Factuurcontrole na plaatsing zonnepanelen

Factuurcontrole na plaatsing zonnepanelen

Een factuurcontrole na plaatsing zonnepanelen kan je veel opleveren. Steeds meer MKB bedrijven hebben zonnepanelen of oriënteren zich op de mogelijkheid tot het plaatsen van zonnepanelen.  Er heerst veel onwetendheid en ook na plaatsing van de installatie zijn er veel vragen over de energiefacturen en verrekeningen van de SDE subsidie of salderingregeling.

Een aantal aandachtspunten:

De jaarlijkse SDE+ subsidie hoogte hangt af van de opbrengst van de zonnepanelen (zoals aantal zonuren) en van de energieprijs. De SDE+ vergoed de onrendabele top, dat wil zeggen dat de marktprijs aangevuld wordt tot een bepaald bedrag. De daadwerkelijke uitkering kan dus jaarlijks verschillen als gevolg van het werkelijk geproduceerde volume en de geldende subsidietarieven.  Indien de (grijze) energieprijs stijgt of de kostprijs van duurzame energie daalt, dan ontvang je minder subsidie.

Salderingsregeling voor kleinverbruikaansluitingen wordt vanaf 2023 tot en met 2031 stapsgewijs afgebouwd en daarmee ook de terug te ontvangen energiebelasting.

Terugleveringsvergoedingen worden meer cruciaal in de toekomst. Dus mede door goede terugleveringaprijs afspraken met een energieleverancier,  haalt u een hogere financieel rendement uit uw zonnepaneleninstallatie.

Een zonnepaneleninstallatie dient daarom zodanig gedimensioneerd dat er zo weinig mogelijk overschot aan elektriciteit geproduceerd zal worden, zodat u na de mogelijkheid van salderen voor de rest van de levensduur (tot +- 25 jaar) een redelijk doelmatige PV-installatie overhoudt. Uiteraard zal dit nooit geheel overeenstemmen. Zolang er gesaldeerd mag worden vormt dit geen probleem. Omdat men de terug geleverde elektriciteit administratief in mindering kan brengen op het geleverde volume, tot aan het geleverde volume van de aansluiting.

De afgelopen jaren zijn zonnecellen relatief veel goedkoper geworden. Zonnepanelen leveren steeds meer op doordat ze meer energie opwekken door de stijgende efficiëntie van de zonnecellen. Uit de studies van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ blijkt een investering in zonnepanelen 3-5x lager ten opzichte van windenergie.  Echter kan een windmolen energetisch gezien wel beter passen bij specifiek afnameprofiel. En voor het lange termijnrendement gaat het dus niet om de totale energie opbrengst van duurzame bronnen maar om de gelijktijdigheid van productie en afname.

Een factuurcontrole bij zonnepanelen kan zeker relevante inzichten geven.

Graag benadrukken we dat naast een goed rendement, een investering in zonnepanelen/windmolen ook een duurzame uitstraling aan een bedrijf kunnen geven.

Erik Spriensma

info@het-snoer-om.nl

 DISCLAIMER:Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. De juistheid en volledigheid van deze informatie kan dus niet worden gegarandeerd. Onjuistheden kunnen voorkomen. Berekeningen zijn illustratief en indicatief. Onder voorbehoud van prijs- en zetfouten. Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ is hiervoor niet aansprakelijk en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van de opgenomen informatie. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de in dit document aangeboden informatie. Zo fluctueren Energietarieven dagelijks. Energietarieven zijn onder andere afhankelijk van grondstofprijzen, geopolitieke spanningen, looptijden, winstmarges van energieleveranciers en het inkoopmoment. Op alle leveringen en diensten zijn de Algemene voorwaarden van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland (onder nummer 58089845).

0 Reacties

Laat een reactie achter