onafhankelijk energieadvies

Uitgelicht de ‘click’ offerte

Beste relatie,

Afgelopen weken heb ik u geïnformeerd over de turbulente situatie op de energiemarkt. We zitten midden in de (herfst) storm, daarom is het goed om de context en de mogelijke inkoopmogelijkheden en risico`s over de langere termijn te schetsen.  Rond 1 december sluit traditiegetrouw de inkoopmarkt voor energie (voor het volgende leveringsjaar).

De gas- en elektriciteitsprijzen staan erg hoog en we zien grote fluctuaties gedurende de dag. Ondanks dat de Europese gasprijs iets is gedaald door het winderige herfstweer momenteel, is de huidige hoogte van de gas- en elektriciteitsprijzen ongekend.

 

U bent er inmiddels mee bekend dat energieprijzen fluctueren en het inkoopmoment sterk van invloed is op de hoogte van uw energiekosten. Door grote schommelingen van energietarieven kan het budget voor de energiekosten ook jaarlijks fluctueren en dat kan een risico vormen, indien de energiekosten een groot gedeelte uitmaken van de omzet. Qua budgettering zult u dus rekening moeten houden met hoge energiekosten na uw contractperiode en ook op de langere termijn.  Hoe hoog de kostenstijging zal zijn, is mede afhankelijk van wanneer uw contract afloopt en de wijze van inkopen. Het is verstandig om voor de korte en de lange termijn te berekenen, wat de stijging van de energiekosten mogelijk voor uw bedrijfsvoering betekent.

Er wordt op dit moment weinig meer gehandeld in elektriciteit. Vanwege het extreem hoge prijsniveau.  De ‘normale’ handel lijkt daarmee enigszins bevroren. Hierdoor en vanwege grote prijsbewegingen is het ook moeilijker voor Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ energieoffertes op te kunnen vragen. Ook zijn momenteel de product mogelijkheden in de energieoffertes beperkt.

Graag denk en kijk ik met u mee welke inkoopmogelijkheden er zijn, zoals u van mij gewend bent. Tegelijkertijd maak ik u er op attent dat u zelf verantwoordelijk blijft voor het beheer en monitoren van het contractportfolio uw energiecontracten. Ook dient u zelf zorg te dragen voor het bijhouden van de opzegtermijn en de looptijd van uw energiecontracten (en het eventueel opzeggen van de energiecontracten, indien van toepassing)

Marktsituatie

 

Op dit moment is de marktsituatie erg complex en zeer onduidelijk. Hoe lang dit sterk oplopend prijsniveau zal aanhouden blijft gissen. We hebben helaas geen glazenbol. Aan de vraagkant zal veel afhangen òf we een koude winter zullen krijg

en met temperaturen onder de seizoen norm.  Aan de aanbodkant is de vraag of de gaslevering uit Rusland weer meer op gang komt en/of LNG schepen meer richting Europa gaan. Veel zal dus afhangen van deze factoren en of we de situatie van schaarste en krapte achter ons kunnen laten. En de vervolgvraag of het de energiemarkt weer lukt om te ontspannen, door een situatie waarbij vraag en aanbod van gas en elektriciteit weer meer in balans is.

 

De inkoop van energie voor de korte termijn (2022) is extreem duurder geworden. Bij de keuze voor een langdurig energiecontract is de stijging relatief minder groot en kunt u de dure leveringsprijs van leveringsjaar 2022 nog enigszins uitmiddelen met de goedkopere toekomstige jaren 2023-2024. Maar let op, in de afgelopen 2 weken is ook zichtbaar dat ook de leveringsjaren 2023 en 2024 in snel tempo duurder worden.

Inkoopmogelijkheden

Op de termijnmarkt koopt u voor de toekomst in, dat wil zeggen dat je een vaste prijs afspreekt voor een periode van bijvoorbeeld een jaar. Dit is een defensieve inkoopstrategie en biedt budgetzekerheid, want vooraf kunnen de energiekosten worden gebudgetteerd en worden doorberekend in de kostprijs van het geleverde product of de dienstverlening.

