Interviews TV, Radio en Krant

Onlangs verscheen Energie Adviesbureau Het Snoer Om, op verschillende plekken in de media.

Negatieve energieprijzen 08-05-2023

Met zonnepanelen kun je geld besparen (vermeden inkoop) en met een dynamisch energiecontract kun je inspelen op fluctuerende elektriciteitsprijzen, ook dit kan een besparing opleveren.
De Financiële Telegraaf schreef er een artikel over en ik werd gevraagd naar mijn mening over het sterk gestegen aandeel van zon- en windenergie en de invloed hiervan op de elektriciteitsnota en ons energienet.  Ik zei er het volgende over in het interview:

– Het prijspeil met dynamische energieprijzen, ligt sinds januari dit jaar naar inschatting circa 40-50% lager als de gemiddelde reguliere vaste tarieven.

– Huishoudens met een dynamisch energiecontract met uurprijzen die in staat zijn energiegebruik te verplaatsen van de ochtend- en avonduren naar het midden van de dag profiteren het meest. Dan schijnt de zon het meest. Of naar de nacht, als je veel aanbod hebt van energie van wind bij een heel lage vraag. Dit bijvoorbeeld met behulp van slimme stekkers en aansturing via een app.

– Hoe meer elektriciteit een consument verbruikt (dus netto op jaarbasis meer elektriciteit uit het energienet haalt als teruglevert) , des te interessanter een dynamische energiecontract wordt.

– De keerzijde van negatieve energieprijzen met dynamische contracten, is dat consumenten hun zonnepaneleninstallatie (die niet op jaarbasis kunnen salderen) zullen gaan uitzetten om niet te hoeven betalen voor hun opgewekte stroom bij negatieve uurprijzen.

– Blijft de salderingsvergoeding, dan maakt dat de consument waarschijnlijk wat lui. Zonder (saldering) subsidie is er namelijk wel een prikkel om te investeren in panelen in combinatie met thuisbatterij om de zelfconsumptie van de eigen opgewekte zonnestroom te verhogen.

-Met zoveel aanbod van zon- en windstroom, die van nature niet constant hetzelfde kan zijn, en de afschakeling van nu al kolencentrales bij ons en geen kernenergiecentrales meer in Duitsland, verdwijnt de leveringszekerheid. Er komt instabiliteit op het netwerk. Dat is niet goed. Ik ben ook bang dat het voortaan wordt zoals vroeger bij de molenaar: de boer die het eerste met zijn graan komt voorrijden, krijgt zijn graan als eerste gemalen. Steeds meer mensen bieden hun stroom van panelen en windmolens aan en op bepaalde momenten is er transport- en netwerkschaarste. We verdringen elkaar.”

-Niet iedereen zal volop profiteren, zegt Spriensma. „Vooral consumenten met een groot energieverbruik, zoals met een warmtepomp, elektrische auto en wellicht een thuisbatterij die daarnaast hun huis elektrificeren en van het gas gaan, behalen financieel maximale voordelen. Maar de meeste consumenten hebben alleen zonnepanelen. Daarvoor loont dit voorlopig nog te weinig. Zeker als ze hun stroom mogen blijven salderen.

Het volledige artikel in de De Financiële Telegraaf vind je hier: : https://www.telegraaf.nl/financieel/1427475910/huishouden-met-zonnepanelen-krijgt-steeds-vaker-geld-toe:

het snoer om

 

Sterk gestegen investeringskosten zonnepanelen 23-02-2023

Extreem gestegen grondstofkosten, duurdere onderdelen en een oplopende marktrente maken zonnepanelen duurder.  De Financiële Telegraaf schreef er een artikel over en mij werd gevraagd naar mijn mening over de sterk gestegen investeringskosten. Ik zei er het volgende over:

‘Met de huidige hoge energietarieven komen investeringen in een veel gunstiger perspectief te staan. Elke kilowattuur die zelf wordt opgewekt, hoef je niet in te kopen. Maar het is wel een feit dat er een run is op zonnepanelen, omdat energietarieven afgelopen jaar gemiddeld een factor vijf tot tien hoger lagen vanwege de energiecrisis”, Als vraag en aanbod zo uit balans zijn, dan is het niet meer dan logisch dat zonnepaneleninstallaties duurder worden”

het snoer om

 

 

Ondanks de gestegen kosten van een zonnepaneleninstallatie of windmolen en de mogelijke versobering en afbouw van de salderingsregeling en/of SDE subsidie, blijft een investering in zonnepanelen de aankomende jaren zeker interessant. Indien een bedrijf niet veel risico`s wenst te nemen betreffende onzekerheden van de opbrengsten van de SDE en/of salderingsregeling en mogelijk vaker toekomstige negatieve terugleveringsprijzen, dan is mijn advies om te kiezen voor een redelijk doelmatige windturbine en/of zonnepaneleninstallatie en dus geen grote overschotten aan elektriciteit te produceren. De waarde van opgewekte zonnestroom staat op momenten van veel aanbod de laatste jaren wel iets meer onder druk (bijvoorbeeld – €0,22 paasweekend 2022). Een zonnepanelensysteem op maat of een windmolen die past bij het energieprofiel van een organisatie, wordt één van de belangrijkste succesvoorwaarden die een rendabele businesscase over een lange termijn overeind kan houden. De economische opbrengst en financiële efficiëntie van duurzame elektriciteit wordt bepaald in hoeverre de geproduceerde energie direct kan worden gebruikt in de bedrijfsvoering, dat wil zeggen de vermeden inkoop. Dus streven naar zoveel mogelijk zelfconsumptie van de eigen opgewekte zonnestroom en deze ‘voor de meter’ houden/consumeren.

