Clean Campagne; voldoen aan de wettelijke plicht energiebesparing

Een aantal Groningse gemeenten en de Omgevingsdienst Groningen (ODG) hebben aangekondigd toezicht te gaan houden op energiebesparing vanuit de Wet milieubeheer. Wettelijk gezien moeten bedrijven die jaarlijks minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aan aardgas verbruiken, energiemaatregelen treffen die zich in 5 jaar of minder terugverdienen. Ook komt er op 1 juli 2019 een nieuwe informatieplicht, een omgekeerde bewijslast, waardoor bedrijven moeten melden welke maatregelen ze daadwerkelijk genomen hebben,  inspecteurs  kunnen achterblijvers hiermee gerichter controleren.

De CleanCampagne is een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) in samenwerking met Groninger gemeenten, Omgevingsdienst Groningen en Provincie Groningen en betreft een ontzorgingsprogramma om te voldoen aan de wettelijke energiebesparingsplicht.

Ondernemers uit de volgende gemeenten kunnen nu al deelnemen aan de CleanCampagne: Bedum, De Marne, Eemsmond, Groningen, Midden-Groningen, Oldambt, Ten Boer, Westerkwartier en Winsum. Dit gebied zal nog worden uitgebreid.

Energiescan t.b.v. Plan van Aanpak Energiebesparing

Als Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ de energiescan voor uw bedrijf mag uitvoeren, ontvangt u van ons een maatwerkadvies met besparingsmaatregelen, kosten, baten en terugverdientijden speciaal toegespitst op het energieverbruik in uw bedrijfssituatie. Met dit plan van aanpak kunt u vervolgens aan de slag. Hiermee geeft u invulling aan uw wettelijke verplichting energiemaatregelen te treffen die zichzelf terugverdienen. Met deelname aan de CleanCampagne sorteert u dus voor op een duurzame toekomst en belandt u automatisch onderaan de lijst van toezicht van de omgevingsdienst.

Daarnaast vindt er middels een factuuranalyse een zeer brede beoordeling plaats van de huidige energie exploitatiekosten (de energierekening; het prijsniveau van uw leveringskosten, netbeheerskosten en kosten voor meetdiensten).

Uit ervaring is gebleken dat de kosten voor een dergelijk rapport binnen één jaar terugverdiend worden met de besparingen die aangedragen worden (exclusief investeringen).

Wij ontzorgen u samen met onze (technische) samenwerkingspartner dus volledig bij het opstellen van dit plan van aanpak energiebesparing richting een energie-efficiënte bedrijfsvoering.

 

 

Referenties?
Mede dankzij de inzet van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ heeft bijvoorbeeld onze opdrachtgever Novatec een Plan van Aanpak Energiebesparing opgeleverd gekregen, met daarin heldere vervolgstappen en praktisch advies voor het terugdringen van het dagelijks energieverbruik. De rapportage met de resultaten die hier uit rolde trok ook de belangstelling van het Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en was aanleiding voor een bezoek ter plaatse. Ook diverse lokale media en de website : ENSOC.NL een kennisplatform voor en door de Nederlandse energieprofessionals hebben hier de nodige aandacht aan besteed.

Hier leest u over een ander referentieproject van een succesvol energiebesparingstraject bij een zorginstelling (Izore), welke is uitgevoerd in het kader van de Wet Milieubeheer en de Erkende Maatregelenlijst Zorg, een lijst met maatregelen die genomen kunnen worden om energie te besparen.

 

Meer informatie? 

Neem contact op met Erik Spriensma via info@het-snoer-om.nl en/of telefoonnummer 06-44 39 39 12