Nieuwsbrief energiemarkt (2018)

Onze nieuwsbrief met een vooruitblik richting 2018 is weer uit.  In deze uitgave van ‘Het Snoer Om’ willen wij u graag informeren over de ontwikkelingen op de energiemarkt.

De items die aanbod komen:

 • de neergaande trend van de elektriciteitsprijzen
  lijkt nabij;
 • de vraag naar elektriciteit zal verder toenemen;
 • Nederlandse bedrijven en huishoudens
  ‘moeten van het gas af’;
 • het regeringsbeleid zorgt met een CO2 heffing
  voor een hogere CO2-prijs;
 • ‘de vraag naar flexibiliteit en/of opslag van
  elektriciteit zal verder toenemen’;
 • er is sprake van een stijging van de
  belastingdruk op energie de komende jaren
 • de invulling van salderingsregeling voor terugleveren
  van elektriciteit voor kleinverbruikers
  met zonnepanelen blijft onzeker en de SDE+
  subsidie voor grootverbruikers is verder
  verlaagd, hiermee is er sprake van een veranderlijkheid in het rendement van zonnepanelen
 • gemeenten en uitvoeringsdiensten gaan
  actiever handhaven op de wettelijke plicht tot
  energiebesparing

Veel leesplezier gewenst!  De digitale versie van deze nieuwsbrief vindt u hier: Het Snoer Om’ Digitaal

Erik Spriensma

Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’

 

 

 

 

 

 

 

0 Reacties

Laat een reactie achter