‘energieprijs 2023-2026 naar nieuw record’

24 februari 2022

8:30 uur:

Wat een verdrietige ontwikkelingen in Oekraïne, helaas breken zeer donkere uren aan voor de burgers van Oekraïne. Niet te bevatten de huidige ontwikkelingen.

Oekraïne is (nog) geen lid en ook geen kandidaat-lidstaat van de Europese Unie. Wel is er sprake om toe te werken richting toetreding tot de Europese Unie in de jaren 2030.
De naoorlogse samenwerking in Europa leidde destijds in 1951 tot de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. De voorloper van de EU. Ik hoop dat we voor de inwoners van Oekraïne en EU de aankomende tijd meer terug gaan zien van de ‘roots’ en beginselen van onze Europese uitgangspunten vrede en stabiliteit. En dat het land en de inwoners gespaard mogen blijven ten tijde van dit (gewapende) conflict.
En dat we onze energiebronnen weer gemeenschappelijk en internationaal gaan beheren. Een internationale aanpak van deze geopolitieke crisis (oorlog) en de klimaat-en energiecrisis blijft verreist.

De energieprijzen op de energiebeurs ICE Endex zijn overigens zeer hoog geopend en de termijnprijzen voor leveringsjaren 2023 tot en met 2025 stijgen verder naar recordhoogtes. De toenemende onzekerheid over leveringszekerheid is de reden, nu het (gewapende) conflict tussen Rusland en Oekraïne een nieuwe fase is ingegaan. De termijnprijzen waren vanochtend ruim 7 tot 30% hoger (afhankelijk van de periode van inkoop).  Gemiddeld genomen liggen de leveringstarieven voor gas en elektriciteit (piek en dal) ruim 10-15% hoger vanochtend rond 9.00 uur.

Voor vandaag lijkt het erop dat er geen energiecontracten met termijnprijzen (meer) worden aangeboden door een aantal energieleveranciers

 

update: 20.30 uur;

Oorlog in Oekraïne 

Het besef van deze verschrikkelijke ontwikkelingen later vandaag van een massale aanval en inval en de ernstige situatie voor de burgers in Oekraïne is vandaag keihard binnen gekomen. Laten we hopen op een snel vredesproces in het oorlogsgebied. Deze inval door Rusland in Oekraïne heeft het marktbeeld op de energiemarkten nog verder verslechterd. De hoop op mogelijke lagere (variabele) tarieven richting het voorjaar (door milde temperaturen, de-escalatie van de geopolitieke ontwikkelingen en meer aanbod van duurzame energie) is plots behoorlijk afgenomen.  Wanneer de situatie op de energiemarkt zich ‘enigszins’ normaliseert is niet te voorspellen. Vandaag was er sprake van enorme prijsstijgingen bij de termijnprijzen, de ontwikkeling van de reguliere variabele tarieven zien er voor de korte termijn ook bepaald niet rooskleurig uit. Enorme prijsfluctuaties zullen blijven, zoals zolang deze onrust in de wereld blijft en de vraag en aanbodsituatie niet normaliseert en deze verschrikkelijke geopolitieke ontwikkelingen rondom Oekraïne niet in ernst afnemen.

Op de energiemarkt en in onze maatschappij dringt nu het besef door dat de markt (vraag/aanbodsituatie) krap blijft, en de mogelijkheid bestaat daarmee dat tot en met de winter van 2023 het prijsniveau stabiel hoog blijft, ten opzichte van het prijsgemiddelde in de afgelopen 10 jaren.  Oftewel er lijkt voorlopig sprake van ‘het nieuwe normaal’ qua prijspeil. Verdere escalaties van geopolitieke conflicten, kunnen de nerveuze energie markt behoorlijk doen laten bewegen.  De marktsituatie en de prijsontwikkeling blijft dus uiterst complex. Vanwege grote  energieprijsschommelingen bleven veel verkoopafdelingen van energieleveranciers vandaag gesloten.  Het prijspeil zal sterk gestuurd worden door de weersomstandigheden, de beschikbare hoeveelheid LNG voor Europa en de verdere geopolitieke ontwikkelingen rondom Rusland en Oekraïne.  Nu we mogelijk voor aardgas leveringen minder afhankelijk kunnen zijn van Rusland, zullen we nog meer afhankelijker worden van LNG leveringen met vloeibaar gas.  Echter bepaald het ‘marktspel’, dat wil zeggen het prijsniveau dat Europa of Azië bereid is te betalen, hoofdzakelijk naar welk continent de schepen zullen varen.  Kortom, eigenlijk is er in deze fase weinig zinnig te zeggen welke richting we op zullen gaan met de energieprijzen. Dit maakt het uiterst complex om inkoopposities in te nemen voor leveringsjaar 2023 en verder (of misschien nog zelfs voor winter 2022).

