dagelijks. Energietarieven zijn onder andere afhankelijk van grondstofprijzen, geopolitieke spanningen, looptijden, winstmarges van energieleveranciers en het inkoopmoment.  Het prijsverloop in het verleden, bieden echter geen volledige garanties en zekerheid voor de toekomst. Op alle leveringen en diensten zijn de Algemene voorwaarden van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland (onder nummer 58089845).

0 Reacties

Laat een reactie achter