‘Stijging energiebelasting’

 

Een MKB bedrijf met 200.000 kWh en 30.000 Nm3 betaalt in 2020 circa 22,5% meer aan energiebelastingen

De totale hoogte van uw energienota hangt uiteraard af van uw verbruik, maar ook het leveringstarief, de kosten voor netbeheer en meetdiensten, overheidstoeslagen (zoals energiebelasting en opslag duurzame energie) en btw spelen een belangrijke rol.

De leveringskosten van gas en elektriciteit zijn wel sterk te beïnvloeden, door op een gunstig marktmoment uw stroom en gas in te kopen. Tevens wordt op dit onderdeel sterk geconcurreerd door energieleveranciers.

De netwerkkosten zijn regioafhankelijke vaste kosten, d.w.z. uw regio en capaciteit van uw aansluiting is bepalend voor de netwerkkosten. Een aanzienlijk deel van de energienota bestaat uit belastingen.

De energiebelasting die u moet betalen wordt vastgesteld door de overheid met behulp van verschillende schijven. Er is sprake van een degressief energiebelastingstelsel. Dus hoe meer een organisatie verbruikt, des te minder belasting hoeft er betaald te worden. Per m3 gas en kWh elektriciteit betaalt u energiebelasting.

De opslag duurzame energie (ODE) is een extra belasting ook vastgesteld met behulp van verschillende schijven. De opbrengsten hiervan gaan naar subsidies van duurzame energie om de energietransitie in Nederland te kunnen bekostigen.

De wijzigingen voor 2020

Het tarief in deze eerste schijf voor elektriciteit is in 2020 omlaag gegaan. In 2019 betaalden huishoudens en bedrijven voor elektriciteit 9,86 cent per kWh aan energiebelasting. Het tarief van de eerste schijf voor elektriciteit daalt met 0,09 cent per kWh. Dit tarief daalt de komende jaren verder.

Het tarief in de eerste schijf voor aardgas gaat juist omhoog. In 2019 betaalden huishoudens en bedrijven voor aardgas 29,31 cent per m3. Op 1 januari 2020 is het tarief van de eerste schijf voor aardgas gestegen met 3,99 cent per m3. In de 6 jaren daarna komt hier nog 1 cent per m3 per jaar bij. De overheid ontmoedigt hiermee het gebruik van aardgas en maakt de overstap aantrekkelijker naar elektrische en meer duurzame warmteopties. Zoals een elektrische kookplaat en een warmtepomp die gebruik maakt van aardwarmte.

De tarieven voor de Opslag duurzame energie (ODE) stijgen de komende jaren. Ze gaan met name omhoog voor bedrijven met een groot energieverbruik. Het kabinet vindt namelijk dat iedereen een eerlijke bijdrage aan de energietransitie moet leveren. Daarom gaan bedrijven vanaf 2020 meer bijdragen aan de ODE dan particuliere verbruikers. Hun bijdrage wordt twee derde deel, in plaats van de helft nu.

Zo is de ODE in de derde schijf is voor elektriciteit met maar liefst 177% gestegen naar € 0,0205 / kWh

De heffingsvrije voet, is een belastingvermindering is een vast bedrag per energieaansluiting dat wordt afgetrokken van de energiebelasting. Dit bedrag wordt met € 178,14 verhoogd, van € 257,54 (€ 311,62 inclusief btw) naar € 435,68 (€ 527,17 inclusief btw). Hierdoor betalen huishoudens minder energiebelasting.

Rekenvoorbeeld

Een MKB bedrijf met een jaarverbruik van 200.000 kWh elektriciteit en 30.000 Nm3 gas betaalt ongeveer € 4000,- meer aan energiebelastingen.  Dat betekent een stijging van circa 22,5% ten opzichte van 2019.

Belasting op elektriciteit

Jaar 0 t/m 10.000 kWh 10.001 t/m

50.000 kWh

50.001 t/m

10 miljoen kWh

meer dan

10 miljoen

kWh

particulier

meer dan 10

miljoen kWh

zakelijk

2013 € 0,1165 € 0,0424 € 0,0113 € 0,0010 € 0,0005
2014* € 0,1185 € 0,0431 € 0,0115 € 0,0010 € 0,0005
2015* € 0,1196 € 0,0469 € 0,0125 € 0,0010 € 0,0005
2016* € 0,1007 € 0,04996 € 0,01331 € 0,00107 € 0,00053
2017* € 0,1013 € 0,04901 € 0,01305 € 0,00107 € 0,00053
2018* € 0,10458 € 0,05274 € 0,01404 € 0,00116 € 0,00057
2019* € 0,09863 € 0,05337 € 0,01421 € 0,00117 € 0,00058
2020* € 0,09770 € 0,05083 € 0,01353 € 0,00111 € 0,00055

Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) op elektriciteit

Jaar 0 t/m10.000 kWh 10.001 t/m50.000 kWh 50.001 t/m10 mln kWh meer dan 10 mln kWhniet zakelijk meer dan 10 mln kWhzakelijk
2013 € 0,0011 € 0,0014 € 0,0004 € 0,000017 € 0,000017
2014 € 0,0023 € 0,0027 € 0,0007 € 0,000034 € 0,000034
2015 € 0,0036 € 0,0046 € 0,0012 € 0,000055 € 0,000055
2016 € 0,0056 € 0,0070 € 0,0019 € 0,000084 € 0,000084
2017* € 0,0074 € 0,0123 € 0,0033 € 0,000131 € 0,000131
2018* € 0,0132 € 0,0180 € 0,0048 € 0,000194 € 0,000194
2019* € 0,0189 € 0,0278 € 0,0074 € 0,0003 € 0,0003
2020* € 0,0273 € 0,0375 € 0,0205 € 0,0004 € 0,0004

Belastingvermindering per elektriciteitsaansluiting 2013-2020

Jaar Tarief verblijfsfunctie Tarief andere functie
2013 € 318,62 € 119,62
2014 € 318,62 € 119,62
2015 € 311,84 Vervallen m.i.v. 1 jan. 2015
2016 € 310,81 n.v.t.
2017 € 308,54 n.v.t.
2018 € 308,54 n.v.t.
2019 € 257,54 n.v.t.
2020 € 435,68 n.v.t.

Belasting op aardgas (normaal tarief)

Jaar 0 t/m
5.000
m³en blokverwarming
5.001
t/m
170.000
170.001
t/m
1 miljoen
meer
dan 1
miljoen
t/m 10
miljoen
meer
dan 10
miljoen

particulier
meer
dan 10
miljoen

zakelijk
2013 € 0,1862* € 0,1862* € 0,0439 € 0,0160 € 0,0115 € 0,0115
2014 € 0,1894 € 0,1894 € 0,0446 € 0,0163 € 0,0117 € 0,0117
2015 € 0,1911 € 0,1911 € 0,0677 € 0,0247 € 0,0118 € 0,0118
2016 € 0,25168 € 0,25168 € 0,06954 € 0,02537 € 0,01212 € 0,01212
2017 € 0,25244 € 0,25244 € 0,06215 € 0,02265 € 0,01216 € 0,01216
2018 € 0,26001 € 0,26001 € 0,06464 € 0,02355 € 0,01265 € 0,01265
2019 € 0,29313 € 0,29313 € 0,06542 € 0,02383 € 0,01280 € 0,01280
2020 € 0,33307 € 0,33307 € 0,06444 € 0,02348 € 0,01261 € 0,01261

Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) op aardgas (normaal tarief)

Jaar 0 t/m
170.000 m³ en blokverwarming
170.001 t/m
1 mln m³
meer dan 1 mln t/m
10 mln m³
meer dan 10 mln m³
2013 € 0,0023 € 0,0009 € 0,0003 € 0,0002
2014 € 0,0046 € 0,0017 € 0,0005 € 0,0004
2015 € 0,0074 € 0,0028 € 0,0008 € 0,0006
2016 € 0,0113 € 0,0042 € 0,0013 € 0,0009
2017 € 0,0159 € 0,0074 € 0,0027 € 0,0013
2018 € 0,0285 € 0,0106 € 0,0039 € 0,0021
2019 € 0,0524 € 0,0161 € 0,0059 € 0,0031
2020 € 0,0775 € 0,0214 € 0,0212 € 0,0212

Bronnen: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/energiebelasting
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/overige_belastingen/belastingen_op_milieugrondslag/tarieven_milieubelastingen/tabellen_tarieven_milieubelastingen
DISCLAIMER:Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. De juistheid en volledigheid van deze informatie kan dus niet worden gegarandeerd. Onjuistheden kunnen voorkomen. Berekeningen zijn illustratief en indicatief. Onder voorbehoud van prijs- en zetfouten. Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ is hiervoor niet aansprakelijk en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van de opgenomen informatie. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de in dit document aangeboden informatie. Zo fluctueren Energietarieven dagelijks. Energietarieven zijn onder andere afhankelijk van grondstofprijzen, geopolitieke spanningen, looptijden, winstmarges van energieleveranciers en het inkoopmoment. Op alle leveringen en diensten zijn de Algemene voorwaarden van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland (onder nummer 58089845).

0 Reacties

Laat een reactie achter