ENERGIEAKKOORD VOOR DUURZAME GROEI DICHTERBIJENERGIEAKKOORD VOOR DUURZAME GROEI DICHTERBIJ

Het kabinet, sociale partners, milieuorganisaties en maatschappelijke partijen hebben op hoofdlijnen een nieuw energieakkoord bereikt. Dit werd vrijdag naar buiten gebracht door de SER (Sociaal Economische Raad). Het akkoord moet de komende periode nog verder worden uitgewerkt. Dit energieakkoord moet zorg dragen voor onder andere een betaalbare en schonere energievoorziening. De eerder gestelde doelstelling om 16% duurzame energie te realiseren in het jaar 2020 is bijgesteld naar 14%. Zowel consumenten als het bedrijfsleven zullen gestimuleerd worden om zelf duurzame energie op te wekken. De verwachting is dat eind augustus de definitieve besluitvorming plaats vindt.

bron: Sociaal-Economische-Raad (SER)

http://www.energieakkoordser.nl/doen/nieuws/belangrijke-stap-richting-energieakkoord.aspx

0 Reacties

Laat een reactie achter