Zoals eerder benadrukt kan door grote schommelingen van energietarieven, het budget voor de energiekosten ook jaarlijks fluctueren en dat kan een risico vormen, indien de energiekosten een groot gedeelte uitmaken van de omzet of kostprijs van uw product. Budgetteer uw kostenpost energie zeer ruim voor de aankomende 2 jaren. U kunt beter vanuit kostenbeheersing iets overschatten en uiteindelijk het bedrag naar beneden moeten bijstellen, dan onverwacht omhoog. En daarbij staan vaste energietarieven gedurende de looptijd van het contract vast. Dit kan budgettaire zekerheid bieden. Echter is de vraag of het huidige prijspeil te betalen en op te brengen is.  Er zullen echt andere tijden (moeten) aanbreken inzake vergaande energiebesparingen en verduurzaming.

Houd u er rekening mee dat de inkoopmogelijkheden beperkt zijn de aankomende tijd en de puzzel inzake uw energiecontract er hierdoor niet eenvoudiger op wordt.

Maar laten we bovenal hopen op de-escalatie en vrede in het oorlogsgebied.

update 5 maart 2022: 

Het voelt ongemakkelijk terwijl er een oorlog woedt, te (moeten) berichten over de energieprijsontwikkeling. Helaas zijn we met de oorlogs(beelden) uit Oekraïne nog steeds getuige van vreselijke ontwikkelingen, die naast een vreselijk menselijk leed voor de burgers en militairen aldaar , ook de energietarieven behoorlijk beïnvloeden. Aanhoudende onzekerheden met steeds uitgebreidere sancties richting Rusland zorgen ervoor dat de prijzen verder zijn gestegen en enorm fluctueren.  De prijs voor de korte termijn, leveringsmaand april werd afgelopen week verhandeld voor circa € 200 per mWh, dat is bijna € 2,00 per m3, dit vanwege de enorme nervositeit bij handelaren Er is weinig ‘liquiditeit’ op de energiemarkten vanwege hoge prijzen en enorme prijsfluctuaties en risico`s. Qua inkoopmogelijkheden en  energiecontracten voor Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ zijn er zeer beperkte mogelijkheden om offertes bij energieleveranciers op te vragen.  Het is tevens niet mogelijk om de prijzen te duiden en ook niet mogelijk een advies of aanbeveling te geven.

 

update 7 maart:

De oorlog duurt helaas voort. Voor 44 miljoen Oekraïners dreigen de nieuwe ontwikkelingen uit te lopen op een humanitaire ramp. Graag breng ik daarom GIRO 555 onder de aandacht. Hulp is voor de burgers van Oekraïne is van levensbelang.

Het blijft tegelijkertijd ongemakkelijk voelen om een marktupdate over de prijzen te geven. Als energie adviseur is mijn werk nauw verbonden met geopolitieke ontwikkelingen en wil ik u wel graag op de hoogte houden van markt- en prijsontwikkelingen.

 

Vanochtend steeg de prijs van het maandcontract gas voor april richting de € 345 per mWh, dat is omgerekend circa € 3,45 per m3.

 

 

Vanochtend betaalden consumenten en bedrijven met een dynamische beursprijs (EPEX-SPOT) meer dan € 0,50 cent per kilowattuur, een ongekend hoge prijs. Voor morgen staan de dagprijzen tussen 7.00 uur en 9.00 uur en om 20.00 uur `s avonds op circa € 0,70 cent per kWh. Overigens dient hierover ook nog energiebelasting afgedragen te worden. De prijsverwachting wordt op dit moment erg beïnvloed door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Vanwege de sancties richting Rusland en de voortdurende oorlog blijven de energieprijzen hoog en de prijsbewegingen zijn zeer extreem.  De contractprijzen voor leveringsjaar 2023 en verder zijn helaas verder opgelopen.

Het is helaas nog steeds niet mogelijk om vaste prijscontracten af te sluiten. Ook zijn de inkoopportalen bij de meeste energieleveranciers voor de clickcontracten om volumes vast te klikken gesloten. Dit vanwege de grote volatiliteit en risico`s op de inkoopmarkt.

Bemiddeling in energiecontracten is op dit moment niet mogelijk. De handel in energiecontracten is opgedroogd. Het is tevens niet mogelijk om de prijzen te duiden en ook niet mogelijk een advies of aanbeveling te geven.

Uiteraard hopen we spoedig (bovenal voor Oekraïne) op een de-escalatie van het conflict en deze verschrikkelijke oorlog.

Klik voor de actuele energietarieven hier. 

 

 

update 14 maart:

Hierbij de marktupdate met o.a. nieuws over de marktontwikkelingen, de hoge energietarieven, de gevolgen en implicaties voor uw energiecontract.  En wat u kunt verder kunt doen.

 

 

DISCLAIMER: Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. De juistheid en volledigheid van deze informatie kan dus niet worden gegarandeerd. Onjuistheden kunnen voorkomen. Berekeningen zijn illustratief en indicatief. Onder voorbehoud van prijs- en zetfouten. Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ is hiervoor niet aansprakelijk en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van de opgenomen informatie. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de in dit document aangeboden informatie. Zo fluctueren Energietarieven dagelijks. Energietarieven zijn onder andere afhankelijk van grondstofprijzen, geopolitieke spanningen, looptijden, winstmarges van energieleveranciers en het inkoopmoment.  Het prijsverloop in het verleden, bieden echter geen volledige garanties en zekerheid voor de toekomst. Op alle leveringen en diensten zijn de Algemene voorwaarden van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland (onder nummer 58089845).

0 Reacties

Laat een reactie achter