Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ Houdt u graag op de hoogte van de energieprijzen en marktontwikkelingen via dit geüpdate nieuwsblog in het kader van de huidige energiecrisis. Scrol naar beneden…

Nieuwsbrief 4 november 2023

Energiecontracten

Energieprijzen fluctueren per dag (en per uur). Het inkoopmoment blijft doorslaggevend voor de hoogte van uw energieprijs en energiekosten. In de afgelopen maand stegen de energietarieven (termijnmarkt 2024) weer.  Energieprijzen liggen nog steeds factor 2,5- 3,5 hoger als voor de energiecrisis. Maar gelukkig niet meer factor 10-14 hoger als 1 jaar geleden. Toch zijn er nog steeds relatief gunstige energiecontracten af te sluiten  met een gunstige energieprijs, ook ondanks de naderende winterperiode. Voor de aankomende novemberweken zijn relatief warmere herfsttemperaturen en windrijk weer voorspeld. Met bijna 100% gevulde gasopslagen en nog volop LNG aanvoer via schepen die Europese LNG terminals aandoen, is er daarom voor de korte termijn sprake van een relatief ruim aanbod voor gas. De prijsrichting voor gas en elektriciteit (termijnprijzen) ‘zou’ de aankomende weken zich daarom nog zijwaarts tot licht dalend ‘kunnen’ gaan ontwikkelen. De dynamische (uur- en dag) energieprijs was  afgelopen jaar relatief zeer gunstig vanwege de milde winter van 2022/2023. Deze dynamische prijzen zullen aankomende maanden sterk beïnvloed worden door het weer (windaanbod) en beschikbaarheid van energiecentrales en door de hoogte van de energievraag.  So far, so good…, een strenge winter kan weer heel snel roet in het eten gooien. Meer achtergrondinformatie over de marktontwikkelingen en de tarieven vindt u op mijn website.

Medio 1 december sluit altijd de inkoopmarkt (voor de inkoop van een energiecontract met een vaste prijs voor 2024). Momenteel ben ik bezig met de afronding van openstaande energiecontracten. Als het goed is heb ik u hiervoor reeds benaderd indien uw energiecontract binnenkort afloopt. Mocht dit niet het geval zijn en uw energiecontract loopt af (controleer dit zelf in uw leveringsovereenkomst met uw energieleverancier) of u staat op een ‘variabele prijssystematiek’ en u wenst richting de winterperiode meer prijszekerheid door te kiezen voor een vaste prijs, benader mij dan hiervoor. Dit kan tot en met medio 15 november.

Belangrijke wijzigingen 2024
– Het kabinet verhoogt de energiebelasting voor aardgas en verlaagt de energiebelasting voor elektriciteit vanaf 2024.
– Het energie prijsplafond (€ 1,45 per m3 en € 0,40 per kWh) en daarmee de korting op de energienota vervalt.
-De heffingskorting blijft nagenoeg gelijk (vermindering energiebelasting)

Door de stijging van de heffing op het verbruik van aardgas, zal algehele energienota voor consumenten en bedrijven op het gebied van overheidstoeslagen hoger uitvallen.

Voor bedrijven met een grootverbruikaansluiting is de energienota (traditioneel) altijd hoger voor elektriciteit in januari. Dit omdat de energiebelasting in de maand januari traditiegetrouw (de eerste 10.000 kWh) tegen een hoger tarief wordt afgerekend. En zodra u boven de 10.000 kWh komt qua verbruik, dan komt u namelijk in een lagere energiebelastingschijf terecht. De overige maanden van 2024 betaalt u dus een lager energiebelastingtarief en zullen de maandnota`s weer lager moeten uitvallen qua energiebelasting en dit zal in de maanden februari/maart terug te zien zijn op de maandnota`s.

Energiebesparingsplicht

Vanuit Nederlandse wetgeving en Europese Richtlijnen bestond er altijd de wettelijke verplichting, om het energieverbruik omlaag te brengen en energiebesparende maatregelen toe te passen voor organisaties met een energieverbruik hoger dan 25.000 m3 aardgas en/of 50.000 kWh elektriciteit per jaar, waarbij sprake is van terugverdientijd van 5 jaar of korter. Om daaraan te voldoen is er de informatieplicht. Voor bedrijven met > 10.000.000 kWh en 170.000 m3 gas geldt de onderzoekplicht en eventueel ook de EED auditplicht (van toepassing bij onderneming met meer dan 250 FTE Of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen)

Rapporteren doe je voor 1 december 2023, via het RVO loket, d.m.v. de EML (energiebesparende maatregelenlijst, met een terugverdientijd van 5 jaar). Dit jaar geldt een nieuwe lijst met circa 180 maatregelen. De lijst is niet meer onderverdeeld per sector maar onderverdeeld in 3 categorieën: gebouwen, faciliteiten en processen. Gebouweigenaren krijgen hiermee dus een nadrukkelijker verantwoordelijkheid!Energiebesparing ligt dus niet meer alleen op het bordje van de energiegebruiker van het gebouw. De eigenaar van het gebouw wordt dus verantwoordelijk voor de informatieplicht voor de gebouw gebonden maatregelen. De faciliteiten- en proceslijst is dus voor degene die de bedrijfsactiviteit uitvoert in het gebouw (de energiegebruiker).

energieprijs

 

 Verbruiks Manager

De wil en de noodzaak om energie te besparen en te verduurzamen is er inmiddels. Bewustwording is een eerste belangrijke stap in het terugdringen van het energieverbruik. Door te meten en te analyseren kan er sluipverbruik worden opgespoord en tevens kan het effect van de genomen energiebesparende maatregelen beoordeeld worden.

Om op eenvoudige en overzichtelijke wijze inzage te krijgen in al uw energiedata, biedt Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’​ tegen betaling een handige verbruiksmanager aan. Bent u geïnteresseerd naar de kosten en mogelijkheden om uw energieverbruik te analyseren en te optimaliseren met dit dashboard, neem dan contact op met mij. Uiteraard kunt u dit ook blijven monitoren via uw meetbedrijf of energieleverancier.

Meer informatie over de energiebesparingsplicht en de Verbruiksmanager vindt u in de bijlage.

Afronding werkzaamheden

Vanaf medio 1 december rond ik mijn reguliere inkoopwerkzaamheden af voor dit jaar. De tijd daarna zal ik benodigd hebben voor administratieve- en overige werkzaamheden.  Vanaf 1 december 2023 tot en met 15 januari 2024 is Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ daarom gesloten.  Voor spoedzaken (dreigende afsluiting o.i.d.). kunt u mij uiteraard via e-mail proberen te bereiken.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen of opmerkingen of u wenst zich af te melden voor de nieuwsbrief (circa 2x per jaar) aarzelt u dan niet om even contact met mij op te nemen.

 

update 29 september 2023

Afgelopen maanden hadden het onderhoud aan Noorse gasvelden en stakingen bij de LNG fabrieken in Australië licht prijsopdrijvend effect op de energieprijzen. Op dit moment zitten de energieprijzen in een zijwaartse trend zo richting het najaar en de winter die dichterbij kruipt. De gasopslagen zijn goed gevoeld in Europa en de LNG aanvoer richting Europa is goed te noemen.  De gaswinning in en uit Groningen wordt per oktober 2023 stopgezet.  Naast gaswinning op zee en uit enkele kleinere gasvelden, betekent dit dat Nederland geen groot exportland van gas meer is, maar veel gas moet importeren uit het buitenland om te voldoen aan de eigen en Europese gasvraag. De leveringszekerheid van gas voor Europa is daarmee afgenomen, maar ook mede door het stopzetten van invoer van Russisch (pijpleiding) gas in 2022. Bij een koude winter en eventueel minder windaanbod of andere verstoringen aan de aanbodzijde,  kan dit extra prijsopdrijvend werken voor zowel gas als elektriciteit. We zullen de aankomende jaren nog steeds rekening moeten houden met de mogelijkheid van sterk fluctuerende energieprijzen.  Wintertemperaturen, zon- en windaanbod en beschikbaarheid van Franse kerncentrales zijn hierbij enkele leading indicators. De (vaste) termijnprijzen lijken redelijk vlak in onderstaande grafiek, echter als er wordt ingezoomd dan zijn sterke prijsbewegingen tussen de weken zichtbaar.

energieprijs

 

De spreiding tussen het hoogste tarief en laagste tarief bij dynamische energieprijzen lijkt weer aan het toenemen.
Bedrijven en consumenten met een dynamisch energiecontract kunnen nog steeds erg profiteren van relatief lagere energiekosten, als het mogelijk is om het energiegebruik te verplaatsen van de dure uren naar de goedkope uren.

 

update 19 september 2023

De belangrijkste punten op energiegebied van Prinsjesdag 2023:

– Het kabinet verhoogt de energiebelasting voor aardgas en verlaagt de energiebelasting voor elektriciteit vanaf 2024.

– Het energie prijsplafond (€ 1,45 per m3 en € 0,40 per kWh) en daarmee de korting op de energienota vervalt.

-De heffingskorting blijft nagenoeg gelijk (vermindering energiebelasting)

Door de stijging van de heffing op het verbruik van aardgas, zal algehele energienota voor consumenten en bedrijven op het gebied van overheidstoeslagen hoger uitvallen.

Wat is de kostenverdeling met de huidige markttarieven (inkoop) voor een MKB klant?

De totale energiekosten bestaan uit leveringskosten, overheidstoeslagen (btw, energiebelasting) en netwerkkosten en meetdiensten (semi-overheid)

Bij een verbruik van circa 120.000 kWh en 40.000 m3, betekent dat bij de huidige markttarieven (inkoop), circa 28 % van de totale energiekosten bepaalt wordt door overheidstoeslagen bij afname van elektriciteit. En voor gas is dit circa 50%. Hierboven komen dus nog de BTW en de netwerkkosten en meetdiensten (deze kosten zijn afhankelijk van de doorlaatwaarde van de aansluiting).

Een mooie aanleiding om verder te gaan met energiebesparing

Meer info over de energiebelasting:

energieprijs

 

update 23 augustus 2023

‘Voor niets gaat de zon op’ ‘betekent dat alles geld en/of moeite kost, en ja ook helaas geldt dit voor zonnestroom..

Eigenaren van zonnepanelen krijgen steeds minder opbrengst voor hun (teruggeleverde) zonnestroom. Daarnaast zien we dat energieleveranciers hogere administratieve vergoedingen rekenen om hun hogere kosten (onbalans, profiel en inkoop) te compenseren. Want de financiële waarde van zonnestroom staat onder druk. Desalniettemin blijft een investering in zonnepanelen (of windmolen) interessant om minder afhankelijk te zijn van sterk fluctuerende inkooptarieven uit het energienet. Zeker indien er rekening wordt gehouden in de dimensionering met het energieprofiel (basislast) en er wordt gestreefd naar een hoge eigen consumptie (=vermeden inkoop).

energieprijs

Voor kleinzakelijke afnemers en consumenten gaan de variabele tarieven bij de meeste energieleveranciers per 1 oktober iets omlaag. Dit komt door de daling van de groothandelsprijzen afgelopen maanden. Houd er rekening mee, dat dezelfde variabele tarieven (en ook dynamische tarieven) in het najaar ook weer kunnen stijgen, indien de groothandelsprijzen stijgen (zie hieronder).

Marktupdate:

De afgelopen weken is de gasprijs weer gestegen als gevolg van mogelijke exportbelemmeringen van LNG in Australië. Dit heeft ook gevolgen voor de prijs van elektriciteit. De elektra- gasprijzen zijn deze week op dit moment respectievelijk factor 4 en factor 3 hoger zijn als voor de energiecrisis (dit was nog factor 2,5 in juni). Voorlopig lijkt de vraag- en aanbodbalans wel meer genormaliseerd en daarmee een veel lager marktevenwicht te hebben gevonden ten opzichte van de prijspiek zomer 2022 met factor 10-14 hoger.

Zonder de beschikking over aardgas uit Groningen en Rusland, zal de krapte aan de aanbodzijde nog wel even blijven. De kostprijs van het LNG gas wat we met gastankers naar Europa halen heeft namelijk een significanter hogere kostprijs. Op dit moment zijn de gasopslagen voor bijna 94% goed gevuld. Door een strenge winter en herstel van de Chinese economie zou de gasvraag (LNG) vanuit Azië sterk kunnen groeien. Ondanks een goed gevulde gasopslagen, reageert de markt erg nerveus op zogenaamde aanbodverstoringen (zoals onderhoud aan Noorse gasvelden en/of staking Australië). Volle gasvoorraden zijn geen garantie om aan de hele wintervraag te voldoen bij een strenge winter. Dan zal namelijk voor onze leveringszekerheid, naast onze gasopslagen, nog circa 75% acute (LNG) gasaanvoer nodig blijven. Ook zullen lege voorraden na een strenge winter, prijsdruk in het voorjaar van 2024 kunnen creëren (i.v.m. het vullen van de nieuwe voorraden voor de volgende winter). Opwaartse prijsrisico`s en zeer volatiele prijzen (bij aanbodverstoringen) kunnen zich blijven voordoen.

Vanuit budgettering, kostenbeheersing en risicomanagement goed om hierin rekening te houden met de inkoopstrategie.

update 10 juli 2023

De vakantieperiode komt er aan. In beleggers wereld geldt een beurswijsheid ’Sell in May en Go  away’.  Beleggers zouden er goed aan doen hun aandelen te verkopen in mei en vervolgens te wachten tot september om weer terug te keren op de beurs.  Rendement in de zomermaanden bij aandelen zouden beduidend lager zijn in de zomermaanden.  Hoe zit dat met de inkoop van energie?  De vraag die ik afgelopen weken veelvuldig krijg, moet ik nu wel of niet mijn energieprijs vastzetten?

Niemand beschikt over een glazenbol over de energieprijzen. Prijs van energie komt ook tot stand op handelsmarkten, die net als financiële markten functioneren. Op ieder moment kan er namelijk iets gebeuren, waardoor prijs van energie schommelt.

De energiemarkt wordt sinds de energiecrisis ook gekenmerkt door volatiele prijsbewegingen. Energietarieven fluctueren (dagelijks) en zijn onder andere afhankelijk van grondstofprijzen, geopolitieke spanningen,

looptijden, winstmarges van energieleveranciers en het inkoopmoment.   Voorlopig lijkt de vraag- en aanbodbalans wel meer genormaliseerd en daarmee een veel lager marktevenwicht te hebben gevonden.  De energieprijzen zijn gelukkig weer meer betaalbaar. Toch liggen gemiddeld genomen liggen de energieprijzen factor 2,5 hoger als voor de energiecrisis

Wat beïnvloed de energieprijzen?

De marktprijzen voor gas en elektriciteit lijken tegenwoordig het meest beïnvloed door onder andere:

1.het weer (vanwege de toenemende productie van elektriciteit uit duurzame productiebronnen als zonne- en windenergie),

2.de vraag en aanbodsituatie van gas en elektriciteit  (de temperatuur bepaalt een groot gedeelte van de energievraag maar ook bijvoorbeeld onderhoud en/of sluiting van elektriciteitscentrales hebben invloed op het aanbod van energie)

3.de hoogte van de CO2 prijs (wie CO2 uitstoot moet hiervoor betalen, zoals bijvoorbeeld gas- en kolencentrales).

Door grote schommelingen van energietarieven kan het budget voor de energiekosten ook jaarlijks fluctueren en dat kan een risico vormen., indien de energiekosten een groot gedeelte uitmaken van de omzet van bedrijf.  Maar ook consumenten kunnen met grote stijgingen van de maandelijkse voorschotbetalingen financiële druk ervaren, zoals vorig jaar het geval was.

Wat is de huidige stand van zaken op de energiemarkt?

Op dit moment zijn de gasopslagen voor circa 80% goed gevuld.  Echter zijn we nog steeds niet uit de energiecrisis. Bijvoorbeeld een koude winter en een sterk herstel van de Chinese economie zou de gasvraag (vloeibaar gemaakt lng gas) vanuit Azië sterk kunnen laten groeien. Daardoor zou de  concurrentie op de wereldwijde lng-markt weer toe kunnen nemen, met dus mogelijke prijsopdrijvende gevolgen voor Europa. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) blijft hiervoor waarschuwen en zelfs nog voor mogelijke tekorten en de focus op energiebesparing houden.

Dynamisch (variabele) prijs of een vaste prijs?

