Duurzame energie

In 2010 bedroeg het aandeel duurzame of hernieuwbare energie 4% van het nationale energieverbruik. De overheid heeft als doel gesteld om 16% duurzame energie te realiseren in het jaar 2020.Vanuit Nederlandse wetgeving en Europese Richtlijnen bestaat er ook de wettelijke verplichting, om energieverbruik omlaag te brengen en energiebesparende maatregelen toe te passen voor organisaties met een energieverbruik hoger dan 25.000 m3 aardgas en/of 50.000 kWh elektriciteit per jaar.

Duurzame energie kan vanuit meerdere perspectieven interessant zijn

Duurzame (groene) energie levert een aanzienlijke bijdrage aan de vermindering van uw CO2 uitstoot. Door diverse fiscale regelingen (o.a. subsidies en de EIA regeling) is duurzame energie voor veel bedrijven een haalbare optie geworden. Door het afnemen van groene elektriciteit of door het zelf op te wekken kan dit uw bedrijf een groener imago geven en daarmee een positieve invloed hebben op uw klanten.

 
inkoop duurzame energie

Wij helpen u graag bij het maken van keuzes rond duurzame energie

Met onze realistische visie op duurzame energie bieden we u contractbemiddeling voor uw leveringscontract bij de aankoop van zonnepanelen of een mini-windmolen, en de bijbehorende terugleveringsovereenkomsten met de energieleveranciers. Gedurende het gehele traject bieden wij u een professionele en zorgvuldige begeleiding en zijn wij uw aanspreekpunt.

duurzame energie

Wij helpen u graag bij energiebesparingsonderzoeken

Om bedrijven te stimuleren en te faciliteren bij energiebesparing, heeft Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ een energiescan ontwikkeld. We geven advies en/of bemiddelen bij de mogelijkheden voor energiebesparing.

Neem vrijblijvend contact op