Daarnaast kunnen PPA`s (=terugleveringsovereenkomst) voor zekerheid zorgen tussen producent en afnemer van bijvoorbeeld grootschaliger zonneparken, inzake afnamezekerheid en prijszekerheid voor een bepaalde looptijd.

Zonnepanelen is inmiddels een volwassen technologie, dat mag dus iets kosten, maar is desalniettemin ook gewoon nog steeds financieel interessant. Daarnaast levert eigen opgewekte zonnestroom een veel minder grote CO2 uitstoot, dan grijze stroom uit conventionele energiecentrales.

 

Gaswinning Nederland en invloed op de prijs 13-09-2022

‘Laat Groningen het maar oplossen’. Europa kijkt in tijden van energieschaarste, momenteel weer met grote ogen naar het gas uit Slochteren. Het Dagblad van het Noorden schreef een artikel over de gaswinning afgelopen maandag en ik werd gevraagd om mijn mening te geven:

,,De gemiddelde Nederlander lijkt te denken: gooi Groningen open en dan is dat probleem opgelost’. Ik heb daar toch m’n vraagtekens bij.’’ Dat komt doordat ‘we’ in Groningen niet alleen voor onszelf produceren, maar voor een internationale markt. ,,Op die wereldmarkt is het gas uit Groningen een druppel op een heel grote gloeiende plaat’’
”Wat de gasprijzen de komende maanden doen, is ‘echt koffiedik kijken’. ,,De huidige idiote stijgingen komen voor een groot deel voort uit onzekerheid. Een echt tekort aan gas is er op dit moment helemaal niet. Sterker nog: de reserve is groter dan in vorige jaren.’’
Maar bij een strenge winter heb je een probleem. Waarschijnlijk gaat de vraag naar energie afnemen, omdat we moeten besparen én omdat burgers en bedrijven het straks simpelweg niet meer kunnen betalen. Dat zal de prijzen ook beïnvloeden, al is nu niet te zeggen hoe.’’
Hoe zit het dan met de invloed van Gronings gas op de internationale prijs? ,,Dat hangt ervan af hoeveel je eventueel zou oppompen. Ik ben blij dat ik er geen politieke beslissing over hoef te nemen. In elk geval moet veiligheid absoluut bovenaan staan. Als het Groningse gasveld weer open kan zonder kans op nieuwe aardbevingen, dan kan het misschien helpen om tijdelijk een beetje druk van de ketel halen.’’ Maar dat is nu juist het probleem: het gasveld kan niet open zonder risico op nieuwe aardbevingen, zo blijft toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) keer op keer benadrukken”

het snoer om

12-08-2022
In de vakantieperiode, mocht ik als energie adviseur voor de zakelijke markt, in een artikel in het Dagblad van het Noorden en op de radio & televisie bij RTV Drenthe mijn zorgen delen over de alsmaar stijgende energiekosten ook voor particulieren. In deze uitzending mocht ik onder andere uitleg geven over ontwikkelingen op de energiemarkt en de energieprijzen mocht ik nader duiden en de consequenties hiervan voor particulieren.

Energiebesparing zal de aankomende jaren een belangrijk en zeer urgent thema worden, en dat is ook positief! De energietransitie heeft enerzijds wellicht deze ‘prijsprikkel’ nodig om sneller te verduurzamen. Anderzijds voor de korte termijn dus erg zorgelijk dat groepen in de samenleving, door de hoge energieprijzen dichter bij de armoedegrens komen (= energiearmoede). En ook bedrijven die niet hebben kunnen verduurzamen, of bedrijven die behoren tot de energie intensieve sectoren kunnen financieel harder geraakt kunnen worden. Maar inmiddels is energie ook voor het reguliere MKB geen ‘sluitpost’ meer. Hopelijk komt niemand aankomende winter letterlijk en figuurlijk ‘in de kou te staan’

Bekijk hieronder een gedeelte van de uitzending van RTV Drenthe van dinsdag 9 augustus 2022. Op de website van RTV Drenthe is het de hele uitzending terug te kijken. Zie hier de uitzending: Meer achtergronden bij de interviews over de energiecrisis, lees je op deze nieuwsblog op deze website;


Interview RTV Drenthe, uitgezonden op radio, televisie en redactioneel artikel op de website van RTV Drenthe ( 9 augustus 2022)

het snoer om


Artikel economisch katern Dagblad van het Noorden (6 augustus 2022)

het snoer om


Artikel in De Financiële Telegraaf (17 december 2021)

het snoer om

Meer achtergronden bij dit artikel lees je in deze nieuwsblog op de website;


Artikel in de Krant (juli 2017)

het snoer om

Meer achtergronden bij dit artikel en Het Snoer Om, lees je in deze nieuwsblog op de website;