Bedrijven die hun eigen vraag naar elektriciteit flexibel kunnen laten mee bewegen met de lagere dynamische marktprijzen van elektriciteit, konden behoorlijk besparen op hun energienota. Deze dynamische uuprijzen worden op dit moment voornamelijk bepaald door het weer. Overdag bij veel zon- en/of windenergie is er sprake van relatief lage of negatieve uurprijzen en in de avonduren en `s nachts relatief hogere prijzen (elektriciteit wordt dan namelijk opgewekt met duurdere gas- en kolencentrales).  Let op, energiebudgetten en facturen kunnen wel op maandbasis enorm fluctueren bij een dynamisch energiecontract en dit kan meer risico geven ten opzichte van een vaste systematiek. Als gekeken wordt naar het eerste halfjaar van 2023 lijkt de spotmarkt (dagmarkt) beduidend veel lager en gunstiger te zijn als een vaste jaarprijs. Echter, de in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Uiteindelijk is het altijd belangrijk dat u een ‘acceptabele’ prijs tegen een aanvaardbaar risico kunt krijgen. Zo kan er met een inkoopstrategie, met een sterke wens op budgettering, kostenbeheersing en risicomanagement, beter gekozen worden voor een vaste prijssystematiek.

Het gaat er dus om vanuit welke inkoopgronden je inkoopbeslissingen wilt nemen: zekerheid en budgettering, dan weet je op dit moment tegen welke prijzen je kunt vastleggen. OF denk je juist in markt- en financiële kansen door nog te wachten op een lager marktmoment of een variabele prijssystematiek (en heb je reserves om financiële tegenslagen op te vangen?).

Een hele fijne vakantieperiode toegewenst!

Van 22 juli tot en met 14 augustus is Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ niet bereikbaar i.v.m. vakantieperiode. 

energieprijs

update 16 juni 2023

Afgelopen week zijn de offerteprijzen met vaste gastarieven circa 15% gestegen ten opzichte van gisteren..

Redenen, zie hieronder in het eerder genoemd in het marktupdate van 12 juni:

– Warmer weer waardoor elektravraag stijgt (t.b.v. koeling), voor een deel wordt de elektriciteit opgewekt met gascentrales (voor 8.00 en na 19.00 uur)
– Noors onderhoud aan hun gasinstallaties wat langer duurt als verwacht
– De LNG vraag vanuit Azië lijkt toe te nemen. Door het lage prijsniveau hier afgelopen maanden, is Azië een interessanter bestemming. Dit blijkt ook uit een recente stijging van de LNG vrachttarieven, die fors zijn gestegen.

Daarmee lijkt de onzekerheid toegenomen en de beweeglijkheid (volatiliteit) van de gasprijs is zomeer weer terug! 

update 12 juni 2023

Dalende energieprijzen

De afgelopen periode was het veelvuldig in het nieuws; de dalende prijsontwikkeling van gas en elektriciteit.  Eind mei zakte de gasprijs op de TTF markt zelf naar het laagste punt van de afgelopen 2 jaar, naar een niveau van circa € 21 per mWh.  Dit terwijl een jaar geleden deze zelfde gasprijs nog een recordniveau van € 340 per mWh aantikte, als gevolg van het dichtdraaien van de gaskraan door Rusland en daarmee de onzekerheid over de naderende winter en het vullen van de Europese gasvoorraden.

energieprijs

De daling van de energieprijzen in 2023 is veroorzaakt door; de enorm milde winter die achter ons ligt, het sterk toegenomen aanbod van geïmporteerd vloeibaar gas (LNG) en hierdoor beter gevulde gasvoorraden als verwacht. Daarnaast hebben consumenten en bedrijven ook bespaard op het energieverbruik. Vorige week is (voorlopig) een einde gekomen aan deze dalende gasprijs, mede als gevolg van meer vraag naar elektriciteit (koelvraag) in verband met de oplopende zomertemperaturen in combinatie met de verwachting van minder windaanbod voor de aankomende weken.

 

Overigens, de gasprijs waarover u leest in de media, is in de praktijk de prijs van aardgas bij levering in de eerstvolgende maand (juli). Let er dus op, dat de gasleveringen voor meer in de toekomst, zoals bijvoorbeeld het winterkwartaal van 2024 factor 1,5 keer hoger ligt, als de prijs voor levering van gas voor de maand juli 2023. De energiecrisis lijkt daarmee dus nog niet voorbij….  Voorlopig lijkt de vraag- en aanbodbalans wel meer genormaliseerd en daarmee een veel lager marktevenwicht te hebben gevonden.  De energieprijzen zijn gelukkig weer meer betaalbaar. Toch liggen gemiddeld genomen liggen de energieprijzen factor 2,5 hoger als voor de energiecrisis.

energieprijs

Wat is de marktverwachting?

Analisten zijn positief over de gasprijsontwikkeling (zijwaarts), vanwege de goed gevulde gasvoorraden en (nu nog) voldoende LNG aanvoer. De onzekerheid over de leveringszekerheid voor gas richting winter 2024 lijkt daarmee af te nemen. Hoe de energieprijs zich de komende tijd gaat ontwikkelen kunnen we niet zeggen. De markt blijft onvoorspelbaar en volatiel. We weten niet wat er met de gasprijs gaat gebeuren. De markt zou zo maar ineens weer krapper kunnen worden, zoals op de korte termijn bij het optreden van een hittegolf of door een aantrekkende grondstoffenvraag vanuit Azië. Een relatief koude winter (‘24’) kan ook roet in het eten gooien. Het aanbod blijft dus enerzijds schaars, het kost ook nog steeds tijd om ons energiesysteem om te bouwen (nu we afscheid hebben genomen van Russisch pijpleidinggas) om in de toekomst meer importcapaciteit aan LNG te kunnen blijven verwerken (gas) en meer naar een aanbod gestuurd energienet gaan (elektra)

Dynamische energieprijzen

De impact van hernieuwbare elektriciteitsproductie uit zon- en windenergie zagen we aanzienlijk toenemen, iets wat we de laatste tijd ook zien in de prijsontwikkeling van de sterk fluctuerende en steeds vaker negatieve dynamische dag en uuprijzen (spotmarkt). Bedrijven die hun eigen vraag naar elektriciteit flexibel kunnen laten mee bewegen met de lagere dynamische marktprijzen van elektriciteit, konden behoorlijk besparen op hun energienota. Deze dynamische uuprijzen worden op dit moment voornamelijk bepaald door het weer. Overdag bij veel zon- en/of windenergie is er sprake van relatief lage of negatieve uurprijzen en in de avonduren en `s nachts relatief hogere prijzen (elektriciteit wordt dan namelijk opgewekt met duurdere gas- en kolencentrales).

energieprijs

Let op, energiebudgetten en facturen kunnen wel op maandbasis enorm fluctueren bij een dynamisch energiecontract en dit kan meer risico geven ten opzichte van een vaste systematiek. Als gekeken wordt naar het eerste halfjaar van 2023 lijkt de spotmarkt (dagmarkt) beduidend veel lager en gunstiger te zijn als een vaste jaarprijs. Echter, de in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Uiteindelijk is het altijd belangrijk dat u een ‘acceptabele’ prijs tegen een aanvaardbaar risico kunt krijgen. Zo kan er met een inkoopstrategie, met een sterke wens op budgettering, kostenbeheersing en risicomanagement, beter gekozen worden voor een vaste prijssystematiek.  Meer over de verschillende inkoop strategieën leest u op onze website of neem gerust hierover contact met Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ op.

Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ denkt graag met u mee en adviseert over de contractmogelijkheden en financiële consequenties. U blijft echter wel zelf verantwoordelijk voor uw eigen contractbeheer en voor het bijhouden van de afloop (data) van uw energiecontracten. Voor servicevragen, bemiddelings- en advieswerkzaamheden wordt een uurtarief door Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ in rekening gebracht.

update 14 april 2023

De enorme milde winter met veel windaanbod, die we achter ons laten, heeft de gasvoorraden in Europa goed gedaan. De gasvoorraden zijn nog zeer ruim gevuld tot circa 60%. Waar dit normaal gesproken bij een gemiddelde winter de helft lager uit kan vallen. Dit is ook de reden dat de gasprijzen en elektraprijzen fors gedaald zijn en zich op dit moment redelijk zijwaarts ontwikkelen. Het energieprijs ‘peil’ op de termijnmarkt ligt nog wel gemiddeld genomen circa factor 3 hoger als voor de energiecrisis, maar is stabiel te noemen.

Op de dagmarkt vertaalt zich dit in samenspraak met afwisselend steeds meer zon- en windaanbod naar relatief zeer gunstige energieprijzen. Zelfs op werkdagen zien we inmiddels negatieve uurprijzen (zoals op 11 april).

Duitsland sluit dit weekend haar laatste kerncentrales. De vraag is ook of het verstandig is wat landen als Duitsland doen, om per direct de kerncentrales te willen sluiten (al gefaseerd sinds 2012 door de Fukushima aardbeving en kernramp) De kerncentrales zijn al gebouwd, dus waarom deze grote investeringen verwaarlozen, terwijl we de CO2 vrije stroom hard nodig hebben, zeker als het minder hard waait, zoals afgelopen jaar en Duitsland bij ons juist meer stroom moest importeren.  Naar verwachting zal het sluiten van de kerncentrales niet direct invloed hebben op de elektraprijzen, maar wel zal het richting de zomermaanden voor extra volatiele prijzen kunnen zorgen en indirect de vraag naar gasgestookte energiecentrales doen laten stijgen.

De gaskrapte zal overigens nog wel een aantal jaren aanhouden is de verwachting. We zullen blijven concurreren op de wereldmarkt van LNG aankomende jaren en een strenge winter in 2024 of 2025 kan zomaar weer een sterk opwaarts prijsniveau geven. Zie ook de marktupdate van 18 maart. Vanuit budgettering, kostenbeheersing en risicomanagement goed om hierin rekening te houden met uw inkoopstrategie.

energieprijs

update 18 maart  2023

Europa heeft in 2022 de hoofdprijs willen betalen voor het LNG gas en daarnaast hebben we ‘het geluk’ gehad van zeer milde wintertemperaturen met veel windaanbod. Hierdoor zijn de gasvoorraden nog erg goed gevuld en dit geeft iets van ontspanning richting het vullen van de gasopslagen voor de winter van 2024.  Hoe de energieprijs zich de komende tijd gaat ontwikkelen kan ik niet zeggen. “De markt blijft onvoorspelbaar en volatiel. We weten niet wat er met de gasprijs gaat gebeuren, die ontwikkelt zich na weken van daling nu enigszins zijwaarts, maar zou gemakkelijk weer significant omhoog kunnen gaan bij een koude winter in 2024 of 2025. Immers de krapte aan de aanbodzijde zal nog even blijven, zonder het Russisch pijpleiding gas.  De kostprijs van het LNG gas wat we met gastankers naar Europa halen heeft echter wel een significanter hogere kostprijs. Bij een minder gunstig scenario medio 2024/2025 (door groei Aziatische vraag en wereldwijd koude temperaturen) blijven dus de opwaartse prijsrisico`s en zeer volatiele prijzen aanwezig. Zo zal er bij een relatief erg koude winter, voor onze leveringszekerheid, naast onze gasopslagen,  altijd nog circa 75% acute (LNG) gasaanvoer nodig blijven. De energiemarkt en energieprijs ontwikkeling zal daarmee afhankelijk blijven van wereldwijde ontwikkelingen. De uitdagingen (en prijsopdrijvende risico`s) voor aankomende jaren zullen daarmee blijven. Zo was afgelopen jaren slechts circa 30% van het wereldwijde aanbod LNG beschikbaar voor de vrije handel. Het aanbod blijft dus enerzijds schaars, maar het kost daarnaast ook nog steeds tijd om ons energiesysteem om te bouwen (nu we afscheid hebben genomen van Russisch pijpleidinggas) om in de toekomst meer capaciteit aan LNG te kunnen blijven verwerken.

Bekijk ook eens deze korte video van RTLZ, die dit alles onderstreept: (‘Na één jaar oorlog: nieuwe energiecrisis dreigt’) : https://www.youtube.com/watch?v=SyExqVfGyQE

energieprijs

 

Wel of niet alvast inkopen?

De prijsrichting voor de energieprijs (gas en elektriciteit) ontwikkelt zich nog zijwaarts tot licht dalend. So far, so good… Alhoewel, de vaste (termijnprijzen) zijn nog steeds gemiddeld factor 2,5 (gas) tot factor 5 (elektra) hoger staan als voor de energiecrisis. Voorlopig betekent dit nog steeds relatief hogere energieprijs voor de consument en het bedrijfsleven, met gevolgen voor het huishoudboekje en winstgevendheid bij bedrijven.

Het gaat erom vanuit welke inkoopgronden je inkoopbeslissingen wilt nemen: zekerheid en budgettering, dan weet je op dit moment tegen welke prijzen je kunt vastleggen. OF denk je juist in markt- en financiële kansen door nog te wachten op een lager marktmoment of een variabele prijssystematiek (en heb je reserves om financiële tegenslagen op te vangen?).

 

Een korte looptijd en een variabele prijs is interessant als:

-u verwacht dat de energieprijs gaan dalen;

-u heeft de tijd heeft om de markt te volgen en wilt inspelen op kansen;

-u verwacht een verandering bijvoorbeeld een verhuizing, en de mogelijkheid openhoud om uw contract te aanpassen

-er sprake is van duurzame opwekking, kies dan voor een energieprijs systematiek die zo dichtmogelijk bij de SDE subsidiemethodiek blijft (veelal EPEX-SPOT)

 

Een lange(re) looptijd met vaste prijs is interessant als:

-u verwacht dat de energieprijs gaat stijgen;

-u wenst voor meerdere jaren uw budgetten wilt begroten (zekerheid over de kosten);

-u heeft geen tijd heeft om de energiemarkt actief te volgen

 

Energieprijzen zijn en blijven naar verwachting dus erg volatiel. Volatiliteit is de beleggerswereld een maatstaf voor het risico dat gelopen wordt.  Wilt u liever zekerheid, dan kunt u beter kiezen voor een vast tarief. Een langere looptijd en een vaste energieprijs biedt zekerheid. Klant kan de kosten voor energie ruim vooraf intekenen en afstemmen op uw budgetperiode. Belangrijk, als u werkt met vaste budgetten of als energie een vast onderdeel is van uw kostprijs.

Klanten met grote volumes kunnen ook kiezen voor een mix door bijvoorbeeld een clickproduct te kiezen en daarmee inkooprisico`s spreiden. Of kies voor het strategisch inkopen van energie (strategisch inkoopprogramma met gespreide inkoop voor meerdere jaren in het voren). Wij kunnen u attenderen op marktpartijen die dit aanbieden.

Voor elektriciteit zal de impact van hernieuwbare elektriciteitsproductie uit zon- en windenergie aanzienlijk toenemen de aankomende jaren, iets wat we de laatste tijd terugzien in de prijsontwikkeling van de sterk fluctuerende dynamische dag en uuprijzen (spotmarkt). Bedrijven die hun eigen vraag naar elektriciteit flexibel kunnen laten mee bewegen met de lagere dynamische marktprijzen van elektriciteit, kunnen naar verwachting behoorlijk besparen op hun energienota.

 

update 2 maart  2023

Waakhond: de grote 3 energieleveranciers maken geen woekerwinsten door energiecrisis..

‘De winst op de huidige tarieven is niet hoger dan in eerdere jaren. In 2022 lag die winst tussen de 0 en 5%. De hoge prijzen die consumenten moeten betalen zijn het gevolg van de hoge inkoopkosten voor de leveranciers voor gas en elektriciteit. Bovenop deze inkoopkosten moeten leveranciers ook meer geld betalen om zich te verzekeren tegen risico’s op de onstuimige energiemarkt’ , zie hier het persbericht van waakhond ACM.

Voor consumenten en MKB bedrijven was dus helaas sprake van hoge ‘reguliere’ variabele tarieven zeker ten opzichte van de veelal dynamische (uur- en dag) tarieven op de zogenaamde spotmarkten (dagmarkt). Zoals hier al vaker uitgelegd, komt dit door een ‘vertraging’ en een hogere risicopremie verdisconteerd zit in het reguliere variabele tarief, door de inkoopstrategie die hierachter zit. De energieleverancier weet niet hoe lang een klant blijft en moet wel rekening houden met inkoop (kleine positie innemen) van deze klant, die vaak per 30 dagen weg kan naar een andere energieleverancier. De reguliere variabele tarieven waren en zijn nog zijn dus relatief hoog. Ook ten opzichte van de vaste tarieven.

