Eindejaars nieuwsbrief

‘It’s not rocket science’.?!!
Wel een vuurwerkverbod, maar geen rem op de energieprijzen? Stuurt de overheid aan op een ‘eindejaars klapper’ qua energieprijzen?

Kolencentrales mogen namelijk vanaf 1 januari 2022 nog maar 35 procent van hun capaciteit gebruiken, dit nieuws komt net beschikbaar. Zie berichtgeving in o.a. Telegraaf:).

Energiecentrales nemen midden in deze winter en tevens in deze energiecrisis dus ‘gas’ terug?! En dit in een tijd van weinig beschikbare duurzame opwekking uit wind en zon, koude temperaturen, enorme gastekort in Europa, waarbij minder aanbod uit Rusland komt, als aanvankelijk gedacht. En kerncentrales in Frankrijk waarover op korte termijn niet beschikt kan worden, dit terwijl de wintervraag naar elektriciteit en gas aankomende maanden gaat stijgen.

Energieprijzen 2022 zijn helaas verder gestegen naar ongekende hoogtes! Zie de grafiek.

Ik ben voor verduurzaming, energiebesparing en een energietransitie begrijp me niet verkeerd, laten we wel de juist beslissingen in de juiste volgorde en op het juiste tempo nemen. Zeker als leveringszekerheid en betaalbare energie (basisbehoefte)  op de korte termijn in het geding komt.  Opmerkelijke besluitvorming midden in de winter, om de kolencentrales per direct dus vanaf 1 januari 2022 nog maar 35 procent van hun capaciteit te laten gebruiken. Daarbij vraag ik me af , of de relatieve CO2 uitstoot niet juist toeneemt, door energiecentrales niet efficiënt in te zetten qua energetisch rendement, door ze op op deellast en dus 35% van hun capaciteit te laten draaien in plaats van vol(last) vermogen.

I.v.m. andere werkzaamheden en kerstvakantie, ben ik weer bereikbaar van 10 januari. Voor spoedzaken lees ik nog wel af en toe de e-mail.

Ik wens iedereen een gezond en energiek 2022.

Erik Spriensma

 

energieprijzen

 

 

 

 

DISCLAIMER: Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. De juistheid en volledigheid van deze informatie kan dus niet worden gegarandeerd. Onjuistheden kunnen voorkomen. Berekeningen zijn illustratief en indicatief. Onder voorbehoud van prijs- en zetfouten. Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ is hiervoor niet aansprakelijk en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van de opgenomen informatie. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de in dit document aangeboden informatie. Zo fluctueren Energietarieven dagelijks. Energietarieven zijn onder andere afhankelijk van grondstofprijzen, geopolitieke spanningen, looptijden, winstmarges van energieleveranciers en het inkoopmoment.  Het prijsverloop in het verleden, bieden echter geen volledige garanties en zekerheid voor de toekomst. Op alle leveringen en diensten zijn de Algemene voorwaarden van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland (onder nummer 58089845).

0 Reacties

Laat een reactie achter