Marktupdate en inkoopstrategieën

De energiemarkt wordt gekenmerkt door volatiele prijsbewegingen. De leveringsprijs van energie komt tot stand op handelsmarkten, die net als financiële markten functioneren. Energietarieven fluctueren (dagelijks) en zijn onder andere afhankelijk van grondstofprijzen, geopolitieke spanningen, looptijden, winstmarges van energieleveranciers en het inkoopmoment.  

De laatste jaren wordt steeds vaker zichtbaar dat de marktprijzen in een week tijd met meer dan 10% kunnen fluctueren. Met een goede inkoopstrategie en het inkopen op een relatief gunstig marktmoment kan er dus sprake zijn van kostenbeheersing, risicomanagement en kan er zelfs veel geld bespaard worden indien er op een lager marktmoment dan de huidige contractprijs kan worden ingekocht.

Afhankelijk van uw profiel, uw verbruik en uw specifieke wensen, zoeken we zowel in een stijgende en dalende energiemarkt samen met een bedrijf naar een geschikte inkoopstrategie, met producten (vast of variabel) die hierbij aansluiten.

Inkopen op de Dagmarkt of op de Termijnmarkt?

Ook de mate van risico die een bedrijf durft te lopen, de hoeveelheid tijd en kennis die er aanwezig is, bepalen of er gekozen wordt voor inkopen op de dagmarkt of termijnmarkt. Voor gas kan er bijvoorbeeld ingekocht worden op de dagmarkt (LEBA) of termijnmarkt (TTF). Voor elektriciteit kan dit op de dagmarkt (EPEX) en termijnmarkt (Endex).

Op de termijnmarkt koop je voor de toekomst in, dat wil zeggen dat je een vaste prijs afspreekt voor een periode van bijvoorbeeld een jaar. Dit is een defensieve inkoopstrategie en biedt budgetzekerheid, want vooraf kunnen de energiekosten worden gebudgetteerd en worden verdisconteerd in de kostprijs van het geleverde product of de dienstverlening.

Op de dagmarkt ga je op basis van een variabele prijs met de markt mee, er wordt gehandeld in uur-prijzen voor de levering van de volgende dag, veelal wordt er een maandgemiddelde op de factuur afgerekend. Bij de dagmarkt heb je dus op basis van nacalculatie minder zekerheid van de prijs op voorhand. Het kan echter prijstechnisch wel zeer interessant zijn. Mede door het (toegenomen) aanbod van wind- en zonne-energie is het energieaanbod niet altijd gelijk met de vraag. Hierdoor zijn de energieprijzen in vergelijking met tien jaar geleden veel beweeglijker (volatiel) geworden. Ook worden er sinds afgelopen jaar vaker negatieve energieprijzen genoteerd. Iets wat we de komende jaren mogelijk meer zullen gaan meemaken. Bedrijven die inkopen op de dagmarkt kiezen voor een offensieve inkoopstrategie en gaan voor zo`n laag mogelijke energiekosten, waarbij er meer (prijs)risico ingecalculeerd worden. Achteraf na een volledig jaar weet je pas wordt er betaald is gas en elektriciteit bij variabele (dag)tarieven. Energiebudgetten en facturen kunnen dus per maand/per jaar enorm fluctueren, dat kan een risico vormen en vergt meer tijd (controle energienota`s).

Gespreid inkopen of kiezen voor een herprijsproduct

Ook kan er een inkoopstrategie gehanteerd worden met gespreide inkoop, als risicospreiding. Naast vaste tarieven zou een ‘herprijscontract’ mogelijk zijn, zeker in een marktsituatie van een onzekere marktbeeld. Waarbij er tussentijds zou geprofiteerd kan worden van mogelijk verdere dalende prijzen in de markt.

Prijsontwikkeling van 2008 tot heden

 De ICE ENDEX en de TTF zijn de termijnmarkten, waar prijzen worden weergegeven voor de levering van elektriciteit en gas voor langere termijncontracten.  Na start van de kredietcrisis in 2008 hadden we te maken met dalende energieprijzen op de termijnmarkt. Vanaf 2011 tot en met 2014 was het prijsverloop redelijk vlak te noemen. Vanaf 2015 daalde de energieprijs sterker en in het voorjaar van 2016 was er sprake van historisch lage energietarieven voor gas en elektriciteit. Dit werd veroorzaakt door lagere grondstofkosten van kolen, olie en gas. Vanwege een milde winter, een toename van het aanbod LNG- en schaliegas en een sterk toenemend aanbod van wind- en zonnestroom, met name uit buurland Duitsland.

 

 

Sinds april 2016 was een stijgende lijn te zien van de energietarieven en lijkt er sprake van een sterk opwaarts sentiment en sterkere fluctuaties. Een toenemende vraag naar elektriciteit, een stijgende CO2 prijs, de geopolitieke ontwikkelingen zoals de handelsoorlog tussen de VS en China, een mogelijke BREXIT en nieuwe (internationale) klimaatdoelstellingen (zoals elektrificatie van bedrijfsprocessen en woningen) hadden grote invloed op de elektriciteitsprijzen. Vanaf het voorjaar van 2020 zagen we toch weer een sterke daling van de energietarieven, vanwege een handelsoorlog tussen Saoedi Arabië en Rusland resulterend extreem dalende olieprijs en daarboven op de wereldwijde coronacrisis met economische neergang . Omdat veel landen te maken kregen met een zogenaamde lockdown situatie, om een verdere virusuitbraak in te dammen, kwamen fabrieken tijdelijk stil te liggen en was er vanuit het bedrijfsleven sprake van een lagere vraag naar grondstoffen en CO2 rechten. Daarnaast zorgt een overtollige aanbod van LNG gas via tankers en een relatief warme winter voor hoge gasvoorraden resulterend in een enorme neerwaartse druk op de gasprijs op dit moment.  En de lage gasprijs werkt indirect ook weer mee in een lagere elektriciteitsprijs.

Laat uw businesscase duurzaamheid goed doorrekenen

Ook kunnen op dit moment het rendement en de terugverdientijden van duurzaamheidsinvesteringen door mede de lagere gas- en elektriciteitsprijs en door negatieve dagprijzen in een andere (minder gunstig) perspectief te staan. Daarbij kunnen de lagere elektriciteitsprijzen voor hogere subsidiekosten en lagere terugleveringsprijzen en lagere opbrengsten zorgen. .

Een zonnepanelensysteem op maat of een windmolen die past bij het energieprofiel van een organisatie blijft nog steeds één van de belangrijkste succesvoorwaarden voor een rendabele businesscase. Laat uw businesscase goed doorrekenen en kijk op basis van het energieprofiel en verbruik wat de meest interessante verduurzamingsstrategie is voor uw bedrijf.

Neem voor vragen gerust met mij contact op!

Erik Spriensma

info@het-snoer-om.nl

 DISCLAIMER:Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. De juistheid en volledigheid van deze informatie kan dus niet worden gegarandeerd. Onjuistheden kunnen voorkomen. Berekeningen zijn illustratief en indicatief. Onder voorbehoud van prijs- en zetfouten. Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ is hiervoor niet aansprakelijk en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van de opgenomen informatie. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de in dit document aangeboden informatie. Zo fluctueren Energietarieven dagelijks. Energietarieven zijn onder andere afhankelijk van grondstofprijzen, geopolitieke spanningen, looptijden, winstmarges van energieleveranciers en het inkoopmoment. Op alle leveringen en diensten zijn de Algemene voorwaarden van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland (onder nummer 58089845).

0 Reacties

Laat een reactie achter