Hulp bij verduurzaming en (inkoop) kosten besparen

Er is afgelopen jaar ook veel gebeurd op de energiemarkt.

De energiemarkt wordt gekenmerkt door volatiele prijsbewegingen. De leveringsprijs van energie komt tot stand op handelsmarkten, die net als financiële markten functioneren. Energietarieven fluctueren (dagelijks) en zijn onder andere afhankelijk van grondstofprijzen, geopolitieke spanningen, looptijden, winstmarges van energieleveranciers en het inkoopmoment.

De laatste jaren wordt steeds vaker zichtbaar dat de marktprijzen in een week tijd met meer dan 10% kunnen fluctueren. Met een goede inkoopstrategie en het inkopen op een relatief gunstig marktmoment kan er dus sprake zijn van kostenbeheersing, risicomanagement en kan er zelfs veel geld bespaard worden indien er op een lager marktmoment dan de huidige contractprijs kan worden ingekocht.

Afhankelijk van uw profiel, uw verbruik en uw specifieke wensen, zoeken we zowel in een stijgende en dalende energiemarkt samen met een bedrijf naar een geschikte inkoopstrategie, met producten (vast of variabel) die hierbij aansluiten.

Laat uw businesscase duurzaamheid goed doorrekenen

Ook kunnen op dit moment het rendement en de terugverdientijden van duurzaamheidsinvesteringen door mede de lagere gas- en elektriciteitsprijs en door negatieve dagprijzen in een andere (minder gunstig) perspectief te staan. Daarbij kunnen de lagere elektriciteitsprijzen voor hogere subsidiekosten en lagere terugleveringsprijzen en lagere opbrengsten zorgen. .

Een zonnepanelensysteem op maat of een windmolen die past bij het energieprofiel van een organisatie blijft nog steeds één van de belangrijkste succesvoorwaarden voor een rendabele businesscase. Laat uw businesscase goed doorrekenen en kijk op basis van het energieprofiel en verbruik wat de meest interessante verduurzamingsstrategie is voor uw organisatie

Wilt u hulp bij het verduurzamen of kosten besparen op deze fluctuerende inkoopmarkt?! Als energievergelijker doen graag een offertevergelijking tussen meerdere energieleveranciers.  Ook een interim energie opdracht behoort tot de mogelijkheden.

Neem dan contact met mij op: 06-44 39 39 12 of kijk op: www.het-snoer-om.nl

 

Erik Spriensma

info@het-snoer-om.nl

 DISCLAIMER:Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. De juistheid en volledigheid van deze informatie kan dus niet worden gegarandeerd. Onjuistheden kunnen voorkomen. Berekeningen zijn illustratief en indicatief. Onder voorbehoud van prijs- en zetfouten. Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ is hiervoor niet aansprakelijk en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van de opgenomen informatie. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de in dit document aangeboden informatie. Zo fluctueren Energietarieven dagelijks. Energietarieven zijn onder andere afhankelijk van grondstofprijzen, geopolitieke spanningen, looptijden, winstmarges van energieleveranciers en het inkoopmoment. Op alle leveringen en diensten zijn de Algemene voorwaarden van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland (onder nummer 58089845).

0 Reacties

Laat een reactie achter