We mogen toch wel stiekem een beetje trots en dankbaar zijn voor de hardwerkende medewerkers op de klantenservicemedewerkers bij de energiebedrijven om de gedrochten van jaarafrekeningen (met dit jaar een enorme hoeveelheid aan uitzonderingen en aangepaste wet- en regelgeving) en aanverwante klantenvragen te verwerken.

wat doen de energietarieven (vast) voor deze week?
kale leveringstarieven (excl. btw en overheidstoeslagen) voor 5 jaar vast.

elektriciteit (enkel): € 0,18 per kWh
gas: € 0,57 per m3

1 en 3 jaars (indicatieve) tarieven zijn te vinden op de website van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om, kijk bij de actuele tarieven.

 

 

energieprijs

 

update 17 februari 2023; ‘So far, so good’

Voorzichtig optimisme overheerst steeds meer binnen de energiemarkt. Zo zijn de Europese gasopslagen nog voor 65% gevuld. Dat ligt ver boven de gemiddeldes van de afgelopen jaren, vanwege de vulgraadplicht in 2022, vervolgens het milde winterweer en het grote aanbod winenergie in de afgelopen maanden. Dit betekent dus een riantere en betere uitgangspositie voor volgende jaar. Zodat we de gasvoorraden voor winter 2024 beter en gerichter kunnen aanvullen en grote paniek (en prijssprongen) zoals in de zomer van 2022 mogelijk daarmee kan worden voorkomen.

De energiemarkten zullen de aankomende jaren wel krap blijven, zoals al te lezen was in eerdere marktupdates. Zo zal er bij een relatief erg koude winter, voor onze leveringszekerheid, naast onze gasopslagen altijd nog circa 75% acute (LNG) gasaanvoer nodig blijven. De energiemarkt en prijsontwikkelingen zal daarmee afhankelijk blijven van wereldwijde ontwikkelingen. De uitdagingen (en prijsopdrijvende risico`s) voor aankomende jaren zullen daarmee blijven. Zo was afgelopen jaren slechts circa 30% van het wereldwijde aanbod LNG beschikbaar voor de vrije handel. Het aanbod blijft dus enerzijds schaars, maar het kost daarnaast ook nog steeds tijd om ons energie systeem om te bouwen (nu we afscheid hebben genomen van Russisch pijpleidinggas) om in de toekomst meer capaciteit aan LNG te kunnen blijven verwerken.

De prijsrichting voor gas en elektriciteit ontwikkelt zich nog zijwaarts tot licht dalend. So far, so good… Alhoewel, de vaste (termijnprijzen) zijn nog steeds gemiddeld factor 3 (gas) tot factor 5 (elektra) als voor de energiecrisis. Voorlopig betekent dit nog steeds relatief hogere energieprijzen voor de consument en het bedrijfsleven, met gevolgen voor het huishoudboekje en winstgevendheid bij bedrijven.

energieprijs

update 27 januari 2023

De energieprijzen daalden afgelopen week verder, door nog steeds het mildere winterweer, maar ook omdat het aanbod LNG weer verder toe kan nemen (grotere import mogelijkheden van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) omdat de belangrijke Amerikaanse exportterminal Freeport weer bezig is weer op te starten en door beëindiging onderhoudswerkzaamheden Noorse gasvelden). Analisten zijn positief over de gasprijsontwikkeling (neerwaarts), vanwege de goed gevulde gasvoorraden door het milde winterweer.  De onzekerheid over de leveringszekerheid voor gas richting winter 2024 lijkt daarmee af te nemen. Echter waarschuwde het Internationaal Energie Agentschap (EIA) voor teveel op optimisme. Volgens hen is de leveringszekerheid nog onvoldoende gewaarborgd, indien de gasvraag toch weer zou toenemen (zoals door meer vraag uit Azië). Inzetten op energiebesparing blijft daarom noodzaak. 

 

update 20 januari 2023

De daling van de gasprijs is begin van de week voorlopig tot een einde gekomen. De daling van de energieprijzen voor gas en elektriciteit hiermee voorlopig ook. Zowel de termijnprijzen als de dagmarktprijzen liggen zijn licht gestegen.  Redenen: hogere gasvraag  door iets koudere temperaturen en minder groot windaanbod ten opzichte van de voorgaande weken.

energieprijs

 

update 17 januari 2023

Ben ik nu beter uit op spotmarkt (dagmarkt) en of termijnmarkt? Een vraag die erg actueel is geworden in deze energiecrisis en steeds vaker wordt gesteld.

energieprijs

De belangrijkste markten voor de energie inkoop zijn op dit moment de termijnmarkt en de dagmarkt. Er bestaat hiernaast bijvoorbeeld ook nog een onbalansmarkt.

Op de termijnmarkt worden de energieprijzen voor vaste termijnen voor levering in de toekomst verhandeld. Voor elektriciteit is dat de ICE-Endex. Voor gas de ICE ENDEX TTF markt.
Op de dagmarkt wordt gas en elektriciteit verhandeld voor levering van de volgende dag. Voor gas is dit de LEBA markt en voor elektriciteit de EPEX (APX) markt. In tegenstelling tot de LEBA-markt kan op deze markt per uur ingekocht worden in plaats van per dag

Achteraf weet je pas wat een goede marktkeuze is geweest. De mate van risico die een bedrijf durft te lopen, de hoeveelheid tijd en kennis die er aanwezig is, bepalen veelal of er gekozen wordt voor inkopen op de dagmarkt of termijnmarkt.

Hierboven een grafiek met een vergelijking die ik heb gemaakt. Eigenlijk is het een ‘appel met peren’ vergelijking, want een dagprijs en termijnprijs zijn eigenlijk 2 hele verschillende producten (net als de variabele en vaste hypotheekrente met verschillende voor- en nadelen).

Zo waren de jaren 2017, 2018 en 2021 en 2022 voor de inkoop op de termijnmarkt (vaste prijs) relatief gunstig. Tenminste, achteraf gezien had er beter gekozen kunnen worden voor een vaste termijnprijs (jaarprijs, welke voor het jaar van levering was vastgelegd). Bedrijven en consumenten die voor het uitbreken van de energiecrisis en/of voor de zomer van 2022 nog een energiecontract met een vaste prijs hebben afgesloten waren spekkoper.  Hun vaste prijs die was afgesproken bleef gelden gedurende gehele looptijd blijft, ongeacht de prijsveranderingen in de markt. Er is gerekend met een gemiddelde prijs van een jaarcontract. Het moment van vastleggen, zou nog invloed gehad kunnen hebben, indien bijvoorbeeld bij een historisch laag marktmoment de prijs is vastgelegd en hierdoor lager is uitgekomen als de gemiddelde termijnprijs.  De hoogte van de energieprijs op de termijnmarkt blijft sterk afhankelijk wanneer het volume, d.w.z. op welk marktmoment in het jaar, er is ingekocht (de energieprijs is vastgelegd). Ook speelt het individuele energieprofiel dus een zeer belangrijke rol in welke mate financieel voordeel behaald kan worden op de dagmarkt.

Voor de jaren 2012, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020 lijken de dagprijzen (epex/leba-spot) lager en gunstiger te zijn dan een vaste jaarprijs (als vergeleken wordt met de gemiddelde jaarprijs, het blijft dus overigens wel afhankelijk op welk moment de jaarprijs is vastgelegd). Indien het huidige prijspeil (januari) aanhoud (we hebben geen glazenbol), zal ook 2023 waarschijnlijk gunstiger worden door in te kopen op de spotmarkt (gegevens 2023 gebaseerd op prognose januari 2023). Tevens geldt; Ceteris paribus, van belang dat alle (energieprijs) bepalende factoren verder gelijk blijven.

Een korte looptijd en een variabele prijs is interessant als:

 • u verwacht dat de energieprijzen gaan dalen;
 • u heeft de tijd heeft om de markt te volgen en wilt inspelen op kansen;
 • u verwacht een verandering bijvoorbeeld een verhuizing, en de mogelijkheid openhoud om uw contract te aanpassen
 • er sprake is van duurzame opwekking, kies dan voor een prijs systematiek die zo dichtmogelijk bij de SDE subsidiemethodiek blijft (veelal EPEX-SPOT)

Een lange(re) looptijd met vaste prijs is interessant als:

 • u verwacht dat de prijzen gaan stijgen;
 • u wenst voor meerdere jaren uw budgetten wilt begroten (zekerheid over de kosten);
 • u heeft geen tijd heeft om de energiemarkt actief te volgen

Energieprijzen zijn en blijven naar verwachting dus erg volatiel. Volatiliteit is de beleggerswereld een maatstaf voor het risico dat gelopen wordt.  Wilt u liever zekerheid, dan kunt u beter kiezen voor een vast tarief. Een langere looptijd en een vaste prijs biedt zekerheid. Klant kan de kosten voor energie ruim vooraf intekenen en afstemmen op uw budgetperiode. Belangrijk, als u werkt met vaste budgetten of als energie een vast onderdeel is van uw kostprijs.

Klanten met grote volumes kunnen ook kiezen voor een mix door bijvoorbeeld een clickproduct te kiezen en daarmee inkooprisico`s spreiden. 

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst!

De impact van hernieuwbare elektriciteitsproductie uit zon- en windenergie aanzienlijk zal toenemen de aankomende jaren, iets wat we de laatste tijd terugzien in de prijsontwikkeling van de sterk fluctuerende dynamische dag en uuprijzen (spotmarkt). Bedrijven die hun eigen vraag naar elektriciteit flexibel kunnen laten mee bewegen met de lagere dynamische marktprijzen van elektriciteit, kunnen naar verwachting behoorlijk besparen op hun energienota. Let op, energiebudgetten en facturen kunnen wel op maandbasis enorm fluctueren en dit kan meer risico geven ten opzichte van een vaste systematiek. Wel moet u dus eventueel in staat zijn om hogere kosten (als de energieprijzen plots sterk kunnen stijgen, zoals in augustus 2022) relatief makkelijk kunt opvangen (met financiële reserves).

De seizoensafhankelijke piek met betrekking tot het elektriciteitsverbruik zal in ieder geval richting de toekomt veel grilliger geworden, vanwege bijvoorbeeld de verwarming door warmtepompen. En misschien is de stroomafname in de toekomstige zomers wel geheel gratis tijdens de zonuren. Door een steeds groter aandeel hernieuwbare elektriciteit, wat steeds wisselender en beter op elkaar afgestemd moeten worden ontstaan er kansen voor het verschuiven van elektriciteitsvraag van momenten met weinig aanbod en dus dure elektriciteit, naar momenten met veel aanbod en daardoor goedkopere elektriciteit. Consumenten en bedrijven zullen steeds meer gestimuleerd worden om energieverbruik flexibel te gebruiken op momenten dat de kostprijs laag is. Wat een kostenbesparing kan bieden voor consumenten en bedrijven die hier op inspelen. Een goed regelbare (flexibele) elektriciteitsvraag draagt ook indirect bij aan CO2-reductie, door zoveel mogelijk de elektriciteit te gebruiken in uren met overvloedige wind en zon. En zo min mogelijk in de uren met grotendeels elektriciteit afkomstig van gasgestookte energiecentrales. Omdat we elektriciteit op dit moment nog maar mondjesmaat kunnen opslaan, is het zinvol dat bedrijven en consumenten gestimuleerd worden energie waar mogelijk te gebruiken op momenten de onze duurzame stroomproductie hoog is en dit prijsmechanisme kan alleen worden toegepast op de spotmarkt (dagmarkt), door middel van variabele dynamische prijzen.

energieprijs energieprijs

Energiebedrijven hebben afgelopen jaar te maken met enorme kosten en risico`s met betrekking tot onbalans- en profielkosten (neveneffect van zon- en windstroom) en andere inkooprisico en problemen (enorme cashflowproblematiek, vanwege gestegen grondstofkosten). Daarbij zien we tijdens deze energiecrisis dat de risicopremie en de ‘opslagen’ die energieleveranciers nodig hebben om een vast contract te durven aanbieden,  zo hoog geworden zijn,  dat aan aantal energieleveranciers het vaste prijsproduct (voorlopig) niet meer wil aanbieden. 

DISCLAIMER: Deze grafieken en analyse is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. De juistheid en volledigheid van deze informatie kan dus niet worden gegarandeerd. Onjuistheden kunnen voorkomen. Onder voorbehoud van prijs- en zetfouten. Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ is hiervoor niet aansprakelijk en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van de opgenomen informatie. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de in dit document aangeboden informatie. Zo fluctueren Energietarieven dagelijks. Energietarieven zijn onder andere afhankelijk van grondstofprijzen, geopolitieke spanningen, looptijden, winstmarges van energieleveranciers en het inkoopmoment. Het prijsverloop in het verleden, bieden echter geen volledige garanties en zekerheid voor de toekomst. Op alle leveringen en diensten zijn de Algemene voorwaarden van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland (onder nummer 58089845)

update 13 januari 2023 

Energieprijzen blijven dalen.. volatiliteit zal blijven

Waarom dalen momenteel de energieprijzen?

Nadat de kou in de eerste 2 weken van december verdreven werd, zijn de energieprijzen fors gedaald.  Er was afgelopen maanden al sprake van voldoende aanbod van LNG gas per schip richting Europa, als alternatief voor het Russisch aardgas. Europa heeft in 2022 hiervoor wel de hoofdprijs betaald , om onze gasvoorraden te vullen en leveringszekerheid veilig proberen te stellen. Daarbij was er sprake van vraagvermindering, vanwege de hoge energieprijzen vanuit de industrie en huishoudens en vanwege bewustwording en scherpere doelstellingen van energiebesparing. De prijsdaling van de afgelopen weken wordt mede veroorzaakt door relatief goed gevulde gasopslagen en weinig onttrekkingen hieruit, vanwege relatief warme wintertemperaturen en veel aanbod van windenergie.  Hierdoor zijn o.a. minder gascentrales nodig voor onze elektriciteitsbehoefte.

 

Wat zijn de verwachtingen?

We hebben geen glazenbol. Voor de jaren 2023 t/m 2025 blijft de aanbodsituatie energiemarkt wel krap en hierdoor blijft mogelijk sprake van grote marktschommelingen (sterk fluctuerende energieprijzen). De winter(s) en daarmee het weer en de temperatuur zullen een belangrijke rol spelen bij onze gasvoorraden (vulling). Maar uiteraard ook de economische ontwikkelingen, de geopolitieke ontwikkelingen en het beschikbare aanbod van duurzame energie,  die zullen ook een belangrijke rol gaan spelen bij de prijsontwikkeling voor gas en elektriciteit. We hebben tijd nodig om naar een nieuw energiesysteem toe te groeien.  Op dit moment zijn er overigens in een kort tijdbestek veel investeringen in nieuwe LNG terminals gedaan en lukt het de EU landen om veel LNG gas binnen te halen.  Analisten zijn voorzichtig positief, gezien de goed gevulde gasopslagen voor deze en de volgende winter van 2024. Er zal bij blijvende milde temperaturen, mogelijk minder gas nodig zijn om de wintervoorraaddoelstellingen voor 2024 te behalen en hierdoor is er ook mogelijk minder stress bij handelaren om de wintervoorraden opnieuw aan te leggen , met dus lagere kosten als gevolg.

Wat is het prijsniveau en welke inkoopmogelijkheden zijn er?

De vaste prijscontracten liggen op dit moment nog steeds circa factor 5 hoger als wat er gemiddeld voor de energiecrisis werd betaald voor gas en elektriciteit.  Echter niet meer factor 10-15 hoger,  zoals afgelopen zomer, toen er sterke ongerustheid was over de gasvoorziening  en de ‘hittestress’ die volgde op de elektriciteitsmarkt.  U zult er dus rekening mee moeten houden dat de energiekosten hoog blijven. De reguliere variabele tarieven voor nu blijven helaas hoog. Omdat er een ‘vertraging’ en hoge risicopremie verdisconteerd zit in dit type product. Deze reguliere variabele tarieven zijn dus hoog door de inkoopmethodiek en strategie die hierachter zit.

Door de energiecrisis zit de klein zakelijke en consumentenmarkt nog een beetje op ‘slot’ en de handel is opgedroogd. Voor consumenten zijn vaste prijscontracten daarom moeilijk om af te sluiten. Voor bedrijven zijn er wel mogelijkheden hiervoor, wel alleen bij een beperkt aantal energieleveranciers.

