Duurzame energie

Het kabinet wil dat bedrijven en burgers meer duurzame energie gaan gebruiken. In 2010 bedroeg het aandeel duurzame of hernieuwbare energie 4% van het nationale energieverbruik. De overheid heeft als doel gesteld om 16% duurzame energie te realiseren in het jaar 2020.

Duurzame energie kan vanuit meerdere perspectieven interessant zijn

Duurzame (groene) energie levert een aanzienlijke bijdrage aan de vermindering van uw CO2 uitstoot. Door diverse fiscale regelingen (o.a. subsidies en de EIA regeling) is duurzame energie voor veel bedrijven een haalbare optie geworden. Door het afnemen van groene elektriciteit of door het zelf op te wekken kan dit uw bedrijf een groener imago geven en daarmee een positieve invloed hebben op uw klanten.

 

inkoop duurzame energie

Wij helpen u graag bij het maken van keuzes rond duurzame energie

Met onze realistische visie op duurzame energie bieden we u contractbemiddeling voor uw leveringscontract bij de aankoop van zonnepanelen of een mini-windmolen, en de bijbehorende terugleveringsovereenkomsten met de energieleveranciers. Gedurende het gehele traject bieden wij u een professionele en zorgvuldige begeleiding en zijn wij uw aanspreekpunt.

Neem vrijblijvend contact op