2023 was het jaar van de dynamische energieprijzen !

Ook als je niet in staat was om het verbruik af te stemmen op de goedkopere uren, had je als bedrijf of consument gemiddeld genomen lagere energiekosten gehad met een dynamisch contract en dynamische energieprijzen Dit gold niet altijd voor de teruggeleverde stroom door eigen opwekking met zonnepalen of een windturbine.

Een vraag die erg actueel is en nu steeds vaker wordt gesteld met dalende energieprijzen, ben ik voordeliger uit op de spotmarkt (dagmarkt) met variabele tarieven of op termijnmarkt met vaste tarieven?

Achteraf weet je pas wat een goede marktkeuze is geweest.
Eigenlijk is het een ‘appel met peren’ vergelijking, want een dagprijs en termijnprijs zijn 2 hele verschillende producten qua energieprijs (net als de variabele en vaste hypotheekrente met verschillende voor- en nadelen)–> Een vast tarief geeft budgetzekerheid en dynamische energieprijzen bieden mogelijkheden in te spelen op markt- en financiële kansen.

Zo waren de jaren 2017, 2018 en 2021 en 2022 voor de inkoop op de termijnmarkt (vaste prijs) relatief gunstig. Tenminste, achteraf gezien had er beter gekozen kunnen worden voor een vaste termijnprijs (jaarprijs, welke voor het jaar van levering was vastgelegd). Er is gerekend met een gemiddelde prijs van een jaarcontract. Echter nu vraag en aanbod meer genormaliseerd zijn en door de milde winter de prijzen vanaf 2023 daalden, blijkt dat zekerheid een hogere prijs kende.

Voor de jaren 2012, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020 en 2023 lijken de dynamische energieprijzen (epex-spot) lager en gunstiger te zijn dan een vaste jaarprijs (als vergeleken wordt met de gemiddelde jaarprijs, het blijft dus overigens wel afhankelijk op welk moment de jaarprijs is vastgelegd).

Het aantal negatieve stroomprijzen is in 2023 verder toegenomen.
Door een steeds groter aandeel hernieuwbare elektriciteit, wat steeds wisselender en beter op elkaar afgestemd moeten worden. Er ontstaan daarmee steeds meer financiële kansen voor het verschuiven van elektriciteitsvraag van momenten met weinig aanbod en dus dure elektriciteit, naar momenten met veel aanbod en daardoor goedkopere elektriciteit.
Consumenten en bedrijven zullen steeds meer gestimuleerd worden om energieverbruik flexibel te gebruiken op momenten dat de kostprijs laag is bij dynamische energieprijzen.  Dit betekent ook CO2 reductie, door dan stroom af te nemen die hoofdzakelijk opgewekt is met duurzame opwekking zoals door zonnepanelen en windmolens.

De keerzijde bij dynamische energieprijzen is dat de terugleveringsprijzen op basis van variabele uurprijzen voor 2023 veel minder gunstig waren (ten opzichte van een vaste terugleveringsprijs). Er moest vaker betaald worden voor invoeding in het energienet door opwekking via zonnepanelen of windmolens.

De verwachting is wel dat het aantal negatieve stroomprijzen alleen meer verder zal toenemen bij een energiecontract met dynamische energieprijzen en hier kan geprofiteerd worden, mits het energieverbruik verplaatst kan worden naar deze goedkopere uren.

Resultaten uit het verleden bieden overigens geen garantie voor de toekomst. Het weer, de temperaturen en geopolitieke ontwikkelingen kunnen altijd opnieuw prijsrisico`s geven in de grillige energiemarkt.

 

 

0 Reacties

Laat een reactie achter