Marktupdate – ‘Het kan vriezen en dooien’

Met meer LNG leveringen van vloeibaar gas uit onder andere de Verenigde Staten en milde wintertemperaturen is er de afgelopen weken iets meer lucht gekomen op de energiemarkt

De energieprijzen  op met name de dagmarkt zijn in januari behoorlijk gedaald ten opzichte van de piek op 23 december 2021, maar staan helaas nog steeds op zeer hoge niveaus. Helaas zit er nog weinig neerwaartse beweging in de prijzen op de termijnmarkt. Je ziet de afgelopen weken zelfs weer prijsstijgingen, ook voor de leveringsjaren tot en met 2026.  De sterk opwaartse prijsontwikkeling lijkt wel enigszins gestabiliseerd, maar we hebben dus nog te maken met zeer hoge prijsniveaus.  Vooral de kolenprijs en CO2 prijs stijgen fors. Ook is de bewegelijkheid van de energieprijzen erg hoog op bijvoorbeeld de dagmarkt.  Nieuwsberichten over gasaanvoer, geopolitieke ontwikkelingen zoals het conflict tussen Rusland en Oekraïne, kunnen op dag basis, de tarieven met circa 10% laten op en neer bewegen. 

In het meest gunstige scenario zullen we (Ceteris paribus,) bij een blijvend milde winter en voldoende gas uit Rusland in combinatie met voldoende de LNG aanvoer, met de hakken over de sloot , deze winter (eind maart) zijn doorgekomen.  De verwachting is dan ook dat dit voorjaar en in de zomer dat de vraag naar gas onverminderd hoog zal blijven, om onze lege gasopslagen weer snel te vullen voor de winter van 2023.

Op de energiemarkt dringt het besef door dat de markt (vraag/aanbodsituatie) krap blijft, en de mogelijkheid bestaat  daarmee dat tot en met de winter van 2023 het prijsniveau stabiel hoog blijft, oftwel er lijkt voorlopig sprake van ‘het nieuwe normaal’ qua prijspeil.  Verdere de-escalaties van geopolitieke conflicten, kunnen de nerveuze energie markt wel een gunstig duwtje in de rug geven naar beneden.  De marktsituatie en de prijsontwikkeling blijft uiterst complex. Het prijspeil zal sterk gestuurd worden door de weersomstandigheden, de beschikbare hoeveelheid LNG voor Europa en de geopolitieke ontwikkelingen. Kortom, eigenlijk is er in deze fase weinig zinnig te zeggen welke richting we op zullen gaan. Oftwel het kan nog vriezen en dooien..

 

Let u er op,  dat bij een eventueel blijvend hoog prijsniveau in 2022 het aannemelijk is dat de overheid veel minder SDE subsidie hoeft uit te keren en u bij een zonnepaneleninstallatie de voorschotten zult moeten terugbetalen.  

Budgetteer uw kostenpost energie!!

De hoge prijs voor gas en elektriciteit voor de korte termijn, werkt inmiddels ook al door in langetermijncontracten voor elektriciteit en gas voor leveringsjaren 2023 en 2026. Door grote schommelingen van energietarieven kan het budget voor de energiekosten ook jaarlijks fluctueren en dat kan een risico vormen, indien de energiekosten een groot gedeelte uitmaken van de omzet of kostprijs van uw product. Budgetteer uw kostenpost energie daarom zeer ruim voor de aankomende 2 jaren. U kunt beter vanuit kostenbeheersing iets overschatten en uiteindelijk het bedrag naar beneden moeten bijstellen, dan onverwacht omhoog.

DISCLAIMER: Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. De juistheid en volledigheid van deze informatie kan dus niet worden gegarandeerd. Onjuistheden kunnen voorkomen. Berekeningen zijn illustratief en indicatief. Onder voorbehoud van prijs- en zetfouten. Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ is hiervoor niet aansprakelijk en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van de opgenomen informatie. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de in dit document aangeboden informatie. Zo fluctueren Energietarieven dagelijks. Energietarieven zijn onder andere afhankelijk van grondstofprijzen, geopolitieke spanningen, looptijden, winstmarges van energieleveranciers en het inkoopmoment.  Het prijsverloop in het verleden, bieden echter geen volledige garanties en zekerheid voor de toekomst. Op alle leveringen en diensten zijn de Algemene voorwaarden van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland (onder nummer 58089845).

0 Reacties

Laat een reactie achter