Huishoudens en zakelijke energiegebruikers kunnen wel kiezen voor een veel voordeliger dynamisch energiecontract (uur- en dagprijs). De dynamische marktprijzen, die tot stand komen op de groothandelsmarkten van energie worden dan 1 op 1 doorberekend veelal met een (geringere) opslag, voor elektriciteit per uur en voor gas per dag. Energieleveranciers met een dynamisch tarief plaatsen de tarieven 1 dag van te voren online. Met een flexibel tarief kunt u het energieverbruik afstemmen op de prijs (en het weer) en dus momenteel direct profiteren van de dalende markt. Echter in tijden dat de energieprijzen op de groothandelsmarkten eventueel weer gaan stijgen, zullen deze uur- en dagprijzen ook weer direct mee omhoog gaan.

Energieprijzen zijn en blijven naar verwachting dus erg volatiel. Volatiliteit is de beleggerswereld een maatstaf voor het risico dat gelopen wordt.  Wilt u liever zekerheid, dan kunt u beter kiezen voor een vast tarief. U kunt uw energiekosten vooraf budgetteren.  De daling van de afgelopen weken en het huidige prijsniveau is dan wellicht een interessant moment op uw prijs vast te leggen.

Heeft u relatief meer tijd en zin om actief bezig te zijn met schommelende energieprijzen (op uurbasis), dan kunt u met dynamische uur- en dagprijzen er financieel voordeel proberen uit te halen. Door het energiegebruik (afname), indien mogelijk, af te stemmen op het weer en gekoppelde gunstige(r) uurprijzen. Wel moet u eventueel in staat zijn om hogere kosten (als de energieprijzen plots sterk kunnen stijgen, zoals in augustus 2022) relatief makkelijk kunt opvangen (met financiële reserves). Ook heeft u een telemetrische meter of slimme meter nodig. (die op afstand uitleesbaar is).

Voor meer informatie verwijs ik naar mijn eerdere nieuwsbrief waarin dit wordt uitgelegd.

De indicatieve kale leveringstarieven van deze week vindt u hier.

energieprijs

 

 

update 6 januari 2023

Waarom zijn de energiefacturen hoger per 1 januari en wat wijzigt er per 1 januari op de energiefactuur?

Voor bedrijven met een grootverbruikaansluiting is de energienota (traditioneel) echter wel hoger voor elektriciteit in januari. Dit omdat de energiebelasting in de maand januari traditiegetrouw (de eerste 10.000 kWh) tegen een hoger tarief wordt afgerekend. En zodra u boven de 10.000 kWh komt qua verbruik, dan komt u namelijk in een lagere energiebelastingschijf terecht. De overige maanden van 2023 betaalt u dus een lager energiebelastingtarief en zullen de maandnota`s weer lager moeten uitvallen qua energiebelasting en dit zal in de maanden februari/maart terug te zien zijn op de maandnota`s.

Verder wijzigt het volgende:

1. het prijsplafond treedt definitief in werking, tot een verbruik van 1.200 m3 en 2.900 kWh gelden maximale tarieven voor kleinzakelijke afnemers en huishoudens.
2. de Opslag Duurzame Energie (ODE) en Energiebelasting worden samengevoegd tot 1 overheidstoeslag
3. de kosten voor transport- en netbeheer zullen stijgen (afhankelijk van capaciteit aansluiting)
4. de energiebelasting voor gas en elektriciteit wordt weer verhoogd (er was in 2022 sprake van een tijdelijke verlaging) net als de BTW die weer teruggezet is naar 21% (i.p.v. 9%)

De inkooptarieven voor 1 en 3 jaar vast en de variabele en dynamische tarieven zijn weer bijgewerkt op onze website, kijk bij de actuele tarieven. 

energieprijs

update 28 december

‘Een zwaluw maakt nog geen zomer’…….. Het is volop in het nieuws afgelopen dagen, de energieprijzen dalen weer nu de ‘kou’ uit de lucht is.

De oorzaken:

-relatief hoge temperaturen boven de seizoensnorm en voldoende windaanbod
-lagere energievraag tijdens de kerstvakantie, maar ook lagere handelsvolumes op de energiemarkten
-voldoende aanvoer per schip van vloeibaar (LNG) gas
-Relatief weinig onttrekkingen uit onze gasopslagen (voorraden)

De prijsontwikkeling trend ziet er voorlopig gunstig uit, nu de kou van de eerste decemberweken verdreven lijkt. Zolang de temperaturen in Europa boven de seizoensnorm blijven en hierdoor weinig aanspraak wordt gedaan op onze gasvoorraden, blijft de trend voor de energieprijzen zijwaarts tot dalend. Echter , indien het weer omslaat (minder wind, waardoor er een groter beroep gedaan wordt op de gascentrales en koudere temperaturen wat een hogere residentieel gasverbruik betekent en waardoor ook onze gasvoorraden weer relatief sneller worden leeg getrokken) , zal de nervositeit kunnen terugkeren en ook de gasprijs weer direct flink in de lift omhoog kunnen gaan en kan ook de elektriciteitsprijs weer mee omhoog worden getrokken.

Laten we hopen dat de energiemarkt in 2023 een nieuw marktevenwicht vindt, waarbij vraag en aanbod iets meer en verder normaliseren en de prijzen betaalbaar blijven voor consument en bedrijfsleven.

De huidige daling blijft dus een momentopname. Voor 2023 en 2024 blijft helaas de (gas)krapte een gegeven. We hebben tijd nodig om naar een nieuw energiesysteem toe te groeien. Een zwaluw maakt helaas dus nog geen zomer…..

De termijnhandel (in vaste prijscontracten) is tot het einde van 2022 gesloten. We hebben geen glazenbol, maar januari lijkt mogelijk een geschikt moment voor bedrijven om vanuit kostenbeheersing en risicomanagement de inkoopposities vast te leggen (op ‘lagere’ marktmomenten). Wenst een bedrijf liever ‘variabel’ blijven, dan zullen ook de dynamische uur- en dag energieprijzen (epex-leba spot) waarschijnlijk gunstig blijven ontwikkelen, zolang deze relatief ‘warme’ temperaturen en voldoende wind- (en zon) aanbod beschikbaar blijft.

Voor consumenten blijven vaste prijscontracten helaas schaars en moeilijk af te sluiten. Indien er nu 5 jarige vaste prijscontracten kunnen worden aangeboden, hoeft de overheid het prijsplafond ook niet in te hanteren. Consumenten krijgen de zekerheid van een acceptabele energieprijs (budgetzekerheid) en deze complexe en dure prijsplafondregeling hoeft niet geïmplementeerd worden. Wel is nodig een garantiestelling richting energiebedrijven vanuit overheid en een verplichte en hoge opzegvergoeding in de energiecontracten om contractbreuk te voorkomen en klantloyaliteit van de energiegebruiker te waarborgen. De ‘prijsprikkel’ en incentive om te blijven besparen zal bijvoorbeeld met een korting op de jaarafrekening gestimuleerd kunnen worden indien een jaarlijks 15% energie wordt bespaard.

update 2 december

Terugblikken en vooruit kijken…..
Inmiddels is de inkoopmarkt (bijna) gesloten voor de grootverbruikers. En daarmee de mogelijkheid om over te stappen naar een andere energieleverancier voor levering 1 januari 2023, is niet meer mogelijk. Een maand breekt aan waarbij veel energieleveranciers ‘de winkel’ medio halverwege december op slot gooien om het jaar administratief goed af te kunnen sluiten, om bijvoorbeeld jaarafrekeningen, contracten te verwerken. In de maand december zullen mijn contractbemiddelingsmogelijkheden daarom ook beperkt zijn. In de 1e week van januari 2023 zal ik dit werk (inkoop) kunnen voortzetten.

Tijd om terug te blikken op zeer bewogen energiejaar. Ook blik ik voorzichtig vooruit richting 2023, wat helaas qua energieprijsontwikkeling, een net zo spannend en moeizaam jaar lijkt te gaan worden. Ik verwijs graag naar de afbeelding voor het jaaroverzicht en een vooruitblik richting 2023: 

 

Download de PDF hier. 

Lopende werkzaamheden zal ik in december zoveel mogelijk proberen af te ronden (QuikScan`s energiebesparing en haalbaarheidsstudies zon/wind, kennen helaas wel een langere doorlooptijd).

Mocht u vragen hebben, dan kunt u mij uiteraard bereiken tot halverwege december.

 

Relevante marktontwikkelingen blijf ik plaatsen op mijn website

 

update 26 november

Een week voor pakjesavond geeft de Sint nog even wat belangrijke marktduiding.
Want let op grootverbruikers, er is rond 1 december weer sprake van marktsluiting.

Helaas doet de energierekening voor menig bedrijf dit jaar iets meer pijn
Wilt u nog een vaste prijs, of boetetarieven voorkomen, dan moet uw energiecontract dus binnen 1 week weer ingeregeld zijn.

De Sint las ook het weerbericht van deze week, met mogelijke koudere temperaturen op komst, en ja hierover zijn nog veel vragen…
Maar de gas- en elektraprijzen lijken daar wel op te reageren in de afgelopen dagen.

Ook stond de gastoevoer richting Europa weer iets meer onder druk met wat aanvoer problemen.
Problemen met Noorse aanvoer, lagere exportcapaciteit uit de VS en ook Gazprom dreigde te gastoevoer verder te verlagen, mocht de Sint via de media vernemen.

Er wordt inmiddels gas uit de Europese gasopslagen gehaald.
De temperatuur ontwikkeling lijkt daarmee de bepalende factor , hoeveel er voor het gas en elektra aankomende winter moet worden betaald.

En ook zijn de dynamische gas- en elektraprijzen op de dagmarkt inmiddels niet meer voor nop,
want ook deze prijzen lopen richting de winterperiode helaas weer iets op.

En helaas ben ik dit jaar met het vliegtuig naar Nederland moeten gaan,
Ook dit heeft de discussie rondom de klimaatproblematiek in Nederland weer goed gedaan.

Mijn aankomst in het Sinterklaasjournaal bereikte nog net niet de Tweede Kamer in Den-Haag,
Weest u gerust, de Sinterklaas zit ook zelf met zijn CO2 footprint in zijn maag.

Willen we samen de energieprijzen richting 2023 drukken en onze mooie wereld bewaren,
Dan zullen we echt werk moeten maken van verduurzamen energiebesparen.

Wordt het een koude winter, met veel wind en zon, en blijf het droog?
De Sint weer het niet, waarschijnlijk blijven de energieprijzen nog wel in 2023/2024 stabiel hoog.

Voor 2023 blijft het belangrijk te budgetteren en dus ook centjes voor de energierekening te blijven sparen
En maar blijven hopen dat de LNG schepen met gas aankomende maanden richting Europa blijven varen.

update 10 november

De energieprijzen zijn nog steeds dalende door milde herfsttemperaturen en veel LNG-aanbod. Schepen met vloeibaar gas dobberen nog steeds nabij het Europese vaste land, omdat de Europese gasvoorraden overvol zitten. Ook zijn aantal LNG schepen in afwachting dat het prijspeil weer stijgt…

Ook de lange termijn prijzen voor elektriciteit worden meegetrokken omlaag met de dalende gasprijzen.

Het zijn prijstechnisch interessante maanden op de spotmarkt (dagmarkt), met een relatief kostenbesparende prijsontwikkeling voor energiecontracten op basis van dynamische (uur- en dag) tarieven, zeker in vergelijking met het prijspiek van afgelopen zomer. De dalende energieprijzen geven de inkoopmarkt momenteel wat lucht.

En wellicht vanuit budgetteringsoogpunt dienen zich interessante prijsniveaus aan om uw energieprijs voor 2023 (en verder) vast te leggen op de termijnmarkt. Op dit momenten noteren de meerjarige gascontracten (excl. toeslagen en btw) rond de € 1 per Nm3. Medio halverwege augustus was dit circa € 2,50 – € 3,00 per Nm3. En niet veel later, werden er door verdere stijgingen en enorme volatiliteit geen energiecontracten meer aangeboden.

Voor heel 2023 geldt letterlijk en figuurlijk: ‘het kan nog vriezen en dooien’ Zo zijn bijvoorbeeld in Frankrijk nog veel kerncentrales afgeschakeld (uit) vanwege onderhoud. Het is de vraag of Frankrijk aankomende winter kan beschikken over al haar kerncentrales. In het geval dat we in Europa, wel een koufront zouden krijgen aankomende winter, heeft Frankrijk mogelijk te weinig kerncentrales tot haar beschikking om in de warmtevraag te voorzien. In dat geval neemt hun exportcapaciteit af en zal er er een groter importverzoek worden neergelegd bij buurlanden. Als er minder hernieuwbare energie beschikbaar is , zal de rest van Europa dit ook mogelijk in prijs en leveringszekerheid kunnen gaan voelen.

energieprijs

 

 

update 4 november

Daling energieprijzen… geeft helaas nog geen licht aan einde van de tunnel

Tot en met halverwege de week bleven met name de dagprijzen zakken. Goed gevulde gasvoorraden en relatief warme najaarstemperaturen waren debet aan het neerwaartse prijseffect op de energieprijzen. Maar omdat inmiddels de najaars-temperaturen weer richting de normale ‘seizoensnorm’ en waarden gaan en er minder aanbod was uit wind- en zon, liepen de gasprijzen halverwege de week weer iets op.

Zowel energie economen van zowel de ING Bank als analisten van Goldman Sachs waarschuwden, dat ondanks de dalingen van de afgelopen weken, we ergens medio 2023 mogelijk opnieuw een hogere energierekening gepresenteerd kunnen krijgen. Als Europa namelijk opnieuw haar gasopslagen voor de winter van 2023/2024 moet bijvullen, alleen dit keer zonder Russisch `s gas. Een strenge winter (wereldwijd), maar ook een grotere en toenemende LNG vraag vanuit Azië (na de recente lockdowns) zal dit bemoeilijken en mogelijk prijsopdrijvend kunnen werken.

Kortom, niets is zeker, en de verwachting blijft dat de vraag en aanbodsituatie op de energiemarkt niet eerder normaliseert, dan medio 2025/2026. Voor inkoop strategieën, verwijs ik naar de nieuwsbrief van vorige week (zie update 28 oktober).

Let op: medio 1 december sluit (traditioneel) de inkoopmarkt voor grootverbruikers om nog per 1 jan 2023 in te kunnen kopen!!!!!

energieprijs

 

update 28 oktober

De laatste nieuwsbrief is weer verstuurd naar onze relaties. Klik op de nieuwsbrief om deze te lezen.

Onderwerpen die aanbod komen:

 • Marktontwikkelingen: dalende energieprijzen & dynamische uurprijs tarieven
 • Vaste prijsaanbieding (5 jaar)
 • Informatieplicht bij energiecontract bij gewijzigd verbruik en/of plaatsing duurzame opwekcapaciteit

 

 

nieuwsbrief Energie Adviesbureau Het Snoer Om

update 21 oktober

‘Schipper zal ik over varen?’

Afgelopen week dobberden er meer dan 30 LNG schepen op zee rondom Spanje. Een aantal schepen deed dit om hier aan te willen meren en hun lading te lossen bij de LNG terminals. Spanje heeft namelijk het grootste netwerk aan LNG terminals en LNG infrastructuur van Europa, echter de Europese opslagcapaciteit zit vol. En dus file op zee…… Daarbij is het relatief warm najaarsweer, waardoor sprake is van een lage gasvraag en onze voorraden (nog) niet werden aangesproken.

Gevolg: de dagprijzen voor gas blijven dalen, en trekken ook afgelopen week de lange termijn gasprijzen iets mee naar beneden.

Ook wachten sommige LNG schepen mogelijk voor langere tijd op zee in de hoop leveringen af te zetten in de hoogst betalende markten en hebben tijd om te wachten op de beste afzetkansen in plaats van rechtstreeks te moeten leveren op de Europese markt.

Let op: Uiteindelijk zal de temperatuur ontwikkeling(en) van aankomende winter in Europa (en Azië) , het weer (zon-/windaanbod) de beschikbaarheid van energiecentrales, het aanbod van vloeibaar gas (LNG) en de geopolitieke ontwikkelingen (oorlog Oekraïne) de energieprijs ontwikkeling van het aankomende driekwart jaar gaan bepalen. 

Welk land heeft straks meeste nodig en is bereidt een hogere prijs te betalen? De hamvraag: Wanneer zullen deze ‘schippers’ (shippers) Europa links laten liggen en koers maken richting Azië?

