‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’

Wie het eerst komt, het eerst maalt” Stevenen we af op energieschaarste en een energiecrisis?

Alleen met zon en windenergie gaan we het niet redden en gaat deze energietransitie niet slagen.
De netinstabiliteit neemt toe en kans op stroomstoringen daarmee ook. Het energienet raakt in bepaalde regio`s overbelast. Momenteel kunnen netverzwaringen niet op tijd gerealiseerd  worden. De energieprijzen rijzen de pan uit. Deze week zijn de prijzen van gas en elektriciteit (levering 2022) op het hoogste niveau ooit! Er is sprake van behoorlijke lege gasbergingen in Nederland, en een vulcapaciteit die behoorlijk achter loopt ten opzichte van andere jaren. Onze afhankelijkheid van gaslevering uit het buitenland wordt groter nu de productie uit Groningen is gestopt. Nederland koopt relatief weinig in op de lange termijn markt en veel doet met korte termijncontracten, in tegenstelling tot andere gas importerende landen. Het resultaat is dat de gasprijzen nu gemiddeld met een factor 3-4 hoger liggen als het gemiddelde van de afgelopen 5 jaren. De elektriciteitsprijzen die worden meegetrokken omhoog en ook ondersteund door een stijgende CO2 prijs. En landelijke netbeheerder Tennet die vanaf 2025 verwacht dat Nederland meer afhankelijk gaat worden van import van elektriciteit uit het buitenland.

De leveringszekerheid en betaalbare energieprijzen komt daarmee de aankomende jaren flink onder druk te staan. We zullen zonder slimme oplossingen (zoals opslag en voldoende conventionele opwekking, zoals gascentrales en wellicht kern-energie), terugvallen in de tijd.

Vroeger, ALS HET WAAIDE konden de boeren, die het eerst met hun koren bij de molen kwamen, erop rekenen dat hun koren ook het eerst werd gemalen. Daarom ook het spreekwoord. “Wie het eerst komt, het eerst maalt”

Laten we toch niet hopen, dat we als energiegebruikers elkaar straks moeten gaan ‘verdringen’ op het net.

Om onze stroomvoorziening toekomstbestendig te maken, zijn er veel ontwikkelingen en aanpassingen nodig op het gebied van smart grids en een aanbod gestuurd energienet. Er is nog volop ruimte voor zon- en windenergie. We zullen over moeten gaan van een vraag-gestuurd energiesysteem (zoals het altijd was), naar aanbod-gestuurd energienet. Maar enkel inzetten op volatiele onvoorspelbare energie is onhoudbaar als daar niet evenredig voldoende gascentrales en opslagbuffers tegen over staan. Daarbij zal de smart grids (slimme netten) zijn intrede moeten gaan doen. Op deze manier worden grote verschillen in het energienet opgevangen, zodat onze stroomvoorziening daar geen hinder van ondervindt.

En met de liberalisering van de energiemarkt, ligt de verantwoordelijkheid voor leveringszekerheid steeds meer bij commerciële marktpartijen, waardoor we afhankelijk worden van de energieprijsontwikkelingen en de bereidheid om investeringen te doen.  Zo zijn inmiddels bijna alle Nederlandse energieleveranciers in buitenlandse handen.  Na de liberalisering en beoogde jarenlange daling van de energieprijs, lijkt er voor de prijzen voor piekmomenten (grote energievraag) de komende tijd juist sprake van behoorlijke prijsstijgingen.

Wellicht een verstandig idee om verdere liberalisering van de energiemarkt stop te zetten en tijd voor de overheid om de regie te (her)pakken om onze leveringszekerheid te waarborgen?

Hartelijke groet, Erik Spriensma


DISCLAIMER: Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. De juistheid en volledigheid van deze informatie kan dus niet worden gegarandeerd. Onjuistheden kunnen voorkomen. Berekeningen zijn illustratief en indicatief. Onder voorbehoud van prijs- en zetfouten. Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ is hiervoor niet aansprakelijk en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van de opgenomen informatie. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de in dit document aangeboden informatie. Zo fluctueren Energietarieven dagelijks. Energietarieven zijn onder andere afhankelijk van grondstofprijzen, geopolitieke spanningen, looptijden, winstmarges van energieleveranciers en het inkoopmoment.  Het prijsverloop in het verleden, bieden echter geen volledige garanties en zekerheid voor de toekomst. Op alle leveringen en diensten zijn de Algemene voorwaarden van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland (onder nummer 58089845).

0 Reacties

Laat een reactie achter