FactuurScan energiekosten & energiebesparing

Naast de prijs voor levering, worden de totale energiekosten ook bepaald door kosten voor transport (netbeheer) en belastingen (btw, energiebelasting en opslag duurzame energie).

Een FactuurScan kan hierbij interessante inzichten geven:

Zo ontdekten wij voor een klant ongeveer 60.000 kWh per jaar aan mogelijk sluipverbruik buiten bedrijfstijden.

In bepaalde gevallen zijn de netwerkkosten wel degelijk te beïnvloeden. Wordt de gecontracteerde piekvermogen bij een grootverbruikaansluiting en/of zwaarte van de aansluiting wel volledig benut? Aanpassingen bij de netbeheerder en kostenbesparingen zijn mogelijk.

 

Erik Spriensma

info@het-snoer-om.nlDISCLAIMER:Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. De juistheid en volledigheid van deze informatie kan dus niet worden gegarandeerd. Onjuistheden kunnen voorkomen. Berekeningen zijn illustratief en indicatief. Onder voorbehoud van prijs- en zetfouten. Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ is hiervoor niet aansprakelijk en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van de opgenomen informatie. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de in dit document aangeboden informatie. Zo fluctueren Energietarieven dagelijks. Energietarieven zijn onder andere afhankelijk van grondstofprijzen, geopolitieke spanningen, looptijden, winstmarges van energieleveranciers en het inkoopmoment. Op alle leveringen en diensten zijn de Algemene voorwaarden van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland (onder nummer 58089845).

0 Reacties

Laat een reactie achter