 

(Foto: ronddobberende LNG Schepen met vloeibaar gas voor de kust van Europa (bron: Reuters: https://www.reuters.com/business/energy/dozens-lng-laden-ships-queue-off-europes-coasts-unable-unload-2022-10-17/)

Gezien de vele (consumenten)vragen die bij mij binnenkomen als zakelijke energie adviseur, heb ik daarom een aparte (informatieve) website voor de particuliere energiemarkt gemaakt.  Onder andere informatie over dynamische energietarieven. Check de website: www.alles-over-energie.nl 

Er is meer informatie bekend over de steunmaatregel; tegemoetkoming energiekosten (TEK) voor het energie intensieve MKB. Zie hieronder de afbeelding voor uitleg en de voorwaarden:

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Meer informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/14/kabinet-vergoedt-vanaf-1-november-kosten-energie-intensief-mkb

update 8 oktober

In een week met relatief ‘weinig nieuws’, was er door relatief mooi en winderig najaarsweer, weer eens sprake van negatieve energieprijzen, zelfs op een doordeweekse dag. Door veel windaanbod en minder koud weer, was er relatief veel windstroomproductie, waardoor er onder andere gas kon worden uit gespaard op onze ‘duurdere gascentrales, die minder lang aan hoefden op bijvoorbeeld donderdag 6 oktober. De afgelopen weken is er overigens een redelijk sterk dalende tendens zichtbaar, met name op de spotmarkt. In tegenstelling tot de relatief duurdere augustus maand toen de energietarieven erg hard stegen (door hitte en droogtestress, zie hieronder), gaat een afnemer met een dynamische energietarieven bij een marktdaling relatief snel ‘mee naar beneden’ omdat de energietarieven rechtstreeks zijn gebaseerd op lagere inkoopprijzen op de groothandelsmarkten (spotmarkt) voor gas en elektriciteit. Dat kan dus op op de korte termijn, direct een relatief groter kostenvoordeel opleveren ten opzichte van andere prijssystematieken.

Klanten (zakelijk en particulier) met een dynamisch uurprijs- contract konden hier dus van profiteren, door hun elektriciteit afname af te stemmen op deze goedkopere (zon- en windrijke) uren. Ook de (dag)gasprijs daalde stevig door de relatief warme temperaturen (minder warmtevraag), voldoende gevulde gasvoorraden en LNG aanbod richting Europa. De (vaste) termijnprijzen bewegen zich redelijk zijwaarts.

update 30 september 

Afgelopen week stond in het teken van 4 gaslekkages van de gaspijpleidingen NordStream I en II. En lek is heel bijzonder in zulke diepzee pijpleidingen. Constructiefouten, aardbevingen en/of ongelukken lijken op dit moment ook niet aannemelijk. Er wordt inmiddels uitgegaan van sabotage.

 

Wat zijn de gevolgen hiervan voor de energiemarkt?

 

 • Technisch gezien weinig, omdat de Nordstream II pijpleiding nooit in gebruik is genomen. Want dit is al een uiterst gevoelig politiek onderwerp sinds de zomer van 2021. Zowel vanuit de Verenigde Staten (angst voor teveel Russische invloed richting Europa) als in Europa zelf (monopolistische bezwaren) was er weerstand. En de gaslevering door Nord Stream I was inmiddels al volledig door Rusland stopgezet (na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne).
 • Prijstechnisch heeft het nieuws relatief weinig effect gehad voor de prijzen voor de korte termijn. Wel zijn de prijzen uiteindelijk weer iets omhoog gegaan (ook door sanctiedreiging Gazprom)
 • Symbolisch gezien heeft het wel impact, het laat zien dat onze energie-infrastructuur enorm kwetsbaar is in een wereld waarin we volledig afhankelijk zijn van (hoogwaardige) energiestromen (1e levensbehoefte).
 • Het maakt ook de reeds zeer gespannen energie handelsmarkt er bepaald niet rustiger op....  Ook al was het niet waarschijnlijk, dat Rusland dit jaar nog gas door deze pijpleidingen zou leveren, lijkt dit nu voor langere tijd echt onmogelijk. Er zal onderzocht gaan worden of de pijpleidingen op de korte termijn te repareren zijn, anders is er mogelijke sprake van onherstelbare schade en kunnen de pijpleidingen niet meer in gebruik genomen worden.
 • Ondanks dat de pijpleidingen niet in gebruik waren, bevatten deze wel gas. De lekkages hebben helaas wel invloed op de omgeving en het milieu. Er komt een grote hoeveelheid methaan vrij, wat invloed heeft op broeikaseffecten en lijkt daarmee ook een behoorlijke milieuramp.

 

Inzake de verwachting van de energieprijsontwikkeling blijft het onzeker en zullen de reeds eerder benoemde factoren uit de marktupdate van vorige week, de energieprijzen doen heen en weer blijven bewegen (geopolitieke ontwikkelingen oorlog Oekraïne en de gaspijpleidinglekkages, temperatuur- en weersontwikkeling richting de winter, economische ontwikkeling(en) en hervormingsbesluitingvorming vanuit de EU regeringen over bijvoorbeeld de prijsplafonds)

 

 

update 23 september

Op Prinsjesdag zijn (voorgenomen) besluiten kenbaar gemaakt voor de consumentenmarkt (huishoudens). Een overzicht van deze maatregelen voor huishoudens vindt u hier.   Er lijken mogelijk ook steunmaatregelen in de maak voor de zakelijke markt, maar hoe dit eruit komt te zien en of dit er daadwerkelijk van zal komen is nog onbekend. De BTW verlaging op energie (gas en elektriciteit) van 9% lijkt weer te worden teruggedraaid naar 21% per 1 januari 2023. En bij een prijsplafond voor huishoudens, zal ook de energiebelastingverlaging (1e verbruiksschijf) mogelijk teruggedraaid worden.

We hebben nooit de beschikking gehad over een glazenbol inzake energieprijsontwikkeling, maar als we deze wel hadden, is het lastiger als ooit te voren om hier een voorspelling uit te halen.

Vanwege onzekerheid over:

 

 • de geopolitieke ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne
 • de temperatuur ontwikkeling aankomende winter (hoe streng wordt de winter en hoe snel zijn we door onze voorraden uit de gasopslagen heen, waardoor we direct afhankelijk zijn van het ‘LNG infuus’)
 • de ontwikkeling van de energievraag, welke beïnvloed kan worden door de temperatuursontwikkeling (stookseizoen staat te beginnen) en mogelijke vraagvernietiging (door verplichte energiebesparing en omdat bedrijven uit energie intensieve sectoren stoppen met produceren vanwege te hoge energieprijzen)
 • welke (hervormings)beslissingen de EU uiteindelijk zal nemen en wat de impact hiervan is op de energieprijs?, zie eerder nieuwsupdate van 15 september hierover:

 

Per saldo zijn de (termijn) energieprijzen afgelopen week niet erg van hun plek gekomen (zijwaartse prijs ontwikkeling), kijkend naar het prijsniveau van eind vorige week en eind deze week. Gedurende (binnen) de week waren er wel weer grote prijs fluctuaties.

 

update 15 september

De energiemarkt verkeert tussen hoop en vrees. We hebben afgelopen week een grote neerwaartse daling gezien van de energieprijzen.
Redenen hiervoor zijn enerzijds de positieve cijfers over de Europese gasvullingen, welke inmiddels ‘goed’ gevuld lijken. N.B, bij een strenge winter hebben we als Europa nog steeds een probleem. En zijn we nog steeds afhankelijk van de acute aanvoer van vloeibaar (lng) gas.
Anderzijds daalden de energieprijzen door mogelijke hervormingen die de EU wil doorvoeren binnen de energiemarkt, zoals het instellen van prijs(opbrengst) plafonds voor producenten. Concreet houdt dit plan in dat energieproducenten die geen (duur) gas nodig hebben bij hun elektriciteitsopwekking (zoals windmolens, zonneparken, kolen- en kerncentrales) , niet meer dan circa 180 euro per mWh mogen verdienen. Alles wat ‘meer verdiend’ wordt wordt ‘afgeroomd’ en kunnen overheden terug de maatschappij in laten vloeien om bijvoorbeeld de energie armoede aan te pakken (bij burgers en energie-intensieve bedrijven).

Afgelopen woensdag steeg de gasprijs toch weer, omdat de beslissing en plannen voor dit prijs/opbrengstplafond uitgesteld is. De plannen lijken erg complex en juridisch en praktisch lastig uitvoerbaar in een internationaal werkende energiemarkt. Daarbij bestaat ook de vrees dat juist door ingrijpen de problemen kunnen verergeren. Door bijvoorbeeld een maximale prijs voor aardgas in te stellen, kan ook het aanbod nog verder afnemen, simpelweg omdat investeerders (veelal buitenlandse partijen) minder interessant vinden om investeringen te doen. Investeringen die onze energietransitie (overgangsperiode) heel hard nodig heeft. Ook kunnen we als EU de concurrentiestrijd om het LNG gas met Azië verliezen.
Ook zien we bijvoorbeeld dat bij de hoge energieprijzen er een enorme prijsprikkel bestaat om te verduurzamen en energiebesparende maatregelen te nemen. Waar iedereen het wel over eens is, is dat dit laatste (energiebesparing) een ‘nobrainer’ is om uit deze energiecrisis te kunnen komen en op lange termijn de |energietransitie kan doen slagen.

Het blijft nog even onzeker welke maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd. En hoe deze maatregelen gaan uitpakken voor het prijsniveau en marktmechanisme van vraag en aanbod. En dit terwijl de winter (het stookseizoen ) in aantocht is!

 

update 10 september

Vorig weekend werd bekend dat er tijdens onderhoud aan de Nordstream I pijpleiding olie lekkage is geconstateerd door Rusland.  Dit betekende dat volgens Rusland de gastoevoer (nog) niet hervat kon worden.  Rusland houd het op technische problemen, binnen de EU wordt het wederom gezien als een economisch machtsmiddel in een ‘economische oorlog’, welke Rusland met het Westen voert.  De gasprijs steeg hierdoor afgelopen maandag met circa 30%. Gisteren werd er binnen de EU verder gesproken over nieuwe maatregelen om de energiecrisis te kunnen aanpakken omdat huishoudens, bedrijven en overheidsinstanties geplaagd worden door schrikbarende kostenstijgingen, die steeds lastiger zijn op te brengen.

De maatregelen die mogelijk in de maak zijn hebben betrekking op;

Een prijsplafond voor gas en elektriciteit om eindgebruikers tegemoet te komen.  Naast een verplichting om gas te besparen, ook een energiebesparingsplicht voor elektriciteit.  En extra winsten van energieproducenten met een lagere marginale kostprijs ten opzichte van de duurdere gascentrales, zoals bij wind- en zonneparkeigenaren en kerncentrales het geval is (zie update 2 september), worden ook verlaagd tot een bepaald plafond.  Er komt mogelijk staatsteun om energiebedrijven die onvoldoende liquiditeit beschikbaar hebben om tegen de huidige hoge energie- en grondstofprijzen in te kunnen blijven kopen.

Wat deze maatregelen voor impact hebben en wat daarmee gas- en elektriciteitsprijzen de komende maanden doen, is ‘echt koffiedik kijken.  De huidige prijsstijgingen komen voor een groot deel voort uit onzekerheid. De energieprijzen blijven daarom naar verwachting erg volatiel (beweeglijk). Een echt tekort aan gas is er op dit moment helemaal niet. Sterker nog: de gasreserve zijn groter dan in vorige jaren.
Maar bij een strenge winter heb je een probleem. En zijn we afhankelijk van de aanvoer van lng gas. Waarschijnlijk gaat de vraag naar energie afnemen, omdat we moeten besparen én omdat burgers en bedrijven het straks simpelweg niet meer kunnen betalen. Dat (vraagvernietiging) zal de prijzen ook beïnvloeden, al is nu niet te zeggen hoe.  Ook zal het afhangen in hoeverre Azië zich richting de winterperiode , blijft mengen in de concurrentiestrijd om het ‘schaarse’ LNG gas.

We groeien toe naar een nieuw energiesysteem, waarin we in grote mate afhankelijk worden acute LNG aanvoer.
Sinds gisteren zorgt een drijvende LNG terminal in de Eemshaven ,voor de mogelijkheid om veel extra gas van buiten Europa te importeren. De eerste verwachting is dat we met deze extra capaciteit (circa 8 miljard) een belangrijke stap hebben gezet, om echt grote gastekorten deze winter in Nederland te voorkomen en onze afhankelijk van Russisch gas af te laten nemen.

 

 

update 2 september

Prijs: ‘What goes up must come down’ & Politiek: hervormingen

Afgelopen week was er sprake van grote prijsdalingen op de energiemarkt voor zowel gas als elektriciteit. Laten we daarbij niet vergeten dat het prijsniveau van gas en elektriciteit ook de pan waren uitgerezen in de afgelopen weken.

De liquiditeit in de energiemarkt is nog steeds erg laag, dat betekent dat er zeer weinig handel wordt bedreven. En de handel die wel plaats vindt, zorgt voor grote prijsbewegingen. Ook betekende dit helaas,  dat nog steeds veel energieleveranciers de ‘winkel’ gesloten hielden voor bijna de 3e week op rij en het daarmee voor (zakelijke) afnemers lastig blijft om aan nieuwe energiecontracten te komen. Met spanning wordt naar dit weekend uitgekeken;  of Rusland de gastoever door Nordstream I weer zal hervatten (richting het niveau van slechts 20% van de normale export, zoals sinds eind juli het geval was).

Wel leek er sprake van iets meer lucht op de energiemarkt, omdat gasopslagen goed gevuld lijken te zijn van de EU landen (conform de gestelde doelstellingen) en de overheden ook ‘broeden’ op mogelijkheden om in te grijpen met hervormingen op de energiemarkt.

Wat mij blijft bezighouden; waarom praten we zo weinig over de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van energie? Het gaat afgelopen week erg veel over prijs in discussies omtrent deze energiecrisis (en terecht als we kijken naar bedrijven en groepen burgers die de energienota niet meer kunnen betalen). Zo overwegen EU leiders inmiddels een marktinterventie. Economisch gezien functioneert de energiemarkt’ echter prima. De prijzen komen namelijk tot stand door vraag en aanbod, er is sprake leverancierskeuze en er was tot voorkort sprake van veel concurrentie op de prijs. Hoe zit dit ook alweer.

Graag leg ik het hier nog eens uit: Per dag komt een energieprijs tot stand door vraag en aanbod (op basis van de beschikbare windmolens, zonneparken, en kern-kolen en gascentrales in relatie tot de energievraag). Eerst mogen de goedkopere eenheden zoals windmolens en zonneparken leveren, gevolgd door de duurdere eenheden als kern, kolen- en gascentrales. Op de energiemarkt wordt uiteindelijk de prijs voor elektriciteit bepaald door de duurste energiecentrale die op de dag aan moet, vanwege een marginale kostprijs gebaseerde productiemethode in deze rangorde (merit order). De gascentrales hebben we momenteel nog steeds hard nodig (op momenten van een hogere energievraag of als het aanbod van duurzame opwekking ontoereikend is). Gascentrales zijn erg duur in de markt, vanwege o,a. de hoge gasprijs . En dit trekt momenteel de prijs van zon- en windenergie (marginale kostprijs = 0), maar ook van de relatief goedkopere kerncentrales momenteel flink mee omhoog. Ook andere oorzaken waren hier afgelopen weken overigens debet aan,  zoals de langdurige hoge zomertemperaturen en de aanverwante droogte met de lage waterstanden (verminderde aanvoer van kolen was minder mogelijk over bijvoorbeeld de Rijn en problemen met koelwater van energiecentrales) en door onderhoud van energiecentrales en een hogere koelvraag. 

Energiemarkten fungeren dus als financiële markten en deze werken naar behoren. Zo zien we bijvoorbeeld dat bij de hoge energieprijzen er een enorme prijsprikkel bestaat om te verduurzamen en energiebesparende maatregelen te nemen. Ook zien we dat de energievraag afneemt, omdat bedrijven en straks ook burgers het simpelweg niet meer kunnen betalen.
De hamvraag blijft of we voor onze eerste levensbehoefte, wat onze afhankelijkheid van energie betreft, afhankelijk willen zijn van deze ‘grillen’ van de markt?! De prijs over niet meer kunnen beschikken over energie is niet wenselijk en heeft een veel hogere prijs. 

Laten we werk blijven maken van energiebesparing en het efficiënter omgaan van energie. Ik denk persoonlijk dat (gereguleerd) ingrijpen door overheden om tot een nieuw Europees prijsmodel (zowel qua leveringsprijzen als hervorming energiebelasting stelstel) te komen noodzakelijk zal zijn. Laten we in ieder geval het huidige marktmodel goed blijven analyseren om en zekerheden proberen in te bouwen om ons tegen tegen enorme prijsfluctuaties te beschermen. 

 

update 23 augustus 

Ook de elektriciteitsprijzen stijgen naar ongekende hoogtes! 

