De energiemarkt is in beweging. Wat betekent dit nu voor u als ondernemer?

Energiekosten zijn te beïnvloeden door:
  1. minder te verbruiken (goede gebouwschil isolatie, energiezuiniger apparatuur zoals LED verlichting)
  2. het energieverbruik te verduurzamen door zelf op te wekken middels zonnepanelen of windmolens, zodat u op bepaalde momenten minder afhankelijk bent van uw energieleverancier
  3. op gunstige momenten uw elektriciteit gas in te kopen

Ik behandel hier in het kort punt 3:

De prijs van gas en elektriciteit is van allerlei factoren afhankelijk en daarmee van invloed op de energieprijzen. Op ieder moment kan er iets gebeuren, waardoor de prijs schommelt. Prijs van energie komt tot stand op handelsmarkten, die net als financiële markten functioneren.

Het moment van inkoop bepaalt de besparing. De kunst is op het juiste marktmoment de energie in te kopen.

Wat veel ondernemers niet weten is, dat het mogelijk is om zelf je inkoopmoment te bepalen op de energiemarkt. Energiebedrijven communiceren dit niet altijd. Een bedrijf die nooit met de energiecontracten bezig is, wordt ook wel een ‘slaper’ genoemd en betaalt veelal met een hoger variabel tarief de hoofdprijs.

Zorg dat u een partij vindt (energieleverancier of tussenpartij) waarmee u een relatie aangaat die u attendeert op lagere marktmomenten.  Mijn advies is dus om ruimschoots voor afloop van uw energiecontract nieuwe offertes op te vragen en op een gunstig moment in te kopen voor de periode na uw huidige contract.

Wist u dat?

Massa niet altijd KASSA betekent, door bijvoorbeeld gezamenlijk in te kopen via een collectief.

Het moment van inkoop is veel meer bepalend voor de hoogte van uw leveringskosten. Als een collectief voor u inkoopt op het hoogtepunt van de markt, betaalt u relatief een hoge prijs ten opzichte van de situatie dat u zelf een offerte had opgevraagd op een lager marktmoment.

Alle energiecontracten waarin Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ bemiddelt zijn provisievrij. Dat scheelt u al snel structureel 10-20% op de inkoop leveringskosten ten opzichte van andere marktpartijen.

Erik Spriensma

info@het-snoer-om.nlDISCLAIMER:Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. De juistheid en volledigheid van deze informatie kan dus niet worden gegarandeerd. Onjuistheden kunnen voorkomen. Berekeningen zijn illustratief en indicatief. Onder voorbehoud van prijs- en zetfouten. Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ is hiervoor niet aansprakelijk en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van de opgenomen informatie. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de in dit document aangeboden informatie. Zo fluctueren Energietarieven dagelijks. Energietarieven zijn onder andere afhankelijk van grondstofprijzen, geopolitieke spanningen, looptijden, winstmarges van energieleveranciers en het inkoopmoment. Op alle leveringen en diensten zijn de Algemene voorwaarden van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland (onder nummer 58089845).

0 Reacties

Laat een reactie achter