Met de huidige energie- en klimaatcrisis zullen industriële processen en onze warmtevraag van huishoudens versneld richting de toekomst vergaand worden verduurzaamd en geëlektrificeerd. De vraag naar duurzaam opgewekte elektriciteit uit o.a. wind en zon, zal nog verder stijgen de aankomende periode.  Ons weerafhankelijke energiesysteem gaat daarmee onherroepelijk pieken in het aanbod met zich meebrengen. We zien al de afgelopen jaren een steeds grotere invloed van duurzame energie op de dagprijzen. Helaas blijven kern-, kolen- gascentrales prijsbepalend voor de uren dat er weinig zon en wind beschikbaar is. Hier liggen in de aankomende jaren dan ook de prijsrisico`s met dagprijzen voor bedrijven en consumenten (indien er niet meer gesaldeerd mag worden).  Op dit moment zijn prijsverschillen in Nederland binnen de dag zichtbaar van circa 20-25 ct per kWh tussen de dure en goedkope uren.

Afgelopen weken zien we de ook de energieprijzen op de termijnmarkt langzaam verder stijgen. Reden is dat west Europese landen afscheid willen nemen van Russische grondstoffen, en we de aankomende jaren afhankelijk worden van duurdere alternatieven zoals LNG gas.

Er zal richting de toekomst sprake zijn van perioden met grote stroomoverschotten (en dus lage prijzen) en minder frequente perioden van tekorten (met hoge prijzen). Als een bedrijf of huishouden kan schuiven met een gedeelte van de elektriciteitsbehoefte dan biedt dit ook zeker financiële kansen. Afhankelijk van de eigen mogelijkheden is het interessant op het energiegebruik zoveel mogelijk te laten samengevallen met de uren waar lagere prijzen voor gelden (zoals opladen elektrisch auto`s, e-boiler  warmtepomp, wasmachine aanzetten). Zo kan u de energiekosten op uw factuur verlagen.  Hieronder een overzicht waar momenteel de kansen en uitdagingen liggen gedurende de dag en in het seizoen.

De leveringszekerheid en betaalbare prijzen lijken overigens de aankomende periode echt niet meer zo vanzelfsprekend, zoals we dat het afgelopen decennium gekend hebben.  Lees mijn eerdere nieuwsblog van 14  september 2021′ Stevenen we af op een energiecrisis?’ Het lijkt inmiddels echt 5 voor 12. Zeker als we kijken naar onze verslaving aan hoogwaardige energiestromen, ons hoge energiegebruik en de impact hiervan op onze ecologische footprint.

Een goed regelbare (flexibele) elektriciteitsvraag draagt ook indirect bij aan CO2-reductie, door zoveel mogelijk de elektriciteit te gebruiken in uren met overvloedige wind en zon. En zo min mogelijk in de uren met grotendeels elektriciteit afkomstig van gasgestookte energiecentrales. Omdat we elektriciteit op dit moment nog maar mondjesmaat kunnen opslaan, is het zinvol dat bedrijven en consumenten gestimuleerd worden energie waar mogelijk te gebruiken op momenten de onze duurzame stroomproductie hoog is.

 

 

DISCLAIMER: Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. De juistheid en volledigheid van deze informatie kan dus niet worden gegarandeerd. Onjuistheden kunnen voorkomen. Berekeningen zijn illustratief en indicatief. Onder voorbehoud van prijs- en zetfouten. Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ is hiervoor niet aansprakelijk en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van de opgenomen informatie. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de in dit document aangeboden informatie. Zo fluctueren Energietarieven dagelijks. Energietarieven zijn onder andere afhankelijk van grondstofprijzen, geopolitieke spanningen, looptijden, winstmarges van energieleveranciers en het inkoopmoment.  Het prijsverloop in het verleden, bieden echter geen volledige garanties en zekerheid voor de toekomst. Op alle leveringen en diensten zijn de Algemene voorwaarden van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland (onder nummer 58089845).

0 Reacties

Laat een reactie achter