Elektriciteit en gas zijn handelsproducten. De prijs op de groothandelsmarkt(en) komt tot stand op basis van vraag en aanbod.

Als we kijken naar deze marktwerking, dan is er sprake van een bepaalde rangorde in ons energiesysteem voor productie eenheden. Op basis van de economische kosten wordt bepaald welke productie-eenheid op een bepaald marktmoment de (voordeligste) energie mag leveren.

Deze marginale kosten van de productie-eenheden (kolencentrale, gascentrale, windmolen, zonnepark)  worden bepaald door de brandstofkosten van de productie eenheden (prijs voor gas en kolen) en de CO2 kosten. Daarnaast geldt dat de opstarttijden van de eenheden worden meegenomen in de rangorde van elektriciteitsopwekking.

Dus simpel gezegd, de productie eenheid met de laagste prijs krijgt voorrang. Dat is bijna altijd zon- en windenergie. Dus eerst kijken we hoeveel er wordt opgewekt door zonnepanelen en windmolens en wat er vervolgens moet worden bij geproduceerd door gas- en kolencentrales. Uiteindelijk wordt de prijs voor elektriciteit bepaald door de duurste energiecentrale die aan moet, vanwege deze marginale kostprijs gebaseerde productiemethode in deze rangorde (merit order).

Ook kernenergie, kent een relatief lage operationele en marginale kosten kent. De enige werkende kerncentrale in Nederland ligt in Borssele. Daarna volgen dus de kolen- en gascentrales.

Waarom toch grote prijsverschillen tussen (EU) landen? 

Landen met de beschikking over veel kerncentrales of veel grensoverschrijdende import- en exportcapaciteit of bijvoorbeeld eigen waterkrachtstroom zouden op de kale marktprijs in het voordeel kunnen zijn ten opzichte van Nederland. Dit omdat Nederland qua energiemix buiten wind- en zon opwekking, relatief veel dure gascentrales hiervoor gebruikt.

Door het besluit om kolencentrales (en op termijn ook het Groningengasveld) te sluiten, én doordat de grote energiebedrijven allemaal in buitenlandse handen zijn, is Nederland in feite steeds meer overgeleverd aan de internationale energiemarkt. NL heeft daarbij de laatste jaren weinig posities ingenomen op langetermijn markt en juist meer op de spotmarkt (dagmarkt), dat kan ook een rol spelen inzake de energieprijsverschillen voor gas tussen landen.
Nederland heeft dus weinig regie op haar energievoorziening en productie. Zo zijn we voor investeringen in onze productie eenheden afhankelijk van voornamelijk buitenlandse partijen. Door de liberalisering van de energiemarkt, ligt de verantwoordelijkheid voor energieproductie leveringszekerheid in NL dus steeds meer bij commerciële marktpartijen, waardoor we afhankelijk worden van de energieprijsontwikkelingen en de bereidheid om investeringen te doen.  Dus marktwerking en privatisering hebben in deze energiecrisis, een groot aandeel in de stijgende prijzen, vanwege onze toenemende afhankelijkheid van de internationale energiemarkt.

Maar, waarom is er dan sprake van zulke hoge elektriciteitsprijzen in een zonovergoten zomer als deze,  als er juist zeer veel aanbod is van zonnestroom ook in Nederland? 

Door verminderde gasaanvoer uit Rusland en een toenemende afhankelijkheid van duurder LNG gas is er sprake van een hoge gasprijs. Maar ook de overige brandstofprijzen (zoals kolen), trekken de elektriciteitsprijzen fors mee omhoog.

Vraag en aanbod van elektriciteit moeten dus in evenwicht zijn om het elektriciteitsnet goed te laten functioneren. Het hele Europese elektriciteitsnet is aan elkaar gekoppeld en het is op te vatten als één enorm energienet Het aanbod van energie in veel Europese landen is momenteel aan de krappe kant.  Dit o.a. vanwege onderhoud in Franse kerncentrales, door de zomerhitte en de enorme vraag naar koeling en problemen met koelwater van energiecentrales en aanvoer van kolen via scheepvaart die te kampen heeft met lage waterstanden. Er was wereldwijd sprake van meer droogte, waardoor ook waterkrachtcentrales minder stroom konden produceren en Europa minder waterkrachtstroom tot haar beschikking had vanuit bijvoorbeeld Noorwegen. Dit alles verhoogt nu de prijs. Omdat Nederland als land onvoldoende beschikbaarheid in haar energieaanbod heeft,  om bijvoorbeeld in de Duitse vraag te voorzien, zorgt de Europese marktkoppeling ook in Nederland voor stijgende prijzen.

Dit geldt zowel voor de termijnmarkt (vaste prijs), als de dagmarkt (dynamische uurprijs).  Tussen Nederland en Duitsland ligt zo’n 4 GW aan grenscapaciteit en de Nederlandse en Duitse elektriciteitsmarkten zijn sterk gekoppeld.  Zo is er voor morgen op de dagmarkt sprake van een uurprijs van circa € 0,85 per kWh tussen 19.00 en 20.00 uur. Dat is het moment dat de energievraag (bij huishoudens) toeneemt en en we geen tot nauwelijks beschikking hebben over duurzame opwekking (zon) en in Nederland de dure gascentrales weer op volle kracht moeten draaien. Ongekende en nooit vertoonde prijzen!

 

 

 

 

update 19 augustus – avond

Vanmiddag kwam er een nieuw bericht vanuit Rusland dat de Nordstream 1 pijpleiding op 31 augustus opnieuw voor 3 dagen in onderhoud zal gaan.  In de huidige krappe gasmarkt waar EU landen druk hun gasvoorraden aan het bijvullen zijn, zorgt deze extra onzekerheid voor een prijsschok omhoog.

 

Er worden ook nauwelijks meer vaste energieprijscontracten aangeboden
Prijsbewegingen van de gasprijs zoals vandaag, zetten ook energieleveranciers ‘klem’ ten tijde van deze energiecrisis. Het voorfinancieren van energiecontracten met vaste prijzen en langere looptijden met deze torenhoge energieprijzen was met de bijbehorende cashflows (factor 10-20 hoger als normaal) al heel lastig. Maar dit soort prijsbewegingen binnen dezelfde dag zijn qua inkooprisico`s niet in te prijzen in offertes en energiecontracten. Voor de consumentenmarkt komt daar nog bij, dat particulieren eenvoudig een energiecontract kunnen afkopen met een relatief lagere opzegvergoeding. Deze bedragen staan niet in verhouding tot de contractwaarde van de huidige hoge energieprijzen.

Ook afgelopen week bleek ook weer dat de handel in zakelijke energiecontracten behoorlijk was ‘opgedroogd’. Deze prijsbeweging was vandaag en kwam mede om dat Rusland met een nieuw bericht kwam , dat de gastoevoer van de belangrijke pijpleiding Nordstream 1 van 31 augustus tot 2 september, wederom zal stoppen wegens ‘onderhoud’

Het zit muurvast in deze energiecrisis, aan alle kanten! Overheden zullen burgers en marktpartijen op de een of andere manier toch meer zekerheden moeten gaan bieden inzake betaalbaarheid ( energiearmoede ) en marktrisico’s, maar ook in kader van leveringszekerheid.

 

update 19 augustus 

De vulling van de gasvoorraden in Nederland en Europa ligt goed op schema en we lijken de gestelde doelstellingen te kunnen halen.

Waarom blijven de prijzen zo hard doorstijgen?

De buffer van onze gasopslagen, kan Europa bij een strenge winter, naar (in)schatting in circa ¼ van de totale winter gasvraag voorzien. We blijven dus aankomende winter erg afhankelijk van acute aanvoer van (LNG) gas. Echter;

– Er blijft onzekerheid over de afnemende Russische aanvoer van gas door o.a. de pijpleiding Nordstream 1.

– De concurrentie om het vloeibare LNG gas wordt vanuit Azië inmiddels sterker en we zien de LNG vraag vanuit Azië toenemen, om ook hun wintervoorraden veilig te stellen.

– Er is sprake van hoge stroomprijzen, door een grotere vraag naar elektriciteit vanwege het hete weer in Europa (koelvraag). En als gevolg van droogte en problemen met het koelwater kunnen energiecentrales in Europa niet op volle krachten draaien. Ook zijn er veel centrales in onderhoud (Frankrijk) en is te weinig import capaciteit om dat te compenseren (door droogte is bijvoorbeeld minder waterkrachtstroom beschikbaar uit Scandinavië). Landen in Europe schieten elkaar te hulp met leveringen elektriciteit via de internationale netkoppelingen

– Er lijkt nog steeds zeer veel nervositeit in de energiemarkt, omdat handelaren niet gerust lijken op de naderende winter.

Dit zorgt ervoor dat de gas- en elektriciteitsprijzen verder omhoog gestuwd worden.

Hierdoor was er afgelopen week weer sprake van zeer beweeglijke en verhoogde tarieven voor elektriciteit en gas. Afgelopen week zelfs bijna 0,30 cent per m3 op binnen 1 handelsdag. Reden dat het ook voor zakelijke energiegebruikers (bijna) niet mogelijk was om energiecontracten met een vaste prijs af te sluiten, kijkend naar afgelopen week en waarschijnlijk ook aankomende week. Hopelijk is het mogelijk om op korte termijn weer aan energiecontracten te komen (vast, click). Leegstand en energiecontracten met een dynamische (uur) prijs lijkt nog wel mogelijk.

 

 

update 29 juli

Gas en elektriciteitsprijzen vlogen afgelopen 2 dagen verder de pan uit.
Rusland draait namelijk de gaskraan verder dicht.

De pijpleiding Nordstream 1 wordt inmiddels nog slechts voor 20% benut. De energiemarkt houdt rekening met een verdere verlaging. Dit laat de nervositeit verder toenemen, omdat de Europese landen juist heel hard proberen om de wintervoorraden gas te vullen. Maar, zelfs bij goed gevulde voorraden, zal aankomende winter de vraag naar LNG gas erg hoog blijven.

Gisteren steeg de gasprijs voor leveringsmaand augustus , zelfs even naar 227 euro per megawatt uur. Dit betreft een kale groothandels (markt)prijs van circa 2,21 euro/Nm3. Hier overheen komen o.a. nog de risico-opslagen, winstmarges en overheidstoeslagen etc. De elektriciteitsprijzen zijn ook heel erg hard meegestegen.

Voor energie intensieve bedrijven zijn deze prijzen niet meer op te brengen. Productiebeperkingen bij meerdere sectoren zullen en kunnen niet uitblijven bij deze prijsniveaus.

We zullen vanwege de enorm gestegen energiekosten, daarom rekening moeten houden met een enorme impact op Europese economieën en de concurrentiepositie van de EU, deze zal behoorlijk kunnen gaan verslechteren de aankomende jaren.

De Europese ministers bereikten afgelopen week een akkoord om het gasverbruik vanaf volgende maand met 15 procent te verminderen, tot en met volgend voorjaar.

 

update 21 juli

Na 10 dagen van onzekerheid is de gaslevering via Nord Stream 1 vanmorgen toch weer hervat. De gastoevoer is op circa het niveau, als in de week voor de onderhoudsweek, dus nog steeds ruim 60% minder. De energieprijzen daalden vandaag wel, maar de nervositeit in de markt blijft. Echter heeft daling van de prijzen, de sterke stijging van de afgelopen weken niet kunnen compenseren.

De verwachting in de energiemarkt is dat de gasleveringen vanuit Rusland namelijk onvoorspelbaar blijven. Het IEA (internationaal energieagentschap) kondigde afgelopen week een code rood af. Omdat Rusland steeds meer de gastoevoer afknijpt, gecombineerd met andere leveringsproblemen”, zullen ‘de komende maanden cruciaal zijn..

We blijven erg afhankelijk van acute LNG aanvoer aankomende winter. Overschakelen naar een nieuw LNG systeem kost tijd (zeker voor buurland Duitsland). Er zijn helaas geen garanties dat de import en de huidige aanvoer van LNG op hetzelfde niveau zal blijven. En zo teerden de Duitsers afgelopen week in op hun gasvoorraden, ondanks het extreem hete zomerweer. Energieleverancier Uniper moest namelijk gas uit de eigen gasopslagen halen, om eigen klanten van gas te kunnen voorzien, vanwege de leveringstop uit Rusland. Hierdoor raakten de Duitse gasvoorraden eerder leger dan voller voor komende winter. Nederland gaat inmiddels qua vulgraad richting de 60%. De EU landen zijn verplicht te zorgen voor het vullen van de gasopslagen: 80% per 1 november 2022; 90% in latere jaren.

Het wordt een enorme marathon. We concurreren dus aankomende maanden op een krappe wereldmarkt om het (LNG )gas. De hoogste bieders zullen de LNG schepen binnenhalen aankomende jaren. Op dit moment betalen we in Europa de hoofdprijs voor gas. Veel zal nu afhangen van de temperaturen en weersontwikkeling (veel wind/zon ?) aankomende zomer en winter en/of Europa haar energiegebruik naar beneden kan brengen.

Als de gasaanvoer uit Rusland wel volledig stil zal vallen, dan komt de energievoorziening van Europa dusdanig onder druk dat leveringszekerheid en betaalbare energieprijzen niet meer vanzelfsprekend zijn en de samenleving (waarin energie een 1e levensbehoefte is geworden) en bedrijfsvoeringen (vooral met energie intensieve processen)  verder onder druk komen te staan.

 

 

update 18 juli

Vanavond erg hoge stroomprijzen (day ahead en onbalans) in NL en buurlanden, omdat landen elkaar te hulp schieten, door de hoge temperaturen, hierdoor hogere energievraag (o.a. koeling) en aan de aanbodzijde problemen met (kern)centrales. Door bijvoorbeeld restricties voor het koelwater (i.v.m. lage waterstand), waardoor energiecentrales niet op volle krachten kunnen draaien.

Een hete zomer kan dus ook veel problemen geven voor de energiemarkt, net zoals als een koude winter….. Dit voor zowel leveringszekerheid als de leveringsprijzen.

 

 

update 9 juli

De prijzen zeer weer verder opgelopen. Vanwege de enorme volatiliteit en grote stijgingen van de energieprijzen, hebben de meeste energieleveranciers afgelopen week weer besloten om geen prijzen te communiceren. De handel in energiecontracten (hoofdzakelijk met een vaste prijs) lijkt daarmee weer behoorlijk op te drogen. Houdt u er rekening mee dat de mogelijkheden om te kiezen voor een vaste prijssystematiek voor aankomende winter steeds lastiger wordt.

De Nordstream gasleiding tussen Rusland en Europa gaat namelijk maandag in onderhoud. De grote vraag (en angst) is, of de gastoevoer via deze pijpleiding niet volledig gestopt gaat worden door Rusland. Bij het volledig wegvallen van gastoevoer, gaan we waarschijnlijk de gewenste en benodigde vulgraaddoelstellingen van onze gasopslagen in dit najaar niet halen  Zoals het nu lijkt blijven we voor tweederde van onze gasbehoefte voor aankomende winter, afhankelijk van directe LNG aanvoer. En daarmee wordt de Europese situatie van de energiemarkten richting aankomende winter steeds kritieker.   Inmiddels is dan ook de termijnprijs voor 2023 met meer dan 75% gestegen tussen 7 juni en 7 juli.

 

update 1 juli

Het vooruitzicht, dat het een hele kluif gaat worden om de Europese gasopslagen goed gevuld te krijgen stuwen de energieprijzen extra omhoog afgelopen weken. Vooral Duitsland met beperkte LNG import mogelijkheden lijkt moeite te hebben om de gasvoorraden gevuld te krijgen voor de winter. De energiecrisis, met onbetaalbare prijzen, leveringszekerheid die onder druk komt te staan, grondstof- en mogelijke voedselschaarste, verandert daarmee langzamerhand in een systeemcrisis.

Duitslands grootste gasimporteur Uniper (in NL bekend als de eigenaar van de kolencentrale in Rotterdam) zit momenteel zwaar in de problemen. Nu Rusland de gaskraan verder heeft dichtgedraaid, moet deze energiereus de spotmarkt (dagmarkt) op, om het resterend gas in te kopen. Dat gedeelte is wat Uniper nu te kort komt voor haar klanten, door de afgeknepen gastoevoer vanuit Rusland. Een domino effect in het energiesysteem is niet uit te sluiten (deze marktomstandigheden hebben mogelijk ook impact op andere energieleveranciers en hun beleverde klanten (industrie) )

De spanningen en de prijzen op zowel de Europese als de mondiale gasmarkt lopen dus verder op. Dit betrof ook zowel de termijnprijzen als de dagprijzen voor elektriciteit. Deze prijzen voor kalenderjaar 2023 liggen ruim 30% hoger als een maand geleden. Vraagremming (energiebesparing) zal van cruciaal belang zijn om zoveel mogelijk gas te besparen voor de winter en onze gasopslag doelen te kunnen waarborgen.

