Marktupdate

De olieprijs ging afgelopen week weer onderuit. Waar de vraag onderdruk staat, nam het aanbod juist weer toe.

De wereldwijde gas- en elektriciteitsvraag valt dit jaar vanwege de coronacrisis lager uit is de verwachting van het Internationaal Energie Agentschap.

De gasprijs is weer gestegen sinds de forse daling dit voorjaar tijdens de eerste Corona golf. Maar nog steeds zijn de gastarieven in historisch opzicht interessant vanuit budgettering en kostenbeheersing.

De elektriciteitsprijzen zijn minder hard gedaald, maar lagen afgelopen periode ook onder de prijsniveaus van de afgelopen 2 jaren.

 

Wellicht een interessant moment om uw energiecontract onder de loep te nemen. Houdt u er rekening mee dat rond begin december de inkoopmarkt voor 2021 sluit!

Veel energieleveranciers verlengen automatisch/stilzwijgend uw energiecontract. Graag maken wij u er op attent dat een aantal energieleveranciers per 1 juli  (6 maanden voor afloop) of per 1 oktober (3 maanden voor afloop) de grootverbruik energie- contracten weer stilzwijgend en/of automatisch zullen verlengen. Vervolgens bent u het leveringsjaar daaropvolgend overgeleverd aan het tarievenbeleid van uw energieleverancier. Onze ervaring is dat energieleveranciers een veel hogere risicopremie in uw energietarieven verdisconteren van uw automatisch verlengde energiecontract. U kunt hogere variabele kosten in 2021 vermijden door uw energiecontract alvast tijdig op te zeggen. Kijk hiervoor in uw algemene voorwaarden of laat Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ een gratis contractscan verzorgen en u ondersteunen met het opstellen van een voorbeeld opzegbrief. In een bemiddelingstraject vergelijken we ook de voorwaarden voor u, die veelal nog minstens zo belangrijk zijn als de laagste energietarieven. We trachten dus te regelen dat er voor u geen stilzwijgende/ automatische verlenging meer van toepassing is bij uw nieuwe energiecontract

Ga direct naar de ons aanvraagformulier op deze website voor het uploaden van uw energiefactuur en achterlaten van uw gegevens. Al onze energiecontracten zijn provisievrij, dus u ontvangt 100% onafhankelijk energieadvies. Hiermee bespaart u al gauw structureel 10 -20% op de energietarieven ten opzichte van de meeste andere energievergelijkers, inkoopbureaus of inkoopcollectieven.

Wij helpen u graag om te besparen op deze en al uw andere energiekosten. Bekijk onze referenties voor eerdere besparingen voor zowel levering- als transportkosten en teruggave energiebelasting.

Erik Spriensma

06-44393912

info@het-snoer-om.nl

DISCLAIMER:Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. De juistheid en volledigheid van deze informatie kan dus niet worden gegarandeerd. Onjuistheden kunnen voorkomen. Berekeningen zijn illustratief en indicatief. Onder voorbehoud van prijs- en zetfouten. Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ is hiervoor niet aansprakelijk en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van de opgenomen informatie. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de in dit document aangeboden informatie. Zo fluctueren Energietarieven dagelijks. Energietarieven zijn onder andere afhankelijk van grondstofprijzen, geopolitieke spanningen, looptijden, winstmarges van energieleveranciers en het inkoopmoment. Op alle leveringen en diensten zijn de Algemene voorwaarden van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland (onder nummer 58089845).

0 Reacties

Laat een reactie achter