Meten is weten

Onze FactuurScan biedt inzage in het energieverbruik en suggesties om mogelijke kostenbesparingen door te voeren inzake de energieleverings-overeenkomsten voor transport en meetdiensten. Zo kan na een analyse van de transportnota`s naar voren komen, dat het gecontracteerde vermogen veel hoger is, dan de in praktijk opgetreden maximale belasting van uw organisatie. Door het advies dit naar beneden bij te stellen, kan er vaak (administratief) een extra besparing gerealiseerd worden. Hiermee biedt het u inzage in uw energieverbruik, en worden er mogelijk extra besparingsmogelijkheden gedetecteerd.

Praktijkvoorbeeld

Op dit moment blijkt uit een aanvullend maatwerkonderzoek bij een van onze opdrachtgevers een baseload van 10kW aanwezig te zijn in de energie infrastructuur.  Het is aan te raden om de herkomst te traceren, ingeschat wordt dat het jaarvolume hiervan namelijk 60.000 – 70.000  kWh bedraagt. De gerelateerde kosten hiervan zijn naar schatting ongeveer € 6.500,- per jaar. Indien deze base-load gereduceerd zal worden, wordt de jaarlijkse CO2 uitstoot verminderd met 34.000 kg.

Energie Adviesbureau’ Het Snoer Om’ treedt op als bemiddelaar tussen opdrachtgevers en samenwerkingspartners bij het zoeken naar energiebesparingsonderzoeken en energiebesparingsmogelijkheden. Wij hopen daarmee extra bevindingen en suggesties aan te reiken met als doel een extra kostenbesparing te realiseren.

Ook geïnteresseerd in een FactuurScan, neem dan contact met ons op!

Erik Spriensma

 

 

 

 

0 Reacties

Laat een reactie achter