 

update 23 juni

Afgelopen 3 dagen steeg de gasprijs voor een jaarcontract 2023 weer met circa 5-6 cent per dag. De nervositeit in de energiemarkt , inkooprisico’s en prijsfluctuaties lijken weer groter te (gaan) worden. Voor consumenten was het al geruime tijd niet meer mogelijk om een vaste prijs contract af te sluiten, dit scenario komt voor zakelijke (groot)verbruikers inmiddels ook weer dichterbij. De handel in energiecontracten lijkt bijna weer opgedroogd en de spoeling is erg dun qua aanbiedingen. Houd hier rekening mee als uw bedrijf de inkoopposities met een vaste prijs voor de winter nog wil vastleggen vanuit kostenbeheersing en budgettaire zekerheid. Voor grootverbruikers kan er nog wel gespreid leveringsvolumes via clickcontracten vast gelegd worden, mits de inkoopportalen van de energieleveranciers geopend blijven.

De Duitse regering vreest inmiddels dat Rusland de gaslevering via de Nord Stream 1-pijpleiding volledig af gaat sluiten. Daarom schakelt de Duitse overheid vandaag over over op de alarmfase in het gasnoodplan met ver(der) gaande maatregelen..

De Russische aanvoer lijkt inmiddels sterk verminderd (circa 60%). Daarnaast lijkt er groot onderhoud voor begin juli te worden aangekondigd voor de Nordstream 1 pijpleiding.  Welke richting gaan de LNG tankers straks in de winter opvaren? Europa en Azië lijken nu al in een concurrentiestrijd terecht te komen om het LNG gas. Het vullen van onze Europese gasopslagen gaat hiermee een hele uitdaging worden.

Gezien de huidige energiecrisis en klimaatcrisis die elke dag in intensiteit lijkt toe te nemen, opereren we in onbekende wateren als nooit te voren.  Wanneer we qua energieprijzen weer in rustiger vaarwater terecht komen, daar is nu geen zinnig woord over te melden…..

 

 

Update 20 juni

De gasvoorraden zijn voor circa 50% gevuld voor aankomende winter.  Dat is een redelijk gemiddeld niveau voor de tijd van het jaar.  Echter hebben we te maken met een sterk verminderde gastoevoer en daarmee beperktere import mogelijkheden sinds 1,5 week. We hebben te maken met een internationale gasmarkt die erg krap is en de recente geopolitieke ontwikkelingen vanuit Rusland (sancties) en verminderde aanvoer vanuit de Verenigde Staten is erg zorgelijk. Daarnaast kunnen omliggende buurlanden een noodberoep doen op onze gasvoorraden.

Vandaag zijn er door het kabinet daarom te verwachten en noodzakelijke extra maatregelen afgekondigd, in de hoop en verwachting dat we voldoende gasvoorraad voor aankomende winter hebben. Het bescherm en herstelplan gas is geactiveerd (soortgelijke maatregelen als Duitsland gisteren afgekondigde), waarin de gasmarkt(voorraden) gecontroleerd wordt en waar nodig extra maatregelen genomen kunnen worden. Er zal nog meer aandacht komen voor energiebesparing bij bedrijven en huishouden, om nog meer energie te besparen. En het productieplafond voor de kolencentrales gaat eraf (deze mochten in 2022 slechts op 35% van hun capaciteit draaien),  zodat we minder gas hoeven te gebruiken voor onze elektriciteitsproductie, welke nu hoofdzakelijk met gascentrales plaats vindt.  Voorlopig is er voor gekozen om niet extra gas te winnen in Groningen. Wel blijft Slochteren op de waakvlam, waarbij in een crisis/noodsituatie hier wel een beroep op gedaan kan worden. Ook kunnen bedrijven een vergoeding ontvangen die vrijwillig minder gas kunnen verstoken.

Het wordt dus waarschijnlijk lastiger en duurder om aan gas te komen de aankomende maanden voor veel commerciële partijen zoals energieleveranciers. En zullen veel partijen en landen (EU versus Azië)  verwikkeld kunnen raken in de concurrentiestrijd om het beschikbare LNG gas,  omdat de vraag zal toenemen naar gas en het aanbod is afgenomen. Dit zou mogelijk extra opwaartse prijsdruk kunnen geven bij een strenge winter (of al in een zomer met hittegolven).

Update: 16 juni 

Het teruggelopen aanbod van vloeibaar gas (LNG), wegens de 2 genoemde redenen van gisteren (verminderde exportcapaciteit VS en minder gastoevoer vanuit Rusland door de pijpleiding Nordstream 1 richting EU), heeft de behoorlijk impact gehad op het prijsniveau en de bewegelijkheid van de prijzen voor gas en elektriciteit vandaag.  Dat resulteerde erin dat veel energieleveranciers vandaag vanwege enorme prijsrisico`s geen offertes aanboden.   De energiecontracten voor kalenderjaar 2023 zijn voor elektriciteit als gas circa 15% duurder geworden in 1 week tijd.

 

update 15 juni 

Ondanks dat Rusland de gaslevering tot 1 oktober richting NL beëindigd heeft, worden onze gasopslagen nog goed aangevuld (nu zitten we op circa 40%), Er moet echter nog een hoop gebeuren alvorens de winter aanbreekt… Daarnaast hebben wij ook exportverplichtingen naar het buitenland. We blijven enorm afhankelijk van de acute LNG gas aanvoer de aankomende periode. Houd er dus rekening mee dat we aan het LNG infuus komen te liggen aankomende jaren en naast onze ‘beperkte gasopslagen’ dus direct afhankelijk worden van het beschikbare LNG aanbod in de markt. Op dit moment houd Azië zich nog redelijk rustig in de ‘strijd’ om het LNG. Azië verkoopt zelfs het dure LNG gas door aan Europa en zij schakelen (wel) over op kolen (gestookte) centrales. Maar bij hete zomers of koude winters kunnen ze weer serieus meebieden op het LNG gas. De schepen met LNG zullen in dat geval varen naar het werelddeel, dat bereid is het meest te betalen voor het LNG (gas). Deze factor, maar ook verstoring in de gasaanvoer vanuit  bijvoorbeeld Noorwegen of storingen bij (kern)centrales in de EU kunnen behoorlijk invloed hebben op het prijspeil.

Zo schoot de gasprijs vorige week omhoog met ruim 14% na een explosie LNG terminal Verenigde Staten. De Europese energiemarkt is enorm krap , we zijn dus volledig afhankelijk van directe LNG afvoer. Dit soort nare berichten duwen de al hoge gasprijs de verkeerde richting op.. De tijdsduur van de verstoring werd in eerste instantie op drie weken ingeschat, maar mogelijk zullen de volledige fabrieksactiviteiten volgens de laatste berichten naar verwachting pas aan het einde van het jaar worden hervat.

 

Daarboven op komt vandaag (15-6) het nieuws dat de gastoevoer vanuit Rusland in de afgelopen dagen met 40% is teruggelopen, dus weer weer een behoorlijk prijsopdrijvend effect op de intraday gasprijs vandaag. Deze was ruim 20% hoger. Nu ook Duitsland en Italië in hun gastoevoer te lijken worden afgeknepen, welke de grootste Europese afnemers zijn, kan dit behoorlijk effect gaan hebben op de prijs en het aanbod van LNG leveringen en onze Europese wintervoorraden mocht deze situatie langer wel langer aanhouden.  Bij een eventuele hittegolf in Europa zou de prijs van energie dus op korte termijn al verder kunnen stijgen in deze zomerweken, vanwege de extra elektriciteitsbehoefte om in de koelvraag te voorzien (airco etc) , die ook grotendeels met gascentrales wordt opgewekt

Ook zal er dus veel afhangen van de temperaturen en weersontwikkeling (veel wind/zon ? ) aankomende zomer en winter. Betreffende het weer, de temperatuur ontwikkelingen en voor de geopolitieke ontwikkelingen (gastoevoer uit Rusland) hebben we geen glazenbol tot onze beschikking. 

Met een goed inkoopbeleid, kostenbeheersing en risicomanagement kunt u wel beter anticiperen op mogelijke risico’s en ook de continuïteit van het bedrijf en de bedrijfsvoeringkosten waarborgen en voorkomen dat u op de valreep voor een nieuw contractjaar terecht komt in een prijsschok zoals december 2021.

 

 

update: 3 juni: 

Wat is de situatie richting 1 juli op de energiemarkt?

 

Gisteren kon ik in een offertetraject een besparing van € 4.500 realiseren, voor een kleinschalig agrarisch bedrijf, door het reguliere variabele contract (dit was dus geen uurprijscontract) over te zetten op vaste tarieven.

Bij de inkoop kiezen MKB bedrijven in bepaalde gevallen voor variabele tarieven, in de hoop dat deze energietarieven binnenkort gaan dalen. Daar is niets mis mee en begrijpelijk. Niemand heeft alleen de glazenbol qua prijsontwikkelingen in deze uiterste onzekere tijden op veel fronten.

Bedrijven dienen er wel rekening mee te houden, dat er bij een variabele prijssystematiek geen sprake is kostenbeheersing en energiekosten zijn niet te budgetteren.
Ondanks dat Rusland de gaslevering tot 1 oktober richting NL beëindigd heeft, worden onze gasopslagen nog goed aangevuld (nu zitten we op circa 40%), Er moet echter nog een hoop gebeuren alvorens de winter aanbreekt… Daarnaast hebben wij ook exportverplichtingen naar het buitenland. We blijven enorm afhankelijk van de acute LNG gas aanvoer de aankomende periode.

4 vraagtekens hierbij van mijn kant:
– hebben we voldoende (technische )importcapaciteit voor LNG op korte termijn?

– blijft LNG voldoende betaalbaar en komt het onze kant op, als ook bijvoorbeeld AZIE mee gaat bieden op dit LNG gas bij een koude winter?

– Wat gaat de overheid voor middelen en beleid inzetten? Financiële compensatie maatregelen? Meer productie uit kolencentrales en extra gaswinning in de Noordzee, om de energieprijzen te drukken en leveringszekerheid te waarborgen?

– welke temperaturen gaan we krijgen deze winter en welke type weer (bijv.wel/geen veel wind) en storingen in opwekking van elektriciteit (bijv. kerncentrales België en Frankrijk)

Op dit moment weten we de antwoorden niet.

De energiekosten zijn inmiddels wel zo hoog, dat het inmiddels ook voor MKB bedrijven geen ‘sluitpost’ meer is. Raadzaam is het om de energiekosten te budgetteren voor de aankomende 2 jaren. En te investeren in energiebesparende maatregelen. Elke kWh en m3 die niet gebruikt wordt, is goed voor het milieu en de portemonnee. En nu er voor kleinverbruikers ook weer iets meer duidelijkheid is over de salderingsregeling op de korte termijn, kan een duurzame opwekkinginstallatie op dit marktmoment al binnen 2,5 tot 4 jaar zijn terugverdiend! Let op een maatwerkonderzoek blijft een aanbeveling, alvorens u een investering doet.

De mate van risico die een bedrijf durft te lopen, de hoeveelheid tijd en kennis die er is, bepalen uw energie inkoopstrategie. Makkelijk is het niet!

Met een goed inkoopbeleid, kostenbeheersing en risicomanagement kunt u wel beter anticiperen op mogelijke risico’s en ook de continuïteit van het bedrijf en de bedrijfsvoeringkosten waarborgen.

 

update: 30 mei:

We hielden er al rekening mee, de vraag was alleen wanneer.  Vanaf morgen zal Gazprom (voorlopig) geen aardgas meer leveren aan Nederland. Het betreft de levering tot 1 oktober,  voor circa 2 miljard m3. Zeg maar zo`n 5% procent van de totale gasbehoefte van Nederland op jaarbasis.

Veel zal nu afhangen van de temperaturen en weersontwikkeling (veel wind/zon ? ) aankomende zomer en winter. Lees de nieuwsblog update van 21 mei hierboven voor de implicaties en impact op een inkoopstrategie en energiekosten.

update: 21 mei:

De energiemarkt ‘suddert’ wat door. Er lijkt inmiddels voor de (vaste) termijnprijzen sprake van een zijwaartse tot lichtdalende prijsontwikkeling. Ook zagen we de afgelopen weken de dagprijzen dalen (richting het voorjaar en de zomermaanden is er veel meer aanbod van duurzame opgewekte stroom).

Nog steeds spelen ontwikkelingen rondom de situatie in Oekraïne een prominente rol,  bij het tot stand komen van de energieprijzen. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne duurt voort en ook de spanningen tussen Rusland en EU blijven toenemen en we zien dat sancties worden beide partijen aan elkaar worden opgelegd. Finland is na de Polen en de Bulgaren het derde land dat inmiddels afgesloten is van Russisch gas. Eerder besloot Rusland al de elektriciteitslevering (via de netkoppeling) stop te zetten richting Finland.  De energiemarkt (netkoppeling met Zweden en eigen opwekking) lijkt het zelfstandig op te kunnen lossen en dit leidde niet tot problemen.  Wel kunnen als gevolg van nieuwe sancties de grondstofprijzen en daarmee de elektriciteits- en gasprijs behoorlijk heen en weer blijven bewegen.  Wel zien we de termijnprijzen de afgelopen weken weer iets dalen, een teken dat de nervositeit en stress in de markt iets lijkt af te nemen.  Wel blijft de krapte aan de gas aanbodzijde zorgelijk, welke ook weer gecorreleerd is met de aanbodzijde van ons elektriciteitsaanbod (onze elektriciteit in Nederland , maar ook in Azië wordt hoofdzakelijk tijdens piekmomenten van de energievraag elektriciteit opgewekt met gascentrales)  De temperaturen, het wind- en zonaanbod en de nieuwsontwikkelingen blijven de prijsontwikkeling bepalen, en niets is zo veranderlijk als het weer….

In het kader van innemen van inkoopposities (het vastleggen van uw energieprijzen en volumes) blijven een aantal vragen relevant betreffende de inkoopstrategie;

Wat is uw verwachting richting de winter? Houd u er rekening mee dat we aan het LNG infuus komen te liggen aankomende jaren en naast onze ‘beperkte gasopslagen’ dus direct afhankelijk worden van het beschikbare LNG aanbod in de markt. Op dit houd Azië zich nog redelijk rustig in de ‘strijd’ om het LNG. Maar bij hete zomers of koude winters zullen ze serieus meebieden op het LNG gas. De schepen met LNG  zullen in dat geval varen naar het werelddeel, dat bereid is het meest te betalen voor het LNG (gas). Deze factor, maar ook verstoring in de  gasaanvoer vanuit Noorwegen of storingen bij kerncentrales in de EU kunnen behoorlijk invloed hebben op het prijspeil.

Wat zijn de inkoop- en budgetdoelstellingen van uw organisatie? Indien u budgettaire zekerheid wenst,  kies dan voor een vaste prijs. 
Welke geopolitieke en marktrisico’s brengt ieder potentieel scenario met zich en wat is de risicobereidheid van uw bedrijf ? Kies voor een clickprijs contract indien u de risico`s van inkopen op een ongunstig moment wilt verminderen,  door spreiding over meerdere en verschillende inkoopmomenten.  

