De energiebesparingsplicht

De energiebesparingsplicht houdt in dat gebouweigenaren verantwoordelijk zijn voor het nemen van energiebesparende maatregelen in gebouwen. Vanaf 1 juli 2023 is ook de Erkende maatregelenlijst energiebesparing (EML) aangescherpt. Dit betekent dat gebouweigenaren opnieuw moeten voldoen aan de informatieplicht en moeten rapporteren.

Daarnaast geldt er een energiebesparingsplicht voor huurders, specifiek voor activiteitgebonden maatregelen. Dit houdt in dat huurders verplicht zijn om maatregelen te nemen die gerelateerd zijn aan activiteiten en die leiden tot energiebesparing.

Rapporteren voor de energiebesparingsplicht doet u eens in de 4 jaar, via het RVO loket, d.m.v. de EML (energiebesparende maatregelenlijst). Dit jaar heeft u nog tot uiterlijk 1 december 2023. De energiebesparingsplicht houdt in dat u alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uitvoert. U kunt aan deze plicht voldoen door alle, voor u toepasselijke, erkende maatregelen uit te voeren. De energiebesparingsplicht geldt voor locaties met een jaarlijks energiegebruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent.

Meer informatie vindt op de website van Kenniscentrum Infomil 

En ook op de website van het RVO is meer aanvullende informatie te vinden.
Een Energie Registratie & Bewakingssysteem (EMS) is een verplichte maatregel in de energiebesparingsplicht. Door inzage in het energieverbruik met een Verbruiksmanager en hierop te anticiperen kun je kosten en energie besparen.

Meten is Weten’

De wil en de noodzaak om energie te besparen en te verduurzamen is er inmiddels. Bewustwording is een eerste belangrijke stap in het terugdringen van het energieverbruik. Door te meten en te analyseren kan er sluipverbruik worden opgespoord en tevens kan het effect van de genomen energiebesparende maatregelen beoordeeld worden.

Om op eenvoudige en overzichtelijke wijze inzage te krijgen in al uw energiedata, biedt Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’​ een handige verbruiksmanager aan. Bent u geïnteresseerd naar de kosten en mogelijkheden om uw energieverbruik te analyseren en te optimaliseren met ons gebruiksvriendelijke dashboard, neem dan contact op!

Op deze website van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ vindt u meer informatie over de Verbruiksmanager. 

 

0 Reacties

Laat een reactie achter