De energiebesparing- en informatieplicht

 

Wat:

Alle bedrijven en instellingen die veel energie gebruiken (meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas), zijn sinds 1993 al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen als de terugverdientijd onder de vijf jaar ligt. De controle op deze energiebesparingsplicht wordt uitgevoerd door het Bevoegd Gezag, zoals gemeenten en omgevingsdiensten.  Vanaf januari 2019 komt bovenop de reeds bestaande energiebesparingsplicht een informatieplicht. Het doel van deze informatieplicht dat bedrijven actief gaan rapporteren welke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder zijn uitgevoerd. Middels deze rapportageplicht is het de bedoeling dat een bedrijf vanaf januari 2019 actief gaat melden waar het staat  met betrekking tot de energiebesparingsplicht. Bedrijven die voor 1 juli niets gerapporteerd hebben komen op de zwarte lijst, en overtreden daarmee de Wet Milieubeheer met mogelijke (financiële) sancties als gevolg.

Waarom:

De controle daarop door gemeenten en omgevingsdiensten is al een aantal jaren in gebreke. Mede hierdoor neemt het bedrijfsleven op dit moment nog te weinig verplichte energiebesparingsmaatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Daarbij heeft de overheid op dit moment onvoldoende inzichtelijk wat de status is van energiebesparing in Nederland.

Wie:

Ruim 125.000 bedrijven vallen onder deze informatieplicht. De drijver van de inrichting is verantwoordelijk voor de energiebesparingsplicht en de samenhangende informatieplicht. Bij gebouw gebonden maatregelen is de eigenaar van het gebouw verantwoordelijk, echter is het de drijver van de inrichting (bijvoorbeeld de huurder) die de eigenaar van het gebouw moet aanspreken op de wettelijke norm van de energiebesparende maatregelen.

Hoe:

Er zijn 2 routes met betrekking tot de energiebesparingsplicht:

  1. Dit is een lijst met maatregelen opgesteld voor momenteel 19 bedrijfstakken, waarbij overheid en de branche overeenstemming hebben bereikt welke algemene maatregelen binnen 5 jaar zijn terugverdient op gebied van bijvoorbeeld isolatie, koeling, verwarming, ventilatie, verlichting en procesmatige maatregen die verschillen per industrie.  Hierbij gaat het om maatregelen die direct genomen moeten worden en maatregelen die op een natuurlijk moment genomen kunnen worden zoals bijvoorbeeld bij renovatie. Door de maatregelen op de lijst uit te voeren kan de ondernemer voldoen aan de verplichting. Het gebruik van de erkende maatregelen is niet verplicht. Alternatieve maatregelen blijven mogelijk, maar de ondernemer moet dit dan wel motiveren (zie punt 2)

  2. Zonder de erkende maatregelen, namelijk via een maatwerkonderzoek energiebesparing. Via een eigen pakketmaatregelen onderzoeken hoe er energie bespaard kan worden om op deze wijze te voldoen aan energiebesparingsplicht.

 

In januari 2019 gaat het Eloket van RVO open. Via een Esleutel kan er in de landelijke database van het RVO informatie ingeladen worden. Onder andere het energieverbruik, de NAW gegevens en de gekozen route die een bedrijf ingaat met betrekking tot de wettelijke energiebesparingsplicht zal gemeld moeten worden.

Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ helpt u graag verder met een energiebesparingsdiagnose! Wij hebben met onze technische samenwerkingspartners bij diverse klanten een maatwerk onderzoek uitgevoerd waarmee zij voldeden aan de wet- en regelgeving. Hier zijn erg interessante financiële en energiebesparingen naar voren gekomen. De ervaring leert dat een dergelijk onderzoek zich altijd terugverdiend.

 

Meer weten? info@het-snoer-om-.nl of 06 – 44 39 39 12

 

 

 


 

 

 

0 Reacties

Laat een reactie achter