Bent u bereid meer risico te lopen en wilt u meer richting een variabel leveringstarief in de hoop te profiteren van mogelijke marktdaling(en)? In een genormaliseerde en goed werkende energiemarkt (waar we nu helaas niet over kunnen spreken), is het met een dynamisch (beurs)uur tarief mogelijk om over een bepaalde periode het energiegebruik af te stemmen op de prijs en daar financieel voordeel uit te behalen. Afnemers van energie die hun verbruik kunnen sturen, kunnen via deze manier van inkopen voordeel behalen. Door de pieken in het verbruik zoveel mogelijk te laten plaatsvinden tijdens de uren waarbinnen lage tarieven gelden, wordt financieel voordeel gerealiseerd. Echter is pas achteraf inzichtelijk wat u betaald heeft voor uw afgenomen energie

De mate van risico die een bedrijf durft te lopen, de hoeveelheid tijd en kennis die er aanwezig is, bepalen of er gekozen wordt voor inkopen op de dagmarkt of termijnmarkt.

update: 9 mei:

Op 5 mei is het sanctiepakket vanuit de EU verder uitgebreid met een mogelijk olieboycot. In de markt wordt (al langer) gevreesd voor een boycot van het Russisch gas. Wanneer en of dit mogelijk gaat gebeuren is onbekend, wel zal dit een verder prijsopdrijvend effect kunnen gaan geven voor de gas- en elektricitsprijzen. De gasvoorraden en opslagen worden daarentegen echter op dit moment goed gevuld (ook door een uitstekende LNG aanvoer). In dit tempo zullen we voor de winter wel de gewenste vulgraad gehaald hebben. We hebben helaas geen glazenbol hoe deze complexe energiemarkt verder ontwikkeld de aankomende jaren.  De temperatuur ontwikkeling richting de zomer en winter worden belangrijke prijsbepalers voor de energievraag.  Een mogelijke recessie zal ook invloed kunnen hebben op de vraagzijde. Over de aanbodzijde van de energiemarkt weten we dat de EU op termijn volledig wil afstappen van het Russisch gas.  Door de overstap naar het duurdere LNG gas, zien we momenteel wel de termijnprijzen voor de verdere jaren verder oplopen. 

update 30 april:

 

Gasprijzen voor de korte termijn vlogen op woensdag omhoog toen Rusland aankondigde de gaslevering naar Polen en Bulgarije te beëindigen.  Later in de week keerde de rust iets terug en zakten de prijzen weer. De gasprijzen voor de verdere toekomstig jaren bleven constant. Afgelopen weken hadden we alhard oplopende lange termijn prijzen gezien, maar afgelopen week bleef dit stabiel en vlakten de prijzen zelfs iets af (zie grafiek).

Afgelopen weekend was er voor elektriciteit op de dagmarkt sprake van langdurig zeer lage negatieve uurprijzen, vanwege het grote aanbod wind en zon en de lagere energievraag in het weekend. Op momenten dat de duurzame energieproductie achterblijft , zien we daarentegen nog steeds hoge uurprijzen. Omdat kern-, kolen- gascentrales prijsbepalend blijven voor de uren dat er weinig zon en wind beschikbaar is. De korte termijnprijzen voor elektriciteit stegen mee met de korte termijngasprijzen afgelopen week. De lange termijnprijzen voor elektriciteit bleven redelijk constant en vlakten ook iets af.

Mochten ook nieuwe landen worden afgesloten van Russisch gas, dan zal dit een sterk prijsopdrijvend effect kunnen hebben op de al hoge energieprijzen. Wel blijft er op dit moment sprake van een goede LNG aanvoer richting Europa. Onze gasopslagen worden ook goed gevuld (bijna op 30%) en zijn beter gevuld als vorig jaar rond deze tijd (circa 20%).  Ook is er een redelijk aanbod van duurzame productie uit zon voorspeld voor de aankomende week.

update 15 april:

Afgelopen week zien we de ook de energieprijzen op de termijnmarkt langzaam verder stijgen, ondanks nog steeds een goede aanvoer van Russisch gas en vloeibaar LNG gas via schepen die volop in Europa aanmeren. Reden van de prijsstijging is de onrust onzekerheid in de markt, omdat Europese landen afscheid willen nemen van Russische grondstoffen, en we de aankomende jaren afhankelijk lijken te worden van duurdere alternatieven zoals LNG gas. Het blijft nog lastig de prijsontwikkeling verder te duiden, zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt en of zolang het onduidelijk is of het boycot van Russische grondstoffen als olie, kolen en gas verder  zal worden uitgebreid.  En we niet weten wat voor zomertemperaturen en wintertemperaturen we in Azië en Europa gaan zien in 2022. De schepen met LNG  zullen varen naar het werelddeel, dat bereid is het meest te betalen.

update 1 april: April doet wat hij wil 

April doet wat het wil….We zijn vanochtend wakker geworden met sneeuw en met een witte start van deze nieuwe maand.  Ondanks een zeer zonnige maand maart met relatief hoge temperaturen, kan het in voorjaar dus nog steeds vriezen en dooien. Het weer gaat kennelijk nog alle kanten op. De termijnprijzen voor gas en elektriciteit daarentegen blijven stabiel hoog. Het blijft enorm lastig om de lange termijn prijsontwikkeling te duiden, zolang de verschrikkelijke oorlog (met een enorme humanitaire ramp) in Oekraïne voortduurt

Er is nog steeds een goede aanvoer gas vanuit Rusland en het aanbod en de beschikbaarheid van vloeibaar LNG gas voor Europa is ook prima. De ontwikkelingen rondom de voortdurende oorlog in Oekraïne, de toegenomen sancties en mogelijke dreigende stopzetting van de gastoevoer door Rusland richting Europa blijft wel voor veel marktstress en nervositeit in de energiemarkt zorgen, met grote prijsbewegingen als gevolg. Niemand heeft een glazenbol,  maar deze stress op de handelsmarkten van energie kan nog wel langer gaan duren, als aanvankelijk gedacht.

De handel in energiecontracten lijkt daarom nog steeds opgedroogd, vanwege het enorm hoge prijspeil en weinig liquiditeit in de markt. De stress is zo groot dat energieleveranciers geen normale jaarcontracten meer aan willen bieden’ – aldus . Graag maak ik u er op attent, dat de spoeling erg dun is als gekeken wordt naar het aanbod van energieleveranciers, maar het is (voor mij) wel degelijk mogelijk (sinds 3 weken) om weer vaste prijscontracten voor 1,2,3 en 4 jarige looptijden af te sluiten.

Deze keuze voor de dagmarkt- en termijnmarkt is geheel afhankelijk van de mate van risico die uw bedrijf durft te lopen, de hoeveelheid tijd en kennis die aanwezig is. En is uiteraard erg afhankelijk van uw eigen marktverwachting. Indien u denkt dat op de kortere termijn de energiemarkt weer zal dalen, dan beweegt u alleen met dynamische dagprijzen direct mee naar beneden. Anderzijds ‘speculeert’ u mogelijk met variabele tarieven op een marktsituatie, waarbij de kans bestaat dat deze zich op de kortere termijn niet (meer) voordoet.  Nogmaals op dit moment kan er niets zinnigs over gezegd worden over de prijsontwikkeling.

Met termijnprijzen (vaste prijzen) kiest u ondanks het hoge prijspeil wel voor budgetzekerheid, want vooraf kunnen de energiekosten worden gebudgetteerd en worden doorberekend in de kostprijs van het geleverde product of de dienstverlening. Zie voor uitleg een eerdere nieuwsbrief.  Wilt u weten wat energiebeursprijzen betekenen voor de energietarieven, kijk dan hier.

 

 

 

update 14 maart:

Hierbij de marktupdate met o.a. nieuws over de marktontwikkelingen, de hoge energietarieven, de gevolgen en implicaties voor uw energiecontract.  En wat u kunt verder kunt doen.

 

update 7 maart:

De oorlog duurt helaas voort. Voor 44 miljoen Oekraïners dreigen de nieuwe ontwikkelingen uit te lopen op een humanitaire ramp. Graag breng ik daarom GIRO 555 onder de aandacht. Hulp is voor de burgers van Oekraïne is van levensbelang.

Het blijft tegelijkertijd ongemakkelijk voelen om een marktupdate over de prijzen te geven. Als energie adviseur is mijn werk nauw verbonden met geopolitieke ontwikkelingen en wil ik u wel graag op de hoogte houden van markt- en prijsontwikkelingen.

 

Vanochtend steeg de prijs van het maandcontract gas voor april richting de € 345 per mWh, dat is omgerekend circa € 3,45 per m3.

 

 

Vanochtend betaalden consumenten en bedrijven met een dynamische beursprijs (EPEX-SPOT) meer dan € 0,50 cent per kilowattuur, een ongekend hoge prijs. Voor morgen staan de dagprijzen tussen 7.00 uur en 9.00 uur en om 20.00 uur `s avonds op circa € 0,70 cent per kWh. Overigens dient hierover ook nog energiebelasting afgedragen te worden. De prijsverwachting wordt op dit moment erg beïnvloed door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Vanwege de sancties richting Rusland en de voortdurende oorlog blijven de energieprijzen hoog en de prijsbewegingen zijn zeer extreem.  De contractprijzen voor leveringsjaar 2023 en verder zijn helaas verder opgelopen.

Het is helaas nog steeds niet mogelijk om vaste prijscontracten af te sluiten. Ook zijn de inkoopportalen bij de meeste energieleveranciers voor de clickcontracten om volumes vast te klikken gesloten. Dit vanwege de grote volatiliteit en risico`s op de inkoopmarkt.

Bemiddeling in energiecontracten is op dit moment niet mogelijk. De handel in energiecontracten is opgedroogd. Het is tevens niet mogelijk om de prijzen te duiden en ook niet mogelijk een advies of aanbeveling te geven.

Uiteraard hopen we spoedig (bovenal voor Oekraïne) op een de-escalatie van het conflict en deze verschrikkelijke oorlog.

Klik voor de actuele energietarieven hier. 

 

update 5 maart 2022: 

Het voelt ongemakkelijk terwijl er een oorlog woedt, te (moeten) berichten over de energieprijsontwikkeling. Helaas zijn we met de oorlogs(beelden) uit Oekraïne nog steeds getuige van vreselijke ontwikkelingen, die naast een vreselijk menselijk leed voor de burgers en militairen aldaar , ook de energietarieven behoorlijk beïnvloeden. Aanhoudende onzekerheden met steeds uitgebreidere sancties richting Rusland zorgen ervoor dat de prijzen verder zijn gestegen en enorm fluctueren.  De prijs voor de korte termijn, leveringsmaand april werd afgelopen week verhandeld voor circa € 200 per mWh, dat is bijna € 2,00 per m3, dit vanwege de enorme nervositeit bij handelaren Er is weinig ‘liquiditeit’ op de energiemarkten vanwege hoge prijzen en enorme prijsfluctuaties en risico`s. Qua inkoopmogelijkheden en  energiecontracten voor Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ zijn er zeer beperkte mogelijkheden om offertes bij energieleveranciers op te vragen.  Het is tevens niet mogelijk om de prijzen te duiden en ook niet mogelijk een advies of aanbeveling te geven.

 

update:  24 februari 20.30 uur;

Oorlog in Oekraïne 

Het besef van deze verschrikkelijke ontwikkelingen later vandaag van een massale aanval en inval en de ernstige situatie voor de burgers in Oekraïne is vandaag keihard binnen gekomen. Laten we hopen op een snel vredesproces in het oorlogsgebied. Deze inval door Rusland in Oekraïne heeft het marktbeeld op de energiemarkten nog verder verslechterd. De hoop op mogelijke lagere (variabele) tarieven richting het voorjaar (door milde temperaturen, de-escalatie van de geopolitieke ontwikkelingen en meer aanbod van duurzame energie) is plots behoorlijk afgenomen.  Wanneer de situatie op de energiemarkt zich ‘enigszins’ normaliseert is niet te voorspellen. Vandaag was er sprake van enorme prijsstijgingen bij de termijnprijzen, de ontwikkeling van de reguliere variabele tarieven zien er voor de korte termijn ook bepaald niet rooskleurig uit. Enorme prijsfluctuaties zullen blijven, zoals zolang deze onrust in de wereld blijft en de vraag en aanbodsituatie niet normaliseert en deze verschrikkelijke geopolitieke ontwikkelingen rondom Oekraïne niet in ernst afnemen.

Op de energiemarkt en in onze maatschappij dringt nu het besef door dat de markt (vraag/aanbodsituatie) krap blijft, en de mogelijkheid bestaat daarmee dat tot en met de winter van 2023 het prijsniveau stabiel hoog blijft, ten opzichte van het prijsgemiddelde in de afgelopen 10 jaren.  Oftewel er lijkt voorlopig sprake van ‘het nieuwe normaal’ qua prijspeil. Verdere escalaties van geopolitieke conflicten, kunnen de nerveuze energie markt behoorlijk doen laten bewegen.  De marktsituatie en de prijsontwikkeling blijft dus uiterst complex. Vanwege grote  energieprijsschommelingen bleven veel verkoopafdelingen van energieleveranciers vandaag gesloten.  Het prijspeil zal sterk gestuurd worden door de weersomstandigheden, de beschikbare hoeveelheid LNG voor Europa en de verdere geopolitieke ontwikkelingen rondom Rusland en Oekraïne.  Nu we mogelijk voor aardgas leveringen minder afhankelijk kunnen zijn van Rusland, zullen we nog meer afhankelijker worden van LNG leveringen met vloeibaar gas.  Echter bepaald het ‘marktspel’, dat wil zeggen het prijsniveau dat Europa of Azië bereid is te betalen, hoofdzakelijk naar welk continent de schepen zullen varen.  Kortom, eigenlijk is er in deze fase weinig zinnig te zeggen welke richting we op zullen gaan met de energieprijzen. Dit maakt het uiterst complex om inkoopposities in te nemen voor leveringsjaar 2023 en verder (of misschien nog zelfs voor winter 2022).

Zoals eerder benadrukt kan door grote schommelingen van energietarieven, het budget voor de energiekosten ook jaarlijks fluctueren en dat kan een risico vormen, indien de energiekosten een groot gedeelte uitmaken van de omzet of kostprijs van uw product. Budgetteer uw kostenpost energie zeer ruim voor de aankomende 2 jaren. U kunt beter vanuit kostenbeheersing iets overschatten en uiteindelijk het bedrag naar beneden moeten bijstellen, dan onverwacht omhoog. En daarbij staan vaste energietarieven gedurende de looptijd van het contract vast. Dit kan budgettaire zekerheid bieden. Echter is de vraag of het huidige prijspeil te betalen en op te brengen is.  Er zullen echt andere tijden (moeten) aanbreken inzake vergaande energiebesparingen en verduurzaming.

Houd u er rekening mee dat de inkoopmogelijkheden beperkt zijn de aankomende tijd en de puzzel inzake uw energiecontract er hierdoor niet eenvoudiger op wordt.

Maar laten we bovenal hopen op de-escalatie en vrede in het oorlogsgebied.

24 februari 2022

8:30 uur:

Wat een verdrietige ontwikkelingen in Oekraïne, helaas breken zeer donkere uren aan voor de burgers van Oekraïne. Niet te bevatten de huidige ontwikkelingen.

Oekraïne is (nog) geen lid en ook geen kandidaat-lidstaat van de Europese Unie. Wel is er sprake om toe te werken richting toetreding tot de Europese Unie in de jaren 2030.
De naoorlogse samenwerking in Europa leidde destijds in 1951 tot de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. De voorloper van de EU. Ik hoop dat we voor de inwoners van Oekraïne en EU de aankomende tijd meer terug gaan zien van de ‘roots’ en beginselen van onze Europese uitgangspunten vrede en stabiliteit. En dat het land en de inwoners gespaard mogen blijven ten tijde van dit (gewapende) conflict.
En dat we onze energiebronnen weer gemeenschappelijk en internationaal gaan beheren. Een internationale aanpak van deze geopolitieke crisis (oorlog) en de klimaat-en energiecrisis blijft verreist.

De energieprijzen op de energiebeurs ICE Endex zijn overigens zeer hoog geopend en de termijnprijzen voor leveringsjaren 2023 tot en met 2025 stijgen verder naar recordhoogtes. De toenemende onzekerheid over leveringszekerheid is de reden, nu het (gewapende) conflict tussen Rusland en Oekraïne een nieuwe fase is ingegaan. De termijnprijzen waren vanochtend ruim 7 tot 30% hoger (afhankelijk van de periode van inkoop).  Gemiddeld genomen liggen de leveringstarieven voor gas en elektriciteit (piek en dal) ruim 10-15% hoger vanochtend rond 9.00 uur.

Voor vandaag lijkt het erop dat er geen energiecontracten met termijnprijzen (meer) worden aangeboden door een aantal energieleveranciers

 

 

 

DISCLAIMER: Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. De juistheid en volledigheid van deze informatie kan dus niet worden gegarandeerd. Onjuistheden kunnen voorkomen. Berekeningen zijn illustratief en indicatief. Onder voorbehoud van prijs- en zetfouten. Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ is hiervoor niet aansprakelijk en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van de opgenomen informatie. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de in dit document aangeboden informatie. Zo fluctueren Energietarieven dagelijks. Energietarieven zijn onder andere afhankelijk van grondstofprijzen, geopolitieke spanningen, looptijden, winstmarges van energieleveranciers en het inkoopmoment. Het prijsverloop in het verleden, bieden echter geen volledige garanties en zekerheid voor de toekomst. Op alle leveringen en diensten zijn de Algemene voorwaarden van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland (onder nummer 58089845).

0 Reacties

Laat een reactie achter