Inkoopstrategie energie


De verkoopprijs van gas en elektriciteit wordt dus in 95% bepaald door de markt. Uiteindelijk draait alles om vraag en aanbod, maar er zijn veel factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van de gas- en elektriciteitsprijs.

De belangrijkste prijsbepalers (naast vraag en aanbod) voor u op een rijtje:

Elektriciteit

Prijsontwikkeling brandstofkosten (olie, gas en kolen)

CO2 prijs

Beschikbaarheid centrales en weersomstandigheden (dagmarkt)

Wisselkoers

Ontwikkelingen buurlanden (i.v.m. netkoppeling)

Gas

Weersomstandigheden (koude of milde winter)

Olieprijs

Ontwikkelingen en gastoevoer andere landen

LNG levering (waar varen de LNG schepen naar toe?)

 

Tussen maart en december was het prijsverschil in de leveringstarieven voor inkoop leveringsjaar 2021 ruim 30%.

 

 

De marktprijs van energie is dus te beïnvloeden, deze prijs fluctueert en daar kun je op inspelen door een slimme inkoopstrategie te kiezen. Via groothandelsmarkten zoals de dag- en termijnmarkt zijn verschillende soorten energiecontracten te koop. Het gaat om contracten waarbij gas en/of  elektriciteit wordt afgenomen voor verschillende looptijden en tijdstippen.  Op deze markten worden verschillende type energiecontracten aangeboden.

Uiteraard is de product- en marktkeuze afhankelijk van uw eigen marktverwachting en op welke gronden u uw inkoopbeslissingen neemt.

Vanuit budgettering en kostenbeheersing adviseer ik de meeste klanten om in te kopen op de termijnmarkt. Uiteindelijk gaat het hierbij om zekerheid en een gunstige prijs tegen een acceptabel risico te krijgen. Vooraf kunnen de energiekosten worden gebudgetteerd en worden doorberekend worden met deze defensieve inkoopstrategie.   

De ICE ENDEX en de TTF zijn de termijnmarkten, waar prijzen worden weergegeven voor de levering van elektriciteit en gas voor langere termijncontracten, dat wil zeggen voor levering in de toekomst.  Wat veel ondernemers niet weten is, dat het mogelijk is om zelf je inkoopmoment te bepalen op de energiemarkt. Net als aandelenbeurzen fluctueren de energietarieven en functioneert deze markt als een termijnmarkt. Het moment van inkoop bepaalt de besparing. De kunst is op het juiste marktmoment de energie in te kopen.

De EPEX SPOT (voorheen APX) en LEBA zijn de dagmarkten en hier worden contracten gesloten voor energie die dezelfde of de volgende dag geleverd wordt.  Er zijn ook bedrijven die graag de markt volgen en met een offensieve inkoopstrategie willen profiteren van marktdalingen en gaan voor de laagste energiekosten. Deze bedrijven calculeren meer prijsrisico in. Ook bedrijven die hun (afname) verbruik kunnen sturen, kunnen op de dagmarkt voordeel behalen, door de afnamepieken (levering) zoveel mogelijk laten plaatsvinden tijdens de uren van lage tarieven (zoals bij veel aanbod van zon&wind).

Het inkopen van uw energie op beide handelsmarkten behoort ook tot de mogelijkheid.

Ook voor de teruglevering van de elektriciteit geproduceerd door een windmolen of zonnepanelen kan er gekozen worden voor verschillende prijsstrategieën. Uw financiële opbrengst is mede afhankelijk hiervan (door een goede PPA, terugleveringsprijs). Bij zonnepanelen en/of een windmolen wordt de economische opbrengst voor MKB klanten op de lange termijn bepaald in hoeverre de geproduceerde energie direct kan worden geconsumeerd binnen de eigen bedrijfsvoering, dat wil zeggen; door de vermeden inkoop. De vermeden inkoop is natuurlijk het meest rendabel, omdat over dit volume geen transportkosten, energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE) betaalt hoeft te worden. Het aandeel vermeden inkoop is ook afhankelijk van het type energieprofiel (belasting).

Een bedrijf kan in hoofdlijnen verdienen met duurzame opwekkingsmethoden, via:

– opbrengst GVO`s
– terugleveringsvergoeding (via terugleveringscontract/PPA)
– onbalansvergoeding (netstabilisatie)
– vermeden inkoop (de eigen consumptie van de installatie).

Duurzame energie

 

Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ koopt en verkoopt energie voor een diversiteit aan bedrijven en instellingen uit verschillende sectoren.  Zoals bijvoorbeeld voor veel bibliotheken, theaters en andere culturele instellingen.  Hoofzakelijk kopen we in voor veel verschillende soorten MKB bedrijven, van autogarages, bakkerijen tot aan industriële bedrijven.  

Ook kopen wij elektriciteit en gas in voor agrariërs, doen we veel haalbaarheidsstudies voor de inzet van zonnepanelen en windmolens. En verzorgen we de teruggave van energiebelasting, wat voor een gemiddelde melkveehouder en akkerbouwer al snel kan oplopend tot gemiddeld € 12.000 euro over een periode van 5 jaren.

Voor een groot aantal opdrachtgevers in diverse sectoren heeft Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ een forse kostenbesparing gerealiseerd op de energienota! Ook hebben een aantal opdrachtgevers, mede dankzij de inzet van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ prachtige resultaten geboekt op het gebied van energiebesparing door het energieverbruik verder omlaag te brengen.

Meer weten, bel mij op 06-44 39 39 12 of info@het-snoer-om.nl

Hartelijke groet, Erik Spriensma


DISCLAIMER: Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. De juistheid en volledigheid van deze informatie kan dus niet worden gegarandeerd. Onjuistheden kunnen voorkomen. Berekeningen zijn illustratief en indicatief. Onder voorbehoud van prijs- en zetfouten. Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ is hiervoor niet aansprakelijk en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van de opgenomen informatie. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de in dit document aangeboden informatie. Zo fluctueren Energietarieven dagelijks. Energietarieven zijn onder andere afhankelijk van grondstofprijzen, geopolitieke spanningen, looptijden, winstmarges van energieleveranciers en het inkoopmoment.  Het prijsverloop in het verleden, bieden echter geen volledige garanties en zekerheid voor de toekomst. Op alle leveringen en diensten zijn de Algemene voorwaarden van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland (onder nummer 58089845).

0 Reacties

Laat een reactie achter