Op de dagmarkt gaat u als klant op basis van een variabele en dynamische prijs met de markt mee, er wordt gehandeld in uur-prijzen voor de levering van de volgende dag. Veelal wordt er een maandgemiddelde op de factuur afgerekend. Afnemers van energie die hun verbruik kunnen sturen, kunnen via deze manier van inkopen voordeel behalen. Door de pieken in het verbruik zoveel mogelijk te laten plaatsvinden tijdens de uren waarbinnen lage tarieven gelden, wordt financieel voordeel gerealiseerd. Echter is pas achteraf inzichtelijk wat u betaald heeft voor uw afgenomen energie.

Bij budgetgeoriënteerde organisaties worden inkoopbeslissingen gemaakt op basis van budgettering en kostenbeheersing en wordt vaak gekozen voor de termijnmarkt en voor een vaste prijs. Grote bedrijven met een groot energiegebruik kiezen vaker voor een ‘click’product, om toch enigszins gespreid in te kopen en risico`s te spreiden via de dagmarkt en termijnmarkt. Maar verreweg de meeste MKB bedrijven kozen in het verleden voor een vaste prijs op de termijnmarkt.

Mocht uw energiecontract binnen 1 jaar afgelopen zijn, dan is het nu belangrijk dat u een ‘acceptabele’ prijs tegen een aanvaardbaar risico kunt krijgen.  Het is niet te voorspellen hoe lang de onzekerheid en schaarste in deze markt standhoudt.

 

Mocht u wel een inkooppositie innemen op de termijnmarkt op basis van dit relatief hoge prijsniveau, en de prijzen dalen wel weer medio 2022, dan is het risico aan de andere kant, dat u wel weer langer vast zit aan een hogere inkoopprijs. Nu vastzetten betekent namelijk dat je het zeer hoge prijsniveau voor een lange periode betaalt.  Dit geeft enerzijds wel financiële en budgettaire duidelijkheid. Anderzijds staan de leveringsprijzen dus op het hoogte niveau ooit.

Een andere optie is daarom op dit moment te kiezen voor een dynamische (variabele) dagmarktprijs. In de hoop dat de huidige unieke marktsituatie van tijdelijke aard is. En dat

richting en in de wintermaanden het prijsniveau erna zich weer herstelt naar (in historisch opzicht) ‘normalere’ prijsniveaus. Deze keuze voor de dagmarkt- en termijnmarkt is geheel afhankelijk van de mate van risico die uw bedrijf durft te lopen, de hoeveelheid tijd en kennis die aanwezig is. En uiteraard erg afhankelijk van uw eigen marktverwachting.

Klikprijs contract

U kunt ook kiezen voor een contractvorm met beide opties van de dagmarkt en termijnmarkt. Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ regelt dan een Klikprijs offerte. Daarmee kunt u (in de toekomst) uw energieprijs vast zetten, via het online inkoopportaal van uw energieleverancier, door bijvoorbeeld gespreid of in 1x uw energievolume ‘dicht te klikken’ op de termijnmarkt (ICE ENDEX). Dit kan vaak tegen jaar of kwartaalprijzen. Als uw energievolume voor de aanvang van de leveringsperiode niet (volledig) is ‘dichtgeklikt’ wordt het resterende volume door de energieleverancier bijgekocht tegen de maandgemiddelde dagmarkt prijzen (EPEX-spotprijzen).

 

Hartelijke groet, Erik Spriensma

DISCLAIMER: Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. De juistheid en volledigheid van deze informatie kan dus niet worden gegarandeerd. Onjuistheden kunnen voorkomen. Berekeningen zijn illustratief en indicatief. Onder voorbehoud van prijs- en zetfouten. Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ is hiervoor niet aansprakelijk en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van de opgenomen informatie. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de in dit document aangeboden informatie. Zo fluctueren Energietarieven dagelijks. Energietarieven zijn onder andere afhankelijk van grondstofprijzen, geopolitieke spanningen, looptijden, winstmarges van energieleveranciers en het inkoopmoment.  Het prijsverloop in het verleden, bieden echter geen volledige garanties en zekerheid voor de toekomst. Op alle leveringen en diensten zijn de Algemene voorwaarden van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland (onder nummer 58089845).

0 Reacties

Laat een reactie achter