‘energieprijs 2023-2026 naar nieuw record’

24 februari 2022

8:30 uur:

Wat een verdrietige ontwikkelingen in Oekraïne, helaas breken zeer donkere uren aan voor de burgers van Oekraïne. Niet te bevatten de huidige ontwikkelingen.

Oekraïne is (nog) geen lid en ook geen kandidaat-lidstaat van de Europese Unie. Wel is er sprake om toe te werken richting toetreding tot de Europese Unie in de jaren 2030.
De naoorlogse samenwerking in Europa leidde destijds in 1951 tot de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. De voorloper van de EU. Ik hoop dat we voor de inwoners van Oekraïne en EU de aankomende tijd meer terug gaan zien van de ‘roots’ en beginselen van onze Europese uitgangspunten vrede en stabiliteit. En dat het land en de inwoners gespaard mogen blijven ten tijde van dit (gewapende) conflict.
En dat we onze energiebronnen weer gemeenschappelijk en internationaal gaan beheren. Een internationale aanpak van deze geopolitieke crisis (oorlog) en de klimaat-en energiecrisis blijft verreist.

De energieprijzen op de energiebeurs ICE Endex zijn overigens zeer hoog geopend en de termijnprijzen voor leveringsjaren 2023 tot en met 2025 stijgen verder naar recordhoogtes. De toenemende onzekerheid over leveringszekerheid is de reden, nu het (gewapende) conflict tussen Rusland en Oekraïne een nieuwe fase is ingegaan. De termijnprijzen waren vanochtend ruim 7 tot 30% hoger (afhankelijk van de periode van inkoop).  Gemiddeld genomen liggen de leveringstarieven voor gas en elektriciteit (piek en dal) ruim 10-15% hoger vanochtend rond 9.00 uur.

Voor vandaag lijkt het erop dat er geen energiecontracten met termijnprijzen (meer) worden aangeboden door een aantal energieleveranciers

 

update: 20.30 uur;

Oorlog in Oekraïne 

Het besef van deze verschrikkelijke ontwikkelingen later vandaag van een massale aanval en inval en de ernstige situatie voor de burgers in Oekraïne is vandaag keihard binnen gekomen. Laten we hopen op een snel vredesproces in het oorlogsgebied. Deze inval door Rusland in Oekraïne heeft het marktbeeld op de energiemarkten nog verder verslechterd. De hoop op mogelijke lagere (variabele) tarieven richting het voorjaar (door milde temperaturen, de-escalatie van de geopolitieke ontwikkelingen en meer aanbod van duurzame energie) is plots behoorlijk afgenomen.  Wanneer de situatie op de energiemarkt zich ‘enigszins’ normaliseert is niet te voorspellen. Vandaag was er sprake van enorme prijsstijgingen bij de termijnprijzen, de ontwikkeling van de reguliere variabele tarieven zien er voor de korte termijn ook bepaald niet rooskleurig uit. Enorme prijsfluctuaties zullen blijven, zoals zolang deze onrust in de wereld blijft en de vraag en aanbodsituatie niet normaliseert en deze verschrikkelijke geopolitieke ontwikkelingen rondom Oekraïne niet in ernst afnemen.

Op de energiemarkt en in onze maatschappij dringt nu het besef door dat de markt (vraag/aanbodsituatie) krap blijft, en de mogelijkheid bestaat daarmee dat tot en met de winter van 2023 het prijsniveau stabiel hoog blijft, ten opzichte van het prijsgemiddelde in de afgelopen 10 jaren.  Oftewel er lijkt voorlopig sprake van ‘het nieuwe normaal’ qua prijspeil. Verdere escalaties van geopolitieke conflicten, kunnen de nerveuze energie markt behoorlijk doen laten bewegen.  De marktsituatie en de prijsontwikkeling blijft dus uiterst complex. Vanwege grote  energieprijsschommelingen bleven veel verkoopafdelingen van energieleveranciers vandaag gesloten.  Het prijspeil zal sterk gestuurd worden door de weersomstandigheden, de beschikbare hoeveelheid LNG voor Europa en de verdere geopolitieke ontwikkelingen rondom Rusland en Oekraïne.  Nu we mogelijk voor aardgas leveringen minder afhankelijk kunnen zijn van Rusland, zullen we nog meer afhankelijker worden van LNG leveringen met vloeibaar gas.  Echter bepaald het ‘marktspel’, dat wil zeggen het prijsniveau dat Europa of Azië bereid is te betalen, hoofdzakelijk naar welk continent de schepen zullen varen.  Kortom, eigenlijk is er in deze fase weinig zinnig te zeggen welke richting we op zullen gaan met de energieprijzen. Dit maakt het uiterst complex om inkoopposities in te nemen voor leveringsjaar 2023 en verder (of misschien nog zelfs voor winter 2022).

Zoals eerder benadrukt kan door grote schommelingen van energietarieven, het budget voor de energiekosten ook jaarlijks fluctueren en dat kan een risico vormen, indien de energiekosten een groot gedeelte uitmaken van de omzet of kostprijs van uw product. Budgetteer uw kostenpost energie zeer ruim voor de aankomende 2 jaren. U kunt beter vanuit kostenbeheersing iets overschatten en uiteindelijk het bedrag naar beneden moeten bijstellen, dan onverwacht omhoog. En daarbij staan vaste energietarieven gedurende de looptijd van het contract vast. Dit kan budgettaire zekerheid bieden. Echter is de vraag of het huidige prijspeil te betalen en op te brengen is.  Er zullen echt andere tijden (moeten) aanbreken inzake vergaande energiebesparingen en verduurzaming.

Houd u er rekening mee dat de inkoopmogelijkheden beperkt zijn de aankomende tijd en de puzzel inzake uw energiecontract er hierdoor niet eenvoudiger op wordt.

Maar laten we bovenal hopen op de-escalatie en vrede in het oorlogsgebied.

update 5 maart 2022: 

Het voelt ongemakkelijk terwijl er een oorlog woedt, te (moeten) berichten over de energieprijsontwikkeling. Helaas zijn we met de oorlogs(beelden) uit Oekraïne nog steeds getuige van vreselijke ontwikkelingen, die naast een vreselijk menselijk leed voor de burgers en militairen aldaar , ook de energietarieven behoorlijk beïnvloeden. Aanhoudende onzekerheden met steeds uitgebreidere sancties richting Rusland zorgen ervoor dat de prijzen verder zijn gestegen en enorm fluctueren.  De prijs voor de korte termijn, leveringsmaand april werd afgelopen week verhandeld voor circa € 200 per mWh, dat is bijna € 2,00 per m3, dit vanwege de enorme nervositeit bij handelaren Er is weinig ‘liquiditeit’ op de energiemarkten vanwege hoge prijzen en enorme prijsfluctuaties en risico`s. Qua inkoopmogelijkheden en  energiecontracten voor Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ zijn er zeer beperkte mogelijkheden om offertes bij energieleveranciers op te vragen.  Het is tevens niet mogelijk om de prijzen te duiden en ook niet mogelijk een advies of aanbeveling te geven.

 

update 7 maart:

De oorlog duurt helaas voort. Voor 44 miljoen Oekraïners dreigen de nieuwe ontwikkelingen uit te lopen op een humanitaire ramp. Graag breng ik daarom GIRO 555 onder de aandacht. Hulp is voor de burgers van Oekraïne is van levensbelang.

Het blijft tegelijkertijd ongemakkelijk voelen om een marktupdate over de prijzen te geven. Als energie adviseur is mijn werk nauw verbonden met geopolitieke ontwikkelingen en wil ik u wel graag op de hoogte houden van markt- en prijsontwikkelingen.

 

Vanochtend steeg de prijs van het maandcontract gas voor april richting de € 345 per mWh, dat is omgerekend circa € 3,45 per m3.

 

 

Vanochtend betaalden consumenten en bedrijven met een dynamische beursprijs (EPEX-SPOT) meer dan € 0,50 cent per kilowattuur, een ongekend hoge prijs. Voor morgen staan de dagprijzen tussen 7.00 uur en 9.00 uur en om 20.00 uur `s avonds op circa € 0,70 cent per kWh. Overigens dient hierover ook nog energiebelasting afgedragen te worden. De prijsverwachting wordt op dit moment erg beïnvloed door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Vanwege de sancties richting Rusland en de voortdurende oorlog blijven de energieprijzen hoog en de prijsbewegingen zijn zeer extreem.  De contractprijzen voor leveringsjaar 2023 en verder zijn helaas verder opgelopen.

Het is helaas nog steeds niet mogelijk om vaste prijscontracten af te sluiten. Ook zijn de inkoopportalen bij de meeste energieleveranciers voor de clickcontracten om volumes vast te klikken gesloten. Dit vanwege de grote volatiliteit en risico`s op de inkoopmarkt.

Bemiddeling in energiecontracten is op dit moment niet mogelijk. De handel in energiecontracten is opgedroogd. Het is tevens niet mogelijk om de prijzen te duiden en ook niet mogelijk een advies of aanbeveling te geven.

Uiteraard hopen we spoedig (bovenal voor Oekraïne) op een de-escalatie van het conflict en deze verschrikkelijke oorlog.

Klik voor de actuele energietarieven hier. 

 

 

update 14 maart:

Hierbij de marktupdate met o.a. nieuws over de marktontwikkelingen, de hoge energietarieven, de gevolgen en implicaties voor uw energiecontract.  En wat u kunt verder kunt doen.

 

update 1 april: April doet wat hij wil 

April doet wat het wil….We zijn vanochtend wakker geworden met sneeuw en met een witte start van deze nieuwe maand.  Ondanks een zeer zonnige maand maart met relatief hoge temperaturen, kan het in voorjaar dus nog steeds vriezen en dooien. Het weer gaat kennelijk nog alle kanten op. De termijnprijzen voor gas en elektriciteit daarentegen blijven stabiel hoog. Het blijft enorm lastig om de lange termijn prijsontwikkeling te duiden, zolang de verschrikkelijke oorlog (met een enorme humanitaire ramp) in Oekraïne voortduurt

Er is nog steeds een goede aanvoer gas vanuit Rusland en het aanbod en de beschikbaarheid van vloeibaar LNG gas voor Europa is ook prima. De ontwikkelingen rondom de voortdurende oorlog in Oekraïne, de toegenomen sancties en mogelijke dreigende stopzetting van de gastoevoer door Rusland richting Europa blijft wel voor veel marktstress en nervositeit in de energiemarkt zorgen, met grote prijsbewegingen als gevolg. Niemand heeft een glazenbol,  maar deze stress op de handelsmarkten van energie kan nog wel langer gaan duren, als aanvankelijk gedacht.

De handel in energiecontracten lijkt daarom nog steeds opgedroogd, vanwege het enorm hoge prijspeil en weinig liquiditeit in de markt. De stress is zo groot dat energieleveranciers geen normale jaarcontracten meer aan willen bieden’ – aldus . Graag maak ik u er op attent, dat de spoeling erg dun is als gekeken wordt naar het aanbod van energieleveranciers, maar het is (voor mij) wel degelijk mogelijk (sinds 3 weken) om weer vaste prijscontracten voor 1,2,3 en 4 jarige looptijden af te sluiten.

Deze keuze voor de dagmarkt- en termijnmarkt is geheel afhankelijk van de mate van risico die uw bedrijf durft te lopen, de hoeveelheid tijd en kennis die aanwezig is. En is uiteraard erg afhankelijk van uw eigen marktverwachting. Indien u denkt dat op de kortere termijn de energiemarkt weer zal dalen, dan beweegt u alleen met dynamische dagprijzen direct mee naar beneden. Anderzijds ‘speculeert’ u mogelijk met variabele tarieven op een marktsituatie, waarbij de kans bestaat dat deze zich op de kortere termijn niet (meer) voordoet.  Nogmaals op dit moment kan er niets zinnigs over gezegd worden over de prijsontwikkeling.

Met termijnprijzen (vaste prijzen) kiest u ondanks het hoge prijspeil wel voor budgetzekerheid, want vooraf kunnen de energiekosten worden gebudgetteerd en worden doorberekend in de kostprijs van het geleverde product of de dienstverlening. Zie voor uitleg een eerdere nieuwsbrief.  Wilt u weten wat energiebeursprijzen betekenen voor de energietarieven, kijk dan hier.

 

 

 

update 15 april:

Afgelopen week zien we de ook de energieprijzen op de termijnmarkt langzaam verder stijgen, ondanks nog steeds een goede aanvoer van Russisch gas en vloeibaar LNG gas via schepen die volop in Europa aanmeren. Reden van de prijsstijging is de onrust onzekerheid in de markt, omdat Europese landen afscheid willen nemen van Russische grondstoffen, en we de aankomende jaren afhankelijk lijken te worden van duurdere alternatieven zoals LNG gas. Het blijft nog lastig de prijsontwikkeling verder te duiden, zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt en of zolang het onduidelijk is of het boycot van Russische grondstoffen als olie, kolen en gas verder  zal worden uitgebreid.  En we niet weten wat voor zomertemperaturen en wintertemperaturen we in Azië en Europa gaan zien in 2022. De schepen met LNG  zullen varen naar het werelddeel, dat bereid is het meest te betalen.

update 30 april:

 

Gasprijzen voor de korte termijn vlogen op woensdag omhoog toen Rusland aankondigde de gaslevering naar Polen en Bulgarije te beëindigen.  Later in de week keerde de rust iets terug en zakten de prijzen weer. De gasprijzen voor de verdere toekomstig jaren bleven constant. Afgelopen weken hadden we alhard oplopende lange termijn prijzen gezien, maar afgelopen week bleef dit stabiel en vlakten de prijzen zelfs iets af (zie grafiek).

Afgelopen weekend was er voor elektriciteit op de dagmarkt sprake van langdurig zeer lage negatieve uurprijzen, vanwege het grote aanbod wind en zon en de lagere energievraag in het weekend. Op momenten dat de duurzame energieproductie achterblijft , zien we daarentegen nog steeds hoge uurprijzen. Omdat kern-, kolen- gascentrales prijsbepalend blijven voor de uren dat er weinig zon en wind beschikbaar is. De korte termijnprijzen voor elektriciteit stegen mee met de korte termijngasprijzen afgelopen week. De lange termijnprijzen voor elektriciteit bleven redelijk constant en vlakten ook iets af.

Mochten ook nieuwe landen worden afgesloten van Russisch gas, dan zal dit een sterk prijsopdrijvend effect kunnen hebben op de al hoge energieprijzen. Wel blijft er op dit moment sprake van een goede LNG aanvoer richting Europa. Onze gasopslagen worden ook goed gevuld (bijna op 30%) en zijn beter gevuld als vorig jaar rond deze tijd (circa 20%).  Ook is er een redelijk aanbod van duurzame productie uit zon voorspeld voor de aankomende week.

update: 9 mei:

Op 5 mei is het sanctiepakket vanuit de EU verder uitgebreid met een mogelijk olieboycot. In de markt wordt (al langer) gevreesd voor een boycot van het Russisch gas. Wanneer en of dit mogelijk gaat gebeuren is onbekend, wel zal dit een verder prijsopdrijvend effect kunnen gaan geven voor de gas- en elektricitsprijzen. De gasvoorraden en opslagen worden daarentegen echter op dit moment goed gevuld (ook door een uitstekende LNG aanvoer). In dit tempo zullen we voor de winter wel de gewenste vulgraad gehaald hebben. We hebben helaas geen glazenbol hoe deze complexe energiemarkt verder ontwikkeld de aankomende jaren.  De temperatuur ontwikkeling richting de zomer en winter worden belangrijke prijsbepalers voor de energievraag.  Een mogelijke recessie zal ook invloed kunnen hebben op de vraagzijde. Over de aanbodzijde van de energiemarkt weten we dat de EU op termijn volledig wil afstappen van het Russisch gas.  Door de overstap naar het duurdere LNG gas, zien we momenteel wel de termijnprijzen voor de verdere jaren verder oplopen. 

update: 21 mei:

De energiemarkt ‘suddert’ wat door. Er lijkt inmiddels voor de (vaste) termijnprijzen sprake van een zijwaartse tot lichtdalende prijsontwikkeling. Ook zagen we de afgelopen weken de dagprijzen dalen (richting het voorjaar en de zomermaanden is er veel meer aanbod van duurzame opgewekte stroom).

Nog steeds spelen ontwikkelingen rondom de situatie in Oekraïne een prominente rol,  bij het tot stand komen van de energieprijzen. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne duurt voort en ook de spanningen tussen Rusland en EU blijven toenemen en we zien dat sancties worden beide partijen aan elkaar worden opgelegd. Finland is na de Polen en de Bulgaren het derde land dat inmiddels afgesloten is van Russisch gas. Eerder besloot Rusland al de elektriciteitslevering (via de netkoppeling) stop te zetten richting Finland.  De energiemarkt (netkoppeling met Zweden en eigen opwekking) lijkt het zelfstandig op te kunnen lossen en dit leidde niet tot problemen.  Wel kunnen als gevolg van nieuwe sancties de grondstofprijzen en daarmee de elektriciteits- en gasprijs behoorlijk heen en weer blijven bewegen.  Wel zien we de termijnprijzen de afgelopen weken weer iets dalen, een teken dat de nervositeit en stress in de markt iets lijkt af te nemen.  Wel blijft de krapte aan de gas aanbodzijde zorgelijk, welke ook weer gecorreleerd is met de aanbodzijde van ons elektriciteitsaanbod (onze elektriciteit in Nederland , maar ook in Azië wordt hoofdzakelijk tijdens piekmomenten van de energievraag elektriciteit opgewekt met gascentrales)  De temperaturen, het wind- en zonaanbod en de nieuwsontwikkelingen blijven de prijsontwikkeling bepalen, en niets is zo veranderlijk als het weer….

In het kader van innemen van inkoopposities (het vastleggen van uw energieprijzen en volumes) blijven een aantal vragen relevant betreffende de inkoopstrategie;

Wat is uw verwachting richting de winter? Houd u er rekening mee dat we aan het LNG infuus komen te liggen aankomende jaren en naast onze ‘beperkte gasopslagen’ dus direct afhankelijk worden van het beschikbare LNG aanbod in de markt. Op dit houd Azië zich nog redelijk rustig in de ‘strijd’ om het LNG. Maar bij hete zomers of koude winters zullen ze serieus meebieden op het LNG gas. De schepen met LNG  zullen in dat geval varen naar het werelddeel, dat bereid is het meest te betalen voor het LNG (gas). Deze factor, maar ook verstoring in de  gasaanvoer vanuit Noorwegen of storingen bij kerncentrales in de EU kunnen behoorlijk invloed hebben op het prijspeil.

Wat zijn de inkoop- en budgetdoelstellingen van uw organisatie? Indien u budgettaire zekerheid wenst,  kies dan voor een vaste prijs. 
Welke geopolitieke en marktrisico’s brengt ieder potentieel scenario met zich en wat is de risicobereidheid van uw bedrijf ? Kies voor een clickprijs contract indien u de risico`s van inkopen op een ongunstig moment wilt verminderen,  door spreiding over meerdere en verschillende inkoopmomenten.  

Bent u bereid meer risico te lopen en wilt u meer richting een variabel leveringstarief in de hoop te profiteren van mogelijke marktdaling(en)? In een genormaliseerde en goed werkende energiemarkt (waar we nu helaas niet over kunnen spreken), is het met een dynamisch (beurs)uur tarief mogelijk om over een bepaalde periode het energiegebruik af te stemmen op de prijs en daar financieel voordeel uit te behalen. Afnemers van energie die hun verbruik kunnen sturen, kunnen via deze manier van inkopen voordeel behalen. Door de pieken in het verbruik zoveel mogelijk te laten plaatsvinden tijdens de uren waarbinnen lage tarieven gelden, wordt financieel voordeel gerealiseerd. Echter is pas achteraf inzichtelijk wat u betaald heeft voor uw afgenomen energie

De mate van risico die een bedrijf durft te lopen, de hoeveelheid tijd en kennis die er aanwezig is, bepalen of er gekozen wordt voor inkopen op de dagmarkt of termijnmarkt.

update: 30 mei:

We hielden er al rekening mee, de vraag was alleen wanneer.  Vanaf morgen zal Gazprom (voorlopig) geen aardgas meer leveren aan Nederland. Het betreft de levering tot 1 oktober,  voor circa 2 miljard m3. Zeg maar zo`n 5% procent van de totale gasbehoefte van Nederland op jaarbasis.

Veel zal nu afhangen van de temperaturen en weersontwikkeling (veel wind/zon ? ) aankomende zomer en winter. Lees de nieuwsblog update van 21 mei hierboven voor de implicaties en impact op een inkoopstrategie en energiekosten.

update: 3 juni: 

Wat is de situatie richting 1 juli op de energiemarkt?

 

Gisteren kon ik in een offertetraject een besparing van € 4.500 realiseren, voor een kleinschalig agrarisch bedrijf, door het reguliere variabele contract (dit was dus geen uurprijscontract) over te zetten op vaste tarieven.

Bij de inkoop kiezen MKB bedrijven in bepaalde gevallen voor variabele tarieven, in de hoop dat deze energietarieven binnenkort gaan dalen. Daar is niets mis mee en begrijpelijk. Niemand heeft alleen de glazenbol qua prijsontwikkelingen in deze uiterste onzekere tijden op veel fronten.

Bedrijven dienen er wel rekening mee te houden, dat er bij een variabele prijssystematiek geen sprake is kostenbeheersing en energiekosten zijn niet te budgetteren.
Ondanks dat Rusland de gaslevering tot 1 oktober richting NL beëindigd heeft, worden onze gasopslagen nog goed aangevuld (nu zitten we op circa 40%), Er moet echter nog een hoop gebeuren alvorens de winter aanbreekt… Daarnaast hebben wij ook exportverplichtingen naar het buitenland. We blijven enorm afhankelijk van de acute LNG gas aanvoer de aankomende periode.

4 vraagtekens hierbij van mijn kant:
– hebben we voldoende (technische )importcapaciteit voor LNG op korte termijn?

– blijft LNG voldoende betaalbaar en komt het onze kant op, als ook bijvoorbeeld AZIE mee gaat bieden op dit LNG gas bij een koude winter?

– Wat gaat de overheid voor middelen en beleid inzetten? Financiële compensatie maatregelen? Meer productie uit kolencentrales en extra gaswinning in de Noordzee, om de energieprijzen te drukken en leveringszekerheid te waarborgen?

– welke temperaturen gaan we krijgen deze winter en welke type weer (bijv.wel/geen veel wind) en storingen in opwekking van elektriciteit (bijv. kerncentrales België en Frankrijk)

Op dit moment weten we de antwoorden niet.

De energiekosten zijn inmiddels wel zo hoog, dat het inmiddels ook voor MKB bedrijven geen ‘sluitpost’ meer is. Raadzaam is het om de energiekosten te budgetteren voor de aankomende 2 jaren. En te investeren in energiebesparende maatregelen. Elke kWh en m3 die niet gebruikt wordt, is goed voor het milieu en de portemonnee. En nu er voor kleinverbruikers ook weer iets meer duidelijkheid is over de salderingsregeling op de korte termijn, kan een duurzame opwekkinginstallatie op dit marktmoment al binnen 2,5 tot 4 jaar zijn terugverdiend! Let op een maatwerkonderzoek blijft een aanbeveling, alvorens u een investering doet.

De mate van risico die een bedrijf durft te lopen, de hoeveelheid tijd en kennis die er is, bepalen uw energie inkoopstrategie. Makkelijk is het niet!

Met een goed inkoopbeleid, kostenbeheersing en risicomanagement kunt u wel beter anticiperen op mogelijke risico’s en ook de continuïteit van het bedrijf en de bedrijfsvoeringkosten waarborgen.

update 15 juni 

Ondanks dat Rusland de gaslevering tot 1 oktober richting NL beëindigd heeft, worden onze gasopslagen nog goed aangevuld (nu zitten we op circa 40%), Er moet echter nog een hoop gebeuren alvorens de winter aanbreekt… Daarnaast hebben wij ook exportverplichtingen naar het buitenland. We blijven enorm afhankelijk van de acute LNG gas aanvoer de aankomende periode. Houd er dus rekening mee dat we aan het LNG infuus komen te liggen aankomende jaren en naast onze ‘beperkte gasopslagen’ dus direct afhankelijk worden van het beschikbare LNG aanbod in de markt. Op dit moment houd Azië zich nog redelijk rustig in de ‘strijd’ om het LNG. Azië verkoopt zelfs het dure LNG gas door aan Europa en zij schakelen (wel) over op kolen (gestookte) centrales. Maar bij hete zomers of koude winters kunnen ze weer serieus meebieden op het LNG gas. De schepen met LNG zullen in dat geval varen naar het werelddeel, dat bereid is het meest te betalen voor het LNG (gas). Deze factor, maar ook verstoring in de gasaanvoer vanuit  bijvoorbeeld Noorwegen of storingen bij (kern)centrales in de EU kunnen behoorlijk invloed hebben op het prijspeil.

Zo schoot de gasprijs vorige week omhoog met ruim 14% na een explosie LNG terminal Verenigde Staten. De Europese energiemarkt is enorm krap , we zijn dus volledig afhankelijk van directe LNG afvoer. Dit soort nare berichten duwen de al hoge gasprijs de verkeerde richting op.. De tijdsduur van de verstoring werd in eerste instantie op drie weken ingeschat, maar mogelijk zullen de volledige fabrieksactiviteiten volgens de laatste berichten naar verwachting pas aan het einde van het jaar worden hervat.

 

Daarboven op komt vandaag (15-6) het nieuws dat de gastoevoer vanuit Rusland in de afgelopen dagen met 40% is teruggelopen, dus weer weer een behoorlijk prijsopdrijvend effect op de intraday gasprijs vandaag. Deze was ruim 20% hoger. Nu ook Duitsland en Italië in hun gastoevoer te lijken worden afgeknepen, welke de grootste Europese afnemers zijn, kan dit behoorlijk effect gaan hebben op de prijs en het aanbod van LNG leveringen en onze Europese wintervoorraden mocht deze situatie langer wel langer aanhouden.  Bij een eventuele hittegolf in Europa zou de prijs van energie dus op korte termijn al verder kunnen stijgen in deze zomerweken, vanwege de extra elektriciteitsbehoefte om in de koelvraag te voorzien (airco etc) , die ook grotendeels met gascentrales wordt opgewekt

Ook zal er dus veel afhangen van de temperaturen en weersontwikkeling (veel wind/zon ? ) aankomende zomer en winter. Betreffende het weer, de temperatuur ontwikkelingen en voor de geopolitieke ontwikkelingen (gastoevoer uit Rusland) hebben we geen glazenbol tot onze beschikking. 

Met een goed inkoopbeleid, kostenbeheersing en risicomanagement kunt u wel beter anticiperen op mogelijke risico’s en ook de continuïteit van het bedrijf en de bedrijfsvoeringkosten waarborgen en voorkomen dat u op de valreep voor een nieuw contractjaar terecht komt in een prijsschok zoals december 2021.

 

Update: 16 juni 

Het teruggelopen aanbod van vloeibaar gas (LNG), wegens de 2 genoemde redenen van gisteren (verminderde exportcapaciteit VS en minder gastoevoer vanuit Rusland door de pijpleiding Nordstream 1 richting EU), heeft de behoorlijk impact gehad op het prijsniveau en de bewegelijkheid van de prijzen voor gas en elektriciteit vandaag.  Dat resulteerde erin dat veel energieleveranciers vandaag vanwege enorme prijsrisico`s geen offertes aanboden.   De energiecontracten voor kalenderjaar 2023 zijn voor elektriciteit als gas circa 15% duurder geworden in 1 week tijd.

 

DISCLAIMER: Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. De juistheid en volledigheid van deze informatie kan dus niet worden gegarandeerd. Onjuistheden kunnen voorkomen. Berekeningen zijn illustratief en indicatief. Onder voorbehoud van prijs- en zetfouten. Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ is hiervoor niet aansprakelijk en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van de opgenomen informatie. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de in dit document aangeboden informatie. Zo fluctueren Energietarieven dagelijks. Energietarieven zijn onder andere afhankelijk van grondstofprijzen, geopolitieke spanningen, looptijden, winstmarges van energieleveranciers en het inkoopmoment.  Het prijsverloop in het verleden, bieden echter geen volledige garanties en zekerheid voor de toekomst. Op alle leveringen en diensten zijn de Algemene voorwaarden van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland (onder nummer 58089845).

0 Reacties

Laat een reactie achter