Vrijstelling energiebelasting bij metallurgische procedés in het kader van de Wet belastingen op milieugrondslag!

Er bestaan mogelijkheden voor het eventueel terugvorderen van energiebelasting in het kader van metallurgische procedés. Zowel grote als kleinere bedrijven in de metaalsector hebben in het verleden met succes energiebelasting teruggevorderd. Het bedrag dat de bedrijven terugkrijgen, kan met terugwerkende kracht teruggevorderd worden voor elektriciteit (periode van 5 jaren), en kan enorm variëren. Het bedrag van de teruggaaf kan oplopen van enkele honderden tot meer dan duizenden euros per jaar!

Vanaf 1 januari 2017 geldt er ook een vrijstelling voor energiebelasting betaald over het gasgebruik t.b.v. metallurgische procedés.

shutterstock_70168156

 

Processen die in aanmerking komen voor de teruggave hebben betrekking op: de vervaardiging van metalen in primaire vorm:

– Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal;
– Oppervlaktebehandeling bestaande uit harden of warmtebehandeling van metaal;
– Galvaniseren, anodiseren, verchromen, vernikkelen, plateren en verzinken van metalen.
 

Op 1 januari 2015 is er een vijfde lid toegevoegd aan artikel 27 van het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag en eist de belastingdienst dat het verzoek voor teruggave van energiebelasting geheven gas en elektriciteit wordt vastgesteld door (tussen)meters en niet meer door berekeningen. Vanaf 1 januari 2015 is het dus verplicht om het vrij te stellen metallurgische verbruik te meten met behulp van tussenmeters.

Bron: Belastingdienst, Directie Grote Ondernemingen Landelijk Milieubelastingenteam & Handboek milieubelastingen (versie 2016)
Deze nieuwsitems zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. De juistheid en volledigheid van deze 
informatie kan dus niet worden gegarandeerd. Graag verwijzen wij naar onze disclaimer op de website. Op alle leveringen en diensten zijn de Algemene voorwaarden van Energie Adviesbureau 'Het Snoer Om' 
van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland (onder nummer 58089845).

 

 

0 Reacties

Laat een reactie achter