Marktupdate: Records op de energiemarkt

Sinds het 4e kwartaal van 2020 is er sprake van een behoorlijk opwaartse prijsdruk op de energiemarkt, resulterend in een hogere gas- en elektriciteitsprijs.

Flinke opmars termijnmarkt

Waar we in het voorjaar van 2020 door de coronacrisis te maken hadden spectaculaire dalingen van de grondstofprijzen (olie, gas),  gingen ook de energieprijzen net als de aandelenmarkten fors omlaag. Hoewel de algehele verwachtingen voor prijsherstel laag waren in het najaar van 2020, piekte toch geheel onverwacht de vraag omhoog, door een samenloop van omstandigheden;

  1. een positief vertrouwen van beleggers en inkopers in de werking van coronavaccins,
  2. de verkiezingswinst van Biden en zijn duurzaamheidsplannen
  3. een historisch koude winter in Azië en de relatieve koude voorjaarstemperaturen ver onder de seizoennorm in Europa, welke resulteren in hogere (gas) vraag en lagere voorraden
  4. politieke besluitvorming vanuit de EU met scherpere emissiedoelstellingen en speculanten, die de CO2 prijzen naar recordhoogtes hebben opgedreven.

 

Het inkoopmoment is doorslaggevend

De maand waarin een bedrijf de energieprijs vastlegt en inkoopt kan de prijs enorm bepalen. Uit de analyse van de marktgegevens blijkt de afgelopen 3 jaar dat het voorjaar goedkoper is dan het najaar.

 

Prijsontwikkelingspatronen uit het verleden bieden echter geen garantie voor de toekomst. De vaste (termijn)prijzen zijn namelijk al maanden bezig met een flinke opmars omhoog.  Vooralsnog heeft het relatief gunstige en traditionele (voorjaars) inkoopmoment met relatief lagere prijzen zich (nog) niet voorgedaan.  Doordat het grootste deel van elektriciteit  nu nog hoofdzakelijk opgewekt wordt met fossiele brandstoffen heeft de prijsontwikkeling van de grond- en brandstofkosten van bijvoorbeeld gas en kolen een grote invloed op de elektriciteitsprijs. Daarnaast krijgt de stijgende CO2 prijs steeds meer een grote invloed op de energieprijzen.

Enorme prijsverschillen op de dagmarkt

De volatiliteit op de dagmarkt neemt daarentegen enorm toe. Het aandeel duurzame energie neemt behoorlijk toe. De felle voorjaarzon zorgde voor recordopbrengst aan zonnestroom.  Zo leverden de zonnepaneleninstallaties en windmolens op 21 april een nieuw record. Met deze duurzaam opgewekte stroom van die dag,  zouden ruim 42.000 huishoudens een jaar lang van stroom voorzien kunnen worden.  Maar door de groei van duurzame opwek, nemen ook de pieken en dalen van de uurprijzen binnen dezelfde dag wel toe. Er is namelijk sprake van hele lage prijzen of zelfs negatieve prijzen bij veel zon- en windaanbod.  En bij bewolkt en windstil weer pieken de prijzen vervolgens weer, door de inzet van de duurdere conventionele energiecentrales.

Het weer(bericht) heeft daarmee steeds meer invloed op de ontwikkelingen van de energietarieven van de dagmarkt. Voor zondag 9 mei waren de variabele (dag)markt prijzen voor het eerst zelfs meer dan 7 aaneengesloten uren negatief.

Dagmarkt v.s. Termijnmarkt

Bedrijven die hun energiegebruik (verbruik) kunnen sturen, kunnen met inkopen op de dagmarkt veel voordeel behalen. Bedrijven die hier inkopen, kiezen voor een offensieve inkoopstrategie en gaan voor zo`n laag mogelijke energiekosten. Let op, energiebudgetten en facturen kunnen wel op maandbasis enorm fluctueren en dit kan meer risico geven.

Bedrijven die daarentegen voor zekerheid gaan, kiezen veelal vanuit kostenbeheersing en risicomanagement voor de termijnmarkt, zeker als de energiekosten een grotere gedeelte uitmaken van de kostprijs van het te leveren eindproduct en/of begroting.

Dus de mate van risico die een bedrijf durft te lopen, de hoeveelheid tijd en kennis die er aanwezig is en de mogelijkheid om te sturen op het energiegebruik, bepalen of er gekozen wordt voor inkopen op de dagmarkt of termijnmarkt.

 

Onduidelijk marktbeeld en het voordeel van een inkoopstrategie

Diverse factoren zijn dus van invloed op de tarieven van gas en elektriciteit.  Op ieder moment kan er iets gebeuren dat van invloed is op deze prijzen voor elektriciteit en gas. Daarnaast is sentiment in de wereld erg belangrijk. De stijging van CO2 prijs en het weerbericht (het aanbod en aandeel van duurzame opgewekte energie) heeft momenteel een erg sterke invloed op de energieprijzen.

De dalende trend en zijwaartse prijsontwikkeling van de termijnprijzen van de afgelopen jaren lijkt sinds 2016 voorlopig even voorbij. Historisch gezien liggen de vaste termijnprijzen nog wel op een relatief gunstig niveau ten opzichte van de jaren 2008 en 2012 (gas). We hebben geen glazenbol, maar de mogelijkheid bestaat dat de CO2 en grondstofprijzen en daarmee energieprijzen op niveau blijven of verder blijven stijgen . Zowel het inkoopmoment èn de gehanteerde inkoopstrategie (dagmarkt vs. termijnmarkt) in een fluctuerende markt, zijn sterk van invloed op de hoogte van de energieleveringskosten

Wie de markt goed volgt en een passende strategie kiest, kan vanuit een offensieve inkoopstrategie bij een eventuele neerwaartse correctie in spelen op marktkansen.

Indien u meer een defensieve inkoopstrategie hanteert en een stijgende marktverwachting heeft, dan kunt u er bijvoorbeeld wel voor kiezen om op dit marktmoment uw energieprijs te vast te leggen. U heeft dan namelijk wel de zekerheid van een vaste prijs. En eventuele verdere stijgingen hebben geen nadelige invloed op uw energieprijs. Vanuit kostenbeheersing en risicomanagement zijn uw energiekosten vervolgens ook goed te budgetteren.

 

Meer weten over opbrengstmaximalisatie en een geschikte inkoopstrategie voor uw bedrijf? info@het-snoer-om.nl of 06-44393912

Hartelijke groet, Erik Spriensma


DISCLAIMER: Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. De juistheid en volledigheid van deze informatie kan dus niet worden gegarandeerd. Onjuistheden kunnen voorkomen. Berekeningen zijn illustratief en indicatief. Onder voorbehoud van prijs- en zetfouten. Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ is hiervoor niet aansprakelijk en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van de opgenomen informatie. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de in dit document aangeboden informatie. Zo fluctueren Energietarieven dagelijks. Energietarieven zijn onder andere afhankelijk van grondstofprijzen, geopolitieke spanningen, looptijden, winstmarges van energieleveranciers en het inkoopmoment.  Het prijsverloop in het verleden, bieden echter geen volledige garanties en zekerheid voor de toekomst. Op alle leveringen en diensten zijn de Algemene voorwaarden van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland (onder nummer 58089845).

0 Reacties

Laat een reactie achter