Clean Campagne – provincie Groningen

Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ heeft zich als onafhankelijk adviesbureau aangesloten bij de CleanCampagne. De CleanCampagne is een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) in samenwerking met Groninger gemeenten, Omgevingsdienst Groningen en Provincie Groningen.

Energiescan & Plan van Aanpak

Bedrijven die zich aanmelden bij de CleanCampagne krijgen advies van experts over de mogelijkheden voor verduurzaming van hun bedrijf. Dit landt in een plan van aanpak waar de ondernemer mee aan de slag kan. een concreet startpunt. Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ is een van de experts die bedrijven helpen bij het opstellen van een plan van aanpak. Tijdens een energiescan brengt Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ met onze technische samenwerkingspartners de situatie op het gebied van energiebesparing, duurzaamheid en energiekosten in kaart. Vervolgens geven wij advies in de vorm van een heldere rapportage over hoe de energieprestaties van uw bedrijf te verbeteren zijn.

Met de uitvoering van het plan van aanpak voldoen bedrijven ook aan hun wettelijke verplichting om energiemaatregelen te treffen. Daarop wordt binnenkort het toezicht verscherpt. Deelnemers aan de CleanCampagne krijgen een lagere prioriteit in het toezicht.

Janneke Wolkorte, projectleider CleanCampagne bij de NMG: “We merken dat steeds meer ondernemers de voordelen zien van energiebesparing en duurzaamheid. Met de CleanCampagne willen we hen helpen aan de slag te gaan. We kijken bijvoorbeeld ook naar aardgasvrij en energieneutraal worden. De goede voorbeelden zetten we in het zonnetje en belonen we met leuke promotie. Meedoen kent dus eigenlijk alleen maar voordelen voor ondernemers!”

Ondernemers uit de volgende gemeenten kunnen deelnemen aan de CleanCampagne: Bedum, De Marne, Eemsmond, Groningen, Midden-Groningen, Oldambt, Ten Boer, Westerkwartier en Winsum

Meer informatie via www.cleancampagne.nl.

Wetgeving en toezicht

Er liggen niet alleen kansen voor bedrijven, maar ook verplichtingen. De Groningse gemeenten gaan de komende tijd strikter toezien op naleving van de Wet milieubeheer. Hierin staat dat bedrijven die onder deze wetgeving vallen, energiemaatregelen móeten treffen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Bedrijven die dit aangaat ontvangen hierover een brief van hun gemeente. Meedoen aan de CleanCampagne geeft invulling aan deze wettelijke verplichting.

Is uw energieverbruik hoger dan 50.000 kWh of 25.000 m3, dan valt u onder deze wetgeving. Het gaat bijvoorbeeld om kantoren, schoolgebouwen, detailhandel, horeca of productiebedrijven.

verduurzaming

Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’

Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ is een gespecialiseerd en onafhankelijk adviesbureau voor allerlei energievraagstukken. De opdrachten hebben betrekking op advisering en bemiddeling bij de inkoop van gas & elektriciteit en de realisatie van duurzame energie (oplossingen). Onze opdrachtgevers weten hun energieverbruik en daarmee ook de samenhangende energiekosten aanzienlijk te verlagen. Zo helpen wij u bijvoorbeeld graag bij het maken van keuzes rond duurzame energie en energiebesparing! Gedurende het gehele traject bieden wij u een professionele en zorgvuldige begeleiding en zijn wij uw aanspreekpunt. U leest hier meer over onze referenties van energiebesparingsprojecten

0 Reacties

Laat een reactie achter