Afgelopen week is er veel gesproken over hervormingen binnen de energiemarkt. Ik vraag me ook al langer af , werkt de energiemarkt nog wel hoe we deze oorspronkelijk bedoeld hebben met de privatisering? Moeten we niet terug naar de tekentafel? Dus Hervormingen! en ..ook Nationaliseren?

Waarom een energiemarkt?
Om een constante stroom aan elektriciteit te kunnen garanderen moeten vraag en aanbod met elkaar in evenwicht zijn. Elektriciteit kan niet opgeslagen worden. We hebben (internationale)energiemarkten en netkoppelingen nodig om ook het energienet (technisch) in balans te houden (bijvoorbeeld met dynamische uurprijzen)

Wat is er gaande met deze energiecrisis?
Vraag en aanbod zijn onvoldoende in balans door een schaarste aan de aanbodzijde. We hebben o.a. in Europa de stap naar fossielvrij in 1 stap genomen, in plaats van kleine stapjes. Leveringszekerheid en betaalbaarheid zijn we uit het oog verloren.

De energiecrisis zorgt dus voor energiearmoede bij burgers en bedrijven, hoge inflatie en grondstof- en producten schaarste. De burgers (consument) zijn met hun bestedingen wel een belangrijke motor van onze economieën. Bij de huidige groothandelsprijzen , die vertraagd doorwerken in de consumentenmarkt, kunnen nu de voorschotbedragen stijgen van € 200 naar gem. € 750 – 1100 euro per maand. Hierdoor komen veel huishoudens in de financiële problemen en dat zal invloed gaan hebben op ons bestedingspatroon en (consumenten)vertrouwen.

De liberalisering heeft energie in het verleden wellicht te goedkoop gemaakt?! WE hadden zuiniger met energie kunnen doen. Met zuiniger doel ik niet alleen op energiebesparing, maar ook op het ‘bewust’ iets duurder maken van een kWh elektriciteit en M3 gas. Hiermee hadden (en kunnen) we tijd en innovaties kopen voor de energietransitie en het toegroeien naar een nieuw energiesysteem (aanbod gestuurd door afhankelijkheid zon- en windenergie, slimme netten en meer LNG toevoer afhankelijk).

Mijn suggesties:

Draai de privatisering van de energiemarkt voor de consumentenmarkt terug. Nationaliseert 2-3 energieleveranciers en energiecentrales en zorg dat deze weer in overheids- en Nederlandse handen komen). Laat de liberalisering voor de zakelijke markt wel intact (vanwege prijsprikkel om te verduurzamen en energie te besparen en dynamische marktprijzen helpen het energienet in balans te houden). Compenseer bedrijven die in de problemen komen (wel na een verplicht energiebesparingstraject)

Ook kan de overheid dan zelf zorgen voor een passende en goede overgangsregeling voor de huidige afbouw van de salderingsregeling (thuis), door middel van subsidiering opslagsystemen en stimulering (prijsincentives) voor het afnemen van stroom op momenten van overschot in de markt (gedragsverandering stimuleren).

We zullen een meer realistischer prijs moeten betalen voor schaarser wordende grondstoffen en energie. Dit kunnen we ook deels beter inregelen met een eerlijker energiebelastingstelsel (vlaktax) in plaats van huidige regressief belastingstelsel om duurzaamheid verder te stimuleren.

Energiebesparing zal in ieder geval de aankomende jaren een belangrijk en zeer urgent thema worden, ongeacht de invullingen van hervormingen op de enermarkt.

Dit artikel is ook op linked verschenen op vrijdag 16 september.  Zie ook mijn eerder nieuwsblog;  over Marktwerking stuwt energieprijs NL en suggestie herziening eerlijker en duurzamer energiebelastingstelsel.

DISCLAIMER: Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. De juistheid en volledigheid van deze informatie kan dus niet worden gegarandeerd. Onjuistheden kunnen voorkomen. Berekeningen zijn illustratief en indicatief. Onder voorbehoud van prijs- en zetfouten. Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ is hiervoor niet aansprakelijk en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van de opgenomen informatie. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de in dit document aangeboden informatie. Zo fluctueren Energietarieven dagelijks. Energietarieven zijn onder andere afhankelijk van grondstofprijzen, geopolitieke spanningen, looptijden, winstmarges van energieleveranciers en het inkoopmoment.  Het prijsverloop in het verleden, bieden echter geen volledige garanties en zekerheid voor de toekomst. Op alle leveringen en diensten zijn de Algemene voorwaarden van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland (onder nummer 58089845).

0 Reacties

Laat een reactie achter