Informatieplicht energiebesparing per 1 juli

 

 

Binnenkort ontvang uw bedrijf mogelijk een brief vanuit het RVO over de informatieplicht (indien u binnen de criteria valt van de energiebesparingsplicht) waarbij u de genomen en geplande energiebesparende maatregelen in uw bedrijfsvoering, uiterlijk op 1 juli 2019 dient te rapporteren.

Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas, dan valt u onder de Wet milieubeheer. Dit betekent dat u energiemaatregelen móet treffen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Daarbovenop komt nog eens de plicht om deze energiebesparende maatregelen te rapporteren per 1 juli 2019.In het merendeel van de gevallen is de gebruiker van het pand diegene die de rapportage in moet dienen. Wanneer er meerdere gebruikers van een bedrijfsverzamelgebouw (de ‘inrichting’) gebruik maken, kan vaak de gebouweigenaar aangesproken worden op de informatieplicht. Mocht u vragen hebben over uw specifieke situatie, dan kunt u uw lokale bevoegd gezag benaderen.

Het eLoket voor de informatieplicht energiebesparing is reeds open vanaf 28 februari 2019.  Hoe u dat moet doen, staat in het stappenplan van RVO, zie hiervoor de flyer.  Schaf hiervoor ook op tijd uw eHerkeningsmiddel niveau 1 aan, indien u deze nog niet heeft.

Zie en lees verder in de Flyer Informatieplicht energiebesparing.

 

Wij hopen u hiermee naar voldoening te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen of opmerkingen neemt u dan gerust contact met ons op. Meer weten? info@het-snoer-om-.nl of 06 – 44 39 39 12

DISCLAIMER EN BRONNEN: Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. De juistheid en volledigheid van deze informatie kan dus niet worden gegarandeerd. Onjuistheden kunnen voorkomen. Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ is hiervoor niet aansprakelijk en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van de opgenomen informatie. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de in dit document aangeboden informatie. Zo fluctueren Energietarieven dagelijks. Energietarieven zijn onder andere afhankelijk van grondstofprijzen, geopolitieke spanningen, looptijden, winstmarges van energieleveranciers en het inkoopmoment. Op alle leveringen en diensten zijn de Algemene voorwaarden van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland (onder nummer 58089845).

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

0 Reacties

Laat een reactie achter