Eindejaars nieuwsbrief

Beste relatie,

Hierbij de laatste  nieuwsbrief na een bizar energiejaar!  De inkoopmarkt is (tijdelijk) gesloten. Zie bijlage.

De huidige energieprijzen liggen gemiddeld 300 tot 800 procent hoger(afhankelijk van de product-marktkeuze), ten opzichte van het prijsgemiddelde
in de afgelopen 5 jaren. De gas- en elektriciteitsprijzen breken nog steeds record op record zo richting het einde van het jaar 2021.

Budgetteer uw kostenpost energie. 
De hoge prijs voor gas en elektriciteit voor de korte termijn,werkt inmiddels ook al door in langetermijncontracten voor elektriciteit en gas voor leveringsjaren 2023 en 2024.
Door grote schommelingen van energietarieven kan het budget voor de energiekosten ook jaarlijks fluctueren en dat kan een risico vormen, indien de energiekosten een groot
gedeelte uitmaken van de omzet of kostprijs van uw product. Budgetteer uw kostenpost energie zeer ruim voor de aankomende 2 jaren. U kunt beter vanuit kostenbeheersing
iets overschatten en uiteindelijk het bedrag naar beneden moeten bijstellen, dan onverwacht omhoog.

Ik verwijs graag naar de volledige nieuwsbrief.

I.v.m. andere werkzaamheden en kerstvakantie, ben ik weer bereikbaar van 10 januari. Voor spoedzaken lees ik nog wel af en toe de e-mail.

Ik wens iedereen een gezond en energiek 2022.

Erik Spriensma

 

 

 

 

 

DISCLAIMER: Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. De juistheid en volledigheid van deze informatie kan dus niet worden gegarandeerd. Onjuistheden kunnen voorkomen. Berekeningen zijn illustratief en indicatief. Onder voorbehoud van prijs- en zetfouten. Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ is hiervoor niet aansprakelijk en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van de opgenomen informatie. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de in dit document aangeboden informatie. Zo fluctueren Energietarieven dagelijks. Energietarieven zijn onder andere afhankelijk van grondstofprijzen, geopolitieke spanningen, looptijden, winstmarges van energieleveranciers en het inkoopmoment.  Het prijsverloop in het verleden, bieden echter geen volledige garanties en zekerheid voor de toekomst. Op alle leveringen en diensten zijn de Algemene voorwaarden van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland (onder nummer 58089845).

0 Reacties

Laat een reactie achter