Is marktwerking altijd wel beter?

Op dit moment liggen in NL de (vaste)prijzen gemiddeld genomen met een factor 5. hoger als het prijsgemiddelde van de afgelopen vijf jaren. Daarmee zijn de inkooprisico`s en benodigde cashflows om in onze energiebehoefte(n) te voorzien gigantisch. Zou de huidige crisis langer aanhouden, dan kunnen Europese bedrijven in acute geldproblemen te komen volgens het Financieel Dagblad vanochtend.

Is het nog wel realistisch om de energiecrisis en aanverwante problemen laten ‘op te lossen door de markt(werking)? ‘ Is het niet tijd om misschien grote energiebedrijven weer te nationaliseren, ook in kader van leveringszekerheid, betaalbare energieprijzen en verduurzaming? Energie en toegang tot energie is namelijk wel een basisbehoefte.

De problemen kunnen naar gelang de crisis voortduurt steeds groter worden:
leveringszekerheid komt verder in in het gedrang
energiearmoede neemt toe en daarmee komt ook de basisbehoefte van energie in het gedrang voor bepaalde groepen in onze samenleving
als industrie afschaalt vanwege hoge prijzen of schaarste, komen er mogelijk ook meer verstoringen voor in onze voedselketen

Frankrijk is een van de weinige landen met een energiesector grotendeels nog in overheidshanden. Hier kan de overheid nog bepalen wat de burger moet betalen voor energie. Het nadeel is wel dat door minder marktwerking minder snel innovaties en concurrerende prijzen tot stand kunnen komen (in een genormaliseerde markt).

Door de liberalisering van de energiemarkt, ligt de verantwoordelijkheid voor leveringszekerheid in NL steeds meer bij commerciële marktpartijen, waardoor we afhankelijk worden van de energieprijsontwikkelingen en de bereidheid om investeringen te doen. Zo zijn inmiddels bijna alle Nederlandse energieleveranciers in buitenlandse handen. Onze overheid kan wel ‘maatregelen” bedenken zoals accijns verlaging, energiebelasting verlagingen en andere compensatie methoden en verplichte vulgraden opleggen, maar grip op de energiemarkt krijgt ze nooit volledig.

DISCLAIMER: Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. De juistheid en volledigheid van deze informatie kan dus niet worden gegarandeerd. Onjuistheden kunnen voorkomen. Berekeningen zijn illustratief en indicatief. Onder voorbehoud van prijs- en zetfouten. Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ is hiervoor niet aansprakelijk en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van de opgenomen informatie. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de in dit document aangeboden informatie. Zo fluctueren Energietarieven dagelijks. Energietarieven zijn onder andere afhankelijk van grondstofprijzen, geopolitieke spanningen, looptijden, winstmarges van energieleveranciers en het inkoopmoment.  Het prijsverloop in het verleden, bieden echter geen volledige garanties en zekerheid voor de toekomst. Op alle leveringen en diensten zijn de Algemene voorwaarden van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland (onder nummer 58089845).

0 Reacties